Основне академске студије

Студијски програм ДЕФЕКТОЛОГИЈА
Модул: Сензомоторичке сметње и поремећаји

Распоред предмета по семестрима и годинама студија


Прва година студија
бр. Предмет Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ
1 Увод у дефектологију
Ивана Б. Веселиновић
I 2 2 6
2 Увод у развојну психологију
Ирена Б. Стојковић
I 2 1 4
3 Основи педагошке психологије
Слободанка В. Антић
I 2 1 4
4 Медицинска физиологија
Звездана Ж. Којић
I 4 0 4
5 Хумана генетика
Јасмина М. Максић
I 3 1 4
6 Енглески језик
Маја Р. Иванчевић-Отањац
I, II 2 0 6
7 Биолошке основе понашања
Драган С. Маринковић
II 2 1 4
8 Увод у неуропсихологију
Надежда С. Крстић
II 2 1 5
9 Увод у социјалну педагогију
Бранислава Б. Поповић-Ћитић
II 2 1 5
10 Основи језичких поремећаја
Бојана Ј. Дрљан
II 2 1 5
11 Основи соматопедије
Mиодраг Л. Стошљевић, Милосав В. Адамовић
II 2 1 5
12 Предмет изборног блока 1: II 2 1 4
13 Предмет изборног блока 2 II 2 1 4
Укупно ЕСПБ 60
Друга година студија
бр. Предмет Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ
1 Основи сурдологије
Сања Б. Остојић-Зељковић, Мина А. Николић
III 2 1 5
2 Основи тифлологије
Марија М. Анђелковић
III 2 1 5
3 Основи олигофренологије
Драгана С. Маћeшић-Петровић
III 2 1 5
4 Развој сензомоторичких функција
Ирена Б. Стојковић
III 2 2 5
5 Дискриминација и антидискриминациона пракса
Јасмина Б. Карић
III 2 2 5
6 Основи дечје психијатрије
Чедо Д. Миљевић
IV 2 1 5
7 Процена сензомоторичког развоја
Сања Б. Остојић-Зељковић, Снежана Ј. Николић, Александра Б. Грбовић, Мина А. Николић
IV 3 3 7
8 Увод у сензорну интеграцију
Весна С. Радовановић
IV 2 1 5
9 Знаковни језик 1
Љубица С. Исаковић
IV 0 3 4
10 Комуникација у настави
Јасмина М. Ковачевић, Mарина Н. Радић-Шестић, Весна С. Радовановић
IV 2 1 6
11 Предмет изборног блока 3: III 2 1 4
12 Предмет изборног блока 4 IV 2 1 4
Укупно ЕСПБ 60
Трећа година студија
бр. Предмет Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ
1 Приступи у раду код деце са сензомоторичким сметњама и поремећајима предшколског узраста
Весна Ј. Вучинић, Снежана Б. Илић,Тамара Р. Ковачевић
V 3 4 7
2 Асистивне технологије у индивидуалном образовном плану
Гордана Р. Одовић, Весна С. Жигић, Весна С. Радовановић
V 3 3 6
3 Методика наставе Брајевог писма
Бранка Ђ. Јаблан, Ксенија М. Станимиров
V 2 1 5
4 Приступи у раду код деце са сензомоторичким сметњама и поремећајима школског узраста
Бранка Ђ. Јаблан, Весна С. Радовановић, Радмила М. Никић, Ксенија М. Станимиров
VI 3 3 6
5 Превентивно-корективни рад у основној школи
Горан М. Недовић, Ивана Р. Сретеновић
VI 2 1 5
6 Универзални дизајн окружења
Весна С. Жигић, Марина Н. Радић-Шестић, Гордана Р. Одовић, Миа М. Шешум
VI 3 3 6
7 Психологија породице детета атипичног развоја
Слободанка В. Антић, Сања М. Димоски
VI 2 1 4
8 Предмет изборног блока 5: VI 2 1 5
9 Предмет изборног блока 6: V 2 2 6
10 Предмет изборног блока 7: VI 2 1 5
11 Стручна пракса 1 VI 5
Укупно ЕСПБ 60
Четврта година студија
бр. Предмет Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ
1 Развојни офталмолошки поремећаји
Мирослав Р. Стаменковић
VII 2 1 5
2 Кооперативни и тимски рад
Данијела Д. Илић-Стошовић
VII 2 2 5
3 Права и обавезе особа са ометеношћу
Јасмина М. Ковачевић, Марина Н. Радић-Шестић, Весна С. Жигић, Фадиљ Н. Еминовић, Миа М. Шешум
VII 2 2 5
4 Дефектолошки саветодавни и инструктивни рад
Сања Т. Ђоковић, Тамара П. Ковачевић
VII 2 1 6
5 Професионално усмеравање особа са сензомоторичким сметњама
Гордана Р. Одовић, Весна С. Жигић
VIII 2 3 5
6 Методика специјалног писања
Горан М. Недовић, Ивана Р. Сретеновић
VIII 1 3 4
7 Системи подршке одраслим особама са ометеношћу
Марина Н. Радић-Шестић, Миа М. Шешум
VIII 2 2 4
8 Програмирани развој визуелног опажања деце оштећеног вида
Бранка М. Ешкировић
VIII 2 2 6
9 Предмет изборног блока 8: VII 2 1 6
10 Предмет изборног блока 9: VII 2 1 6
11 Предмет изборног блока 10: VIII 2 1 5
12 Стручна пракса 2 VIII 5
Укупно ЕСПБ 60