Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Dr Danica Vasiljević-Prodanović, vanredni profesor

Osnovne akademske studije
  • Penologija
  • Izvršenje alternativnih krivičnih sankcija
  • Vaninstitucionalni tretman mladih sa poremećajima ponašanja
Master akademske studije
  • Formalna i neformalna socijalna kontrola
Doktorske studije
  • Istraživanja u kriminologiji, viktimologiji i društvena reakcija na delinkventna ponašanja

Obaveštenja

PENOLOGIJA - školska 2020-21. godina(.pdf)


VANINSTITUCIONALNI-TRETMAN-Skolska2019-20(.pdf izmenjeno 6.3.2020.)


Predavanja

Penologija
Formalna i neformalna socijalna kontrola
Izvršenja alternativnih krivičnih sankcija
Vaninstitucionalni tretman dece i mladih sa poremećajima u društvenom ponašanju
VANINSTITUCIONALNI TRETMAN - Školska 2019-20 (.pdf)
Nastani plan za predmet Vaninstitucionalni tretman dece i mladih sa poremećajima ponašanja(.pdf)
VANINSTITUCIONALNI TRETMAN Skolska 2019-20(.pdf)
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs