Основне академске студије

Студијски програм ДЕФЕКТОЛОГИЈА
Модул: Превенција и третман поремећаја понашања

Распоред предмета по семестрима и годинама студија


Прва година студија
бр. Предмет Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ
1 Увод у дефектологију(.pdf),
Ивана Б. Веселиновић
I 2 2 6
2 Увод у развојну психологију(.pdf),
Ирена Б. Стојковић
I 2 1 4
3 Основи педагошке психологије(.pdf),
Слободанка В. Антић
I 2 1 4
4 Медицинска физиологија(.pdf),
Звездана Ж. Којић
I 4 0 4
5 Хумана генетика(.pdf),
Јасмина М. Максић
I 3 1 4
6 Енглески језик(.pdf),
Маја Р. Иванчевић-Отањац
I, II 2 0 6
7 Увод у социјалну педагогију(.pdf),
Бранислава Б. Поповић-Ћитић
II 2 1 5
8 Социологија(.pdf),
Мирко Р. Филиповић
II 2 1 4
9 Психологија личности(.pdf),
Лука Р. Мијатовић
II 2 1 4
10 Ментално здравље школске деце(.pdf),
Слободанка В. Антић
II 2 1 4
11 Општа дефектолошка процена(.pdf),
Ивана Б. Веселиновић
II 2 2 6
12 Предмет изборног блока 1: II 2 1 5
13 Предмет изборног блока 2: II 2 1 4
Укупно ЕСПБ 60
Друга година студија
бр. Предмет Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ
1 Психолошке основе поремећаја понашања(.pdf),
Данка М. Радуловић
III, IV 2 2 8
2 Социјална патологија(.pdf),
Александар Л. Југовић
III, IV 2 2 9
3 Социјална политика(.pdf),
Александар Л. Југовић
III, IV 2 2 8
4 Основи кривичног права(.pdf),
Милица Д. Ковачевић
III, IV 2 2 9
5 Малолетничко кривично право(.pdf),
Милица Д. Ковачевић
IV 2 2 5
6 Основи олигофренологије(.pdf),
Драгана С. Маћешић-Петровић
III 2 1 5
7 Предмет изборног блока 3: III 2 1 5
8 Предмет изборног блока 4: IV 2 2 6
9 Предмет изборног блока 5: IV 2 1 5
Укупно ЕСПБ 60
Трећа година студија
бр. Предмет Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ
1 Методски приступи у превенцији поремећаја понашања(.pdf),
Весна П. Жунић-Павловић
V, VI 2 2 8
2 Развојна превенција поремећаја понашања(.pdf)
Бранислава Б. Поповић-Ћитић
V, VI 2 2 8
3 Психологија криминала(.pdf),
Данка М. Радуловић
V, VI 2 1 7
4 Теоријске основе васпитања и образовања младих преступника(.pdf),
Горан С. Јованић
V, VI 2 2 8
5 Криминологија са малолетничком делинквенцијом(.pdf),
Весна Ж. Николић-Ристановић
V, VI 2 2 8
6 Предмет изборног блока 6: V 2 2 6
7 Предмет изборног блока 7: V 2 2 6
8 Предмет изборног блока 8: VI 2 1 5
9 Стручна пракса 1(.pdf) VI 4
Укупно ЕСПБ 60
Четврта година студија
бр. Предмет Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ
1 Методски приступи у третману поремећаја понашања(.pdf),
Весна П. Жунић-Павловић
VII, VIII 2 2 7
2 Виктимологија(.pdf),
Весна Ж. Николић-Ристановић
VII 2 2 4
3 Методика социјалног и педагошког рада са децом и породицом(.pdf)
Бранислава Б. Поповић-Ћитић
VII, VIII 2 2 7
4 Методе третмана малолетничке делинквенције(.pdf),
Весна П. Жунић-Павловић
VIII 2 1 4
5 Теоријски приступи у пеналном третману(.pdf),
Горан С. Јованић
VII, VIII 2 1 6
6 Методе пеналног третмана(.pdf),
Горан С. Јованић
VII, VIII 2 1 7
7 Пенологија(.pdf),
Даница В. Васиљевић-Продановић
VII, VIII 2 1 6
8 Предмет изборног блока 9: VII 2 1 5
9 Предмет изборног блока 10: VIII 2 1 5
10 Предмет изборног блока 11: VIII 2 1 5
11 Стручна пракса 2 VIII 4
Укупно ЕСПБ 60