Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Dr Goran Jovanić, redovni profesor


Osnovne akademske studije
  • Teorijski osnove vaspitanja i obrazovanja mladih prestupnika
  • Teorijski pristupi u penalnom tretmanu
  • Metode penalnog tretmana
  • Profesionalno osposobljavanje osuđenih
Master akademske studije
  • Korektivni tretman u penalnoj praksi
Doktorske studije
  • Istraživanja u prevenciji i tretmanu delinkventnog i kriminalnog ponašanja

Obaveštenja

METODE PENALNOG TRETMANA – ZBIR OSTVARENIH BODOVA ŠKOLSKE 2019/2020. GODINE (JULSKI ISPITNI ROK) (.pdf)


TEORIJSKI PRISTUPI U PENALNOM TRETMANU – POENI OSTVRENI NA PREDISPITNIM I ISPITNIM AKTIVNOSTIMA (JULSKI ISPITNI ROK)(.pdf)


PROFESIONALNO OSPOSOBLJAVANJE OSUĐENIH - POENI OSTVRENI NA PREDISPITNIM I ISPITNIM AKTIVNOSTIMA (JUNSKI ISPITNI ROK)(.pdf)

Upis ocena iz predmeta METODE PENALONG TRETMANA i PROFESIONALNO OSPOSOBLJAVANJE OSUĐENIH će biti 30.06.2020. godine u 16h.


METODE PENALNOG TRETMANA –POENI OSTVRENI NA PREDISPITNIM I ISPITNIM AKTIVNOSTIMA (JUNSKI ISPITNI ROK)(.pdf)


TEORIJSKI PRISTUPI U PENALNOM TRETMANU – POENI OSTVRENI NA PREDISPITNIM I ISPITNIM AKTIVNOSTIMA (JUNSKI ISPITNI ROK)(.pdf)


Rezultati popravnih aktivnosti na predmetima kod prof. dr Gorana Jovnića i ass Vere Petrović:


Popravni kolokvijum iz predmeta Teorijski pristupi u penalnom tretmanu  biće održan 04.06.2020. godine, sa početkom u 11h.
Popravni kolokvijum iz predmeta Metode penalnog tretmana  biće održan 04.06.2020. godine, sa početkom u 12h.


TEORIJSKI PRISTUPI U PENALNOM TRETMANU spisak predispitnih bodova - skolska 2019-2020.(.pdf)


METODE PENALNOG TRETMANA - SPISAK PREDISPITNIH BODOVA ŠKOLSKA 2019-2020.(.pdf)


U skladu sa Smernicama za rad fakulteta do kraja školske godine obaveštavaju se studenti master akademskih studija da će ispit iz predmeta KOREKTIVNE METODE U PENALNOJ PRAKSI biti održan u periodu od 18.05. - 24.05.2020.godine.

Popravni kolokvijumi iz predmeta METODE PENALNOG TRETMANA i TEORIJSKI PRISTUPI U PENALNOM TRETMANU, biće održani u periodu od 18.05. - 24.05.2020.godine.

Studenti će naknadno biti obavešteni o tačnom terminu polaganja kolokvijuma i ispita.


PROFESIONALNO OSPOSOBLJAVANJE OSUĐENIH

Studenti koji su u školskoj 2019/2020 godini slušali predmet Profesionalno osposobljavanje osuđenih, a nisu ostvarili uslov za polaganje ispita (nemaju urađen ili pozitivno ocenjen seminarski rad) u obavezi su da se jave asistentkinji putem mail-a najkasnije do 04.05.2020. godine, u cilju dogovora za realizaciju popravnih aktivnosti.


Profesionalno osposobljavanje osudjenih - spisak bodova na seminarskom radu(.pdf)


TOPT – rezultati prvog kolokvijuma 03.03.2020. godine(.pdf)METODE PENALNOG TRETMANA – rezultati prvog kolokvijuma 23.02.2020. godine(.pdf)


Predavanja

Metode penalnog tretmana osuĐenih lica
 
Teorijske osnove penalnog tretmana
 

 

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs