Основне академске студије

Студијски програм ДЕФЕКТОЛОГИЈА
Модул: Сметње и поремећаји слуха

Распоред предмета по семестрима и годинама студија

Прва година студија
бр. Предмет Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ
1 Медицинска физиологија,
Срејовић Иван
I 2 1 5
2 Енглески језик 1,
Иванчевић Отањац Маја
I 1 2 3
3 Енглески језик 2,
Иванчевић Отањац Маја
II 1 2 3
4 Општа дефектологија,
Веселиновић Ивана
I 2 1 5
5 Основи социологије,
Филиповић Божидар
I 2 1 4
6 Соматопедија,
Стошљевић Миодраг, Адамовић Милосав
I 2 1 5
7 Основи поремећаја комуникације,
Јовановић Симић Надица, Арсенић Ивана
I 2 1 5
8 Основи тифлологије,
Анђелковић Марија
I 2 1 5
9 Хумана генетика,
Максић Јасмина
II 1 2 4
10 Педагошка психологија,
Антић Слободанка
II 2 1 4
11 Развојна психологија,
Стојковић Ирена
II 2 1 5
12 Општа педагогија са дидактиком,
Јелић Марија
II 2 1 4
13 Предмет изборног блока 1: II 2 1 4
14 Предмет изборног блока 2 II 2 1 4
Укупно ЕСПБ 60
Друга година студија
бр. Предмет Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ
1 Основи сурдологије(.pdf),
Остојић Зељковић Сања, Николић Мина
III 2 1 5
2 Сурдопсихологија(.pdf),
Димоски Сања
III 2 1 5
3 Неурологија(.pdf),
Павловић Александра, Миловановић Маја
III 2 1 4
4 Аудиологија са вестибулологијом(.pdf),
Бабац Снежана
III 2 2 5
5 Основи олигофренологије(.pdf),

Маћешић Петровић Драгана

III 2 1 5
6 Сурдологија(.pdf),
Остојић Зељковић Сања, Николић Мина
IV 2 1 5
7 Општа дефектолошка процена(.pdf),
Веселиновић Ивана
IV 2 2 5
8 Процена оштећења слухa(.pdf),
Остојић Зељковић Сања, Николић Мина
IV 2 2 5
9 Фонетика(.pdf),
Ивановић Маја
III, IV 2 2 7
10 Знаковни језик 1(.pdf),
Исаковић Љубица
IV 1 2 5
11 Предмет изборног блока 3: IV 2 1 4
12 Предмет изборног блока 4 IV 2 1 5
Укупно ЕСПБ 60