Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Dr Vesna Nikolić-Ristanović, redovni profesor

Osnovne akademske studije
  • Viktimologija
  • Kriminologija sa maloletničkom delinkvencijom
  • Nasilje nad decom
  • Žene i zatvor
Master akademske studije
  • Kvalitativne metode u kriminologiji i viktimologiji
Doktorske studije
  • Istraživanja u kriminologiji, viktimologiji i društvena reakcija na delinkventna ponašanja
  • Akademsko pisanje

Obaveštenja

Obaveštenje o upisu ocena iz predmeta Kriminologija sa maloletničkom delinkvencijom, Viktimologija i Nasilje nad decom(.pdf)


Rezultati ispita 8.7.2022.:


Rezultati ispita (15.4.2022. godine) iz:


Akademsko pisanje - rezultati, oktobarski rok 2021.(.pdf)


Rezultati ispita:


Rezultati ispita:


Predavanja

Kriminologija sa maloletničkom delinkvencijom
Viktimologija
Nasilje nad decom - izborni predmet
Žene i zatvor - izborni predmet
Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs