Основне академске студије

Студијски програм ДЕФЕКТОЛОГИЈА
Модул: Сметње и поремећаји вида

Распоред предмета по семестрима и годинама студија


Прва година студија
бр. Предмет Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ
1 Општа дефектологија(.pdf),
Веселиновић Ивана
I 2 1 5
2 Основи социологије(.pdf),
Филиповић Божидар
I 2 1 4
3 Основи опште психологије(.pdf),
Мијатовић Лука
I 2 1 4
4 Соматопедија(.pdf),
Стошљевић Миодраг, Адамовић Милосав
I 2 1 5
5 Медицинска физиологија(.pdf),
Срејовић Иван
I 2 1 5
6 Енглески језик 1(.pdf),
Иванчевић Отањац Маја(.pdf),
I 1 2 3
7 Енглески језик 2(.pdf),
Иванчевић Отањац Маја(.pdf),
II 1 2 3
8 Развојна психологија(.pdf),
Стојковић Ирена
II 2 1 5
9 Хумана генетика(.pdf),
Максић Јасмина
II 1 2 4
10 Офталмологија(.pdf),
Стаменковић Мирослав
II 2 2 5
11 Педагошка психологија(.pdf),
Антић Слободанка
II 2 1 4
12 Предмет изборног блока 1: I 2 1 4
13 Предмет изборног блока 2: II 2 1 4
14 Предмет изборног блока 3: II 2 1 5
Укупно ЕСПБ 60
Друга година студија
бр. Предмет Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ
1 Основи олигофренологије(.pdf),
Маћешић Петровић Драгана
III 2 1 5
2 Психологија слепих и слабовидих 1(.pdf),
Лука Р. Мијатовић
III 2 2 4
3 Основи поремећаја комуникације (.pdf),
Јовановић Симић Надица, Арсенић Ивана
III 2 1 5
4 Основи сурдологије(.pdf),
Остојић Зељковић Сања, Николић Мина
III 2 1 5
5 Основи тифлологије(.pdf),
Анђелковић Марија
III 2 1 5
6 Неурологија(.pdf),
Павловић Александра, Миловановић Маја
III 2 1 4
7 Педагогија слепих и слабовидих особа (.pdf),
...
III 2 1 5
8 Физиолошка оптика(.pdf),
Стаменковић Драгомир
IV 2 2 5
9 Психологија слепих и слабовидих 2(.pdf),
Мијатовић Лука
IV 1 2 4
10 Тифлологија(.pdf),
Анђелковић Марија
IV 2 2 5
11 Психосоцијални аспекти здравља, болести и старења(.pdf),
Филиповић Божидар, Антић Слободанка
IV 2 1 5
12 Предмет изборног блока 4: IV 2 1 4
13 Предмет изборног блока 5: IV 2 1 4
Укупно ЕСПБ 60