Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Dr Snežana Nikolić, redovni profesor

Osnovne akademske studije
  • Razvoјna procena i tretman dece sa motoričkim poremećaјima
  • Metodika predškolskog rada sa decom sa motoričkim poremećajima
  • Procena senzomotoričkog razvoja
Master akademske studije
  • Programi procene i rane intervencije
  • Fenomenologija motoričkih poremećaja kod hronično obolelih
Doktorske studije
  • Istraživanja suportivnih i komplementarnih metoda i tehnika

Obaveštenja


Predavanja

Razvoјna procena i tretman dece sa motoričkim poremećaјima predškolskog uzrasta
Metodika vaspitno obrazovnog rada sa decom sa motoričkim poremećaјima
Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs