Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Dr Milica Kovačević, docent

Osnovne akademske studije
  • Osnovi krivičnog prava
  • Prava osuđenih lica i njihova zaštita
  • Maloletničko krivično pravo
  • Delinkvencija dece i pravna reakcija
Master akademske studije
  • Međunarodni standardi u oblasti reagovanja na kriminalitet maloletnika
Doktorske studije
  •  

Obaveštenja


 


Predavanja

 

  • Linkovi

  •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs