Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Dr Marija Jelić, vanredni profesor

Osnovne akademske studije
  • Osnovi pedagogije
  • Opšta pedagogija sa didaktikom
  • Porodična pedagogija
  • Saradnja vaspitno-obrazovne ustanove i porodice
  • Moralni razvoj i moralno vaspitanje
Master akademske studije
  •  
Doktorske studije
  • Socijalni model ometenosti
  • Akademsko pisanje

Obaveštenja

Rezultati ispita za oktobar 2, Opšta pedagogija sa didaktikom i Porodična pedagogija(.pdf)


REZULTATI ISPITA I STRUKTURA BODOVA IZ PREDMETA OPŠTA PEDAGOGIJA SA DIDAKTIKOM I OSNOVI PEDAGOGIJE


Rezultati ispita iz:


Rezultati ispita, julski rok, iz predmeta:


Rezultati ispita iz predmeta:

RASPORED POLAGANjA ISPITA 6. JUN 2023.(.pdf)


Rezultati kolokvijuma iz predmeta Porodična pedagogija(.pdf)


RASPORED PREDISPITNE, PORODIČNA PEDAGOGIJA(.pdf)


RASPORED PREDAJE PREDISPITNIH OBAVEZA, Osnovi pedagogije i Opšta pedagogija sa didaktikom(.pdf)


Rezultati kolokvijuma 12.4.2023.(.pdf)


REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA PORODIČNA PEDAGOGIJA 20.03.2023.(.pdf)


SARADNjA VASPITNO-OBRAZOVNE USTANOVE I PORODICE, JANUARSKI ROK 27.01.2023. - bodovi i ocene -(.pdf)


RASPORED PREDAJE PREDISPITNIH OBAVEZA(.pdf)


Rezultati kolokvijuma iz predmeta Saradnja vaspitno-obrazovne ustanove i porodice(.pdf)


UVOD U PEDAGOGIJU OKTOBARSKI ROK 15.09.2022. - bodovi i ocene(.pdf)


UVOD U PEDAGOGIJU, SEPTEMBARSKI ROK 23.08.2022. bodovi i ocene(.pdf)


Uvod u pedagogiju julski rok 30.06.2022. - bodovi i ocene(.pdf)


Uvod u pedagogiju, junski rok 2022. godine, bodovi i ocene(.pdf)


Rezultati ispita iz predmeta Uvod u pedagogiju, 13.4.2022. godine(.pdf)


Predavanja

OSNOVI PEDAGOGIJE
OPŠTA PEDAGOGIJA SA DIDAKTIKOM
Literatura za pripremanje ispita(.pdf)
PEDAGOŠKA TERMINOLOGIJA (.doc)
 
Porodična pedagogija
Literatura za pripremanje ispita(.pdf)
  • Vesti

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs