Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Dr Vesna Žunić-Pavlović, redovni profesor

Osnovne akademske studije
  • Metodski pristupi u prevenciji poremećaja ponašanja
  • Metodski pristupi u tretmanu poremećaja ponašanja
  • Metode tretmana maloletničke delinkvencije
  • Situaciona prevencija kriminala
Master akademske studije
  • Individualni i grupni rad
Doktorske studije
  • Fundamentalna istraživanja poremećaja ponašanja
  • Istraživanja u prevenciji i tretmanu delinkventnog i kriminalnog ponašanja

Obaveštenja

Molimo studente da se na RCUB-ovom eLearning portalu (elearning.rcub.bg.ac.rs) prijave za predmet koji slušaju kako bi mogli da dobijaju obaveštenja i preuzimaju materijale.


  •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs