Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Dr Sanja Ćopić, vanredni profesor

Osnovne akademske studije
  • Viktimologija
  • Kriminologija sa maloletničkom delinkvencijom
  • Nasilje nad decom
  • Žene i zatvor
Master akademske studije
  • Kvalitativne metode u kriminologiji i viktimologiji
Doktorske studije
  • Istraživanja u kriminologiji, viktimologiji i društvena reakcija na delinkventna ponašanja

Obaveštenja

Rezultati ispita:


Predavanja

Kriminologija sa maloletničkom delinkvencijom
Vodič za nastavu za predmet Kriminologija sa maloletničkom delinkvencijom(.pdf)
Uvod u predmet Kriminologija sa maloletničkom delinkvencijom(.pptx)
Pojam kriminaliteta(.ppt)
Tipologije kriminaliteta(.pptx)
Međunarodne statistike kriminaliteta(.ppt)
PRIMERI EVIDENTIRANJA KRIMINALITETA(.ppt)
Problemi evidentiranja(.ppt)
Osnovna fenomenološka obeležja kriminaliteta(.ppt)
Medijska slika kriminaliteta(.ppt)
RASPROSTRANJENOST KRIMINALITETA U SVETU(.ppt)
Nastanak kriminologije, pojam, predmet i metod(.ppt)
Recidivizam(.pptx)
Kvalitativne metode(.ppt)
Kvantitativne metode u kriminologiji(.ppt)
Nastanak kriminologije, pojam, predmet i metod(.ppt)
Imovinski kriminalitet(.pptx)
Kriminalitet nasilja(.ppt)
Kompjuterski kriminalitet(.ppt)
Kriminalitet belog okovratnika(.ppt)
Profesionalni kriminalitet(.ppt)
Organizovani kriminalitet(.pptx)
Politički kriminalitet(.pptx)
Trgovina drogom(.pptx)
Trgovina oružjem(.ppt)
Trgovina ljudima(.ppt)
Kriminalitet žena(.pptx)
Saobraćajna delinkvencija(.pptx)
Uzročnost u kriminologiji i novi teorijski pavci u kriminologiji(.ppt)
Pojam i fenomenološke karakteristike maloletničke delinkvencije(.ppt)
Starosna granica maloletstva(.pptx)
Etiologija maloletničke delinkvencije(.pptx)
Obim, dinamika i struktura MD(.pptx)
Modeli društvenog reagovanja na maloletničku delinkvenciju(.ppt)
Viktimizacija i maloletnička delinkvencija(.ppt)
Viktimologija
........................................
Vodič za nastavu za predmet Viktimologija(.pdf)
Uvod u predmet Viktimologija(.ppt)
Pojam žrtve(.ppt)
Pojam, predmet, zadaci viktimologije 2022(.ppt)
Tipologije žrtava(.pptx)
Viktimogene predispozicije(.ppt)
Pojam, oblici i rizik viktimizacije(.ppt)
Prevencija viktimizacije(.ppt)
Viktimizacija žena i pandemija COVID-19(.pptx)
Seminarski rad - Stanislav Ljubičić(.pdf)
Seminarski rad - Nađa Prpa(.pdf)
Teorijska objašnjenja i istraživanja(.pptx)
Psihičke posledice jednokratne i kontinuirane vktimizacije(.pptx)
Posledice viktimizacije i potrebe žrtava 2022.(.pptx)
Međunarodni standardi, zakonska rešenja, žrtve 2022(.pptx)
Joga i oporavak žrtava(.pptx)
Nasilje nad decom - izborni predmet
2022/23 Vodič za nastavu NASILJE NAD DECOM(.pdf)
Uvod u predmet Nasilje nad decom(.ppt)
Pojam i istorijat nasilja nad decom(.pptx)
Rasprostranjenost i karakteristike nasilja nad decom(.pptx)
Vrste nasilja i indikatori nasilja(.pptx)
Psihičko, fizičko nasilje i zanemarivanje dece(.ppt)
Telesno kažnjavanje: posledice, društveni odgovori(.ppt)
Posledice NND i potrebe dece žrtava(.pptx)
Seksualno nasilje nad decom(.pptx)
Pomoć i podrška deci žrtvama nasilja
Pravna zaštita dece žrtava nasilja(.pptx)
Transgeneracijska transmisija nasilja kao posledica nasilja nad decom(.pptx)
Uloga državnih organa u ranom otkrivanju(.pptx)
Uloga zdravstvenog sistema u ranom otkrivanju i zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja(.pptx)
Uloga policije u ranom otkrivanju i zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja(.pptx)
Uloga sistema socijalne zaštite u zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja(.pptx)
Uloga obrazovnog sistema u zaštiti dece od zlostavljanja(.pptx)
Opšti protokol za zaštitu dece(.ppt)
Žene i zatvor - izborni predmet
Vodič za nastavu Žene i zatvor(.pdf)
Uvod u predmet Žene i zatvor(.ppt)
Fenomenološke i etiološke karakteristike kriminaliteta žena(.pptx)
Kaznena politika sudova prema ženama(.pptx)
Primena alternativnih sankcijama prema ženama(.pptx)
Uslovi izdražavanja kazne u ženskom zatvoru(.pptx)
Kako nasilje vodi žene u kriminalitet(.ppt)
Medjunarodni dokumenti i zenski zatvor(.pptx)
Rodno osetljivi programi za zene u zatvoru(.pptx)
  • Linkovi

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs