Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Dr Gordana Odović, redovni profesor

Osnovne akademske studije
  • Profesionalna rehabilitacija osoba sa motoričkim poremećajima
  • Asistivne tehnologije u individualnom obrazovnom planu
  • Univerzalni dizajn okruženja
  • Profesionalno usmeravanje osoba sa senzomotoričkim smetnjama
  • Asistivne tehnologije
Master akademske studije
  • Programi edukacije i profesionalnog osposoblјavanja osoba sa motoričkim poremećajima
  • Fenomenologija motoričkih poremećaja kod ortopedskih stanja
  • Modeli obrazovanja dece sa senzomotoričkim smetnjama i poremećajima
Doktorske studije
  • Bazična i primenjena istraživanja u rehabilitaciji osoba sa motoričkim poremećajima

Obaveštenja

 


Predavanja

Profesionalno i radno osposobljavanje osoba sa motoričkim poremećaјima
Menadžment u speciјalnoј edukaciјi i rehabilitaciјi
Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs