Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Sanja Dimoski

  • Psihologija osoba sa govornim poremećajima

  • Surdopsihologija

  • Psihološka podrška porodici deteta sa komunikativnim problemima


Obaveštenja

OBJAVLJENI REZULTATI (na oglasnoj tabli u zgradi Fakulteta) ISPITA IZ PSIHOLOGIJE OSOBA SA JEZIČKIM POREMEĆAJIMA I SURDOPSIHOLOGIJE ODRŽANOG 18.IX 2017. GODINE.


REZULTATI ISPITA IZ SURDOPSIHOLOGIJE I PSIHOLOGIJE OSOBA SA JEZIČKIM POREMEĆAJIMA, ODRŽANIH 7.IX 2017. godine SU OBJAVLJENI U ZGRADI FAKULETETA.


U zgradi Fakulteta, objavljeni su rezultati ispita iz Psihologije osoba sa jezičkim poremećajima, Surdopsihologije I Psihološke podrške porodici deteta sa komunikativnim teškoćama koji su održani 30. VI 2017. godine.Upis ocean je u utorak, 4. VII u 9 časova.


Grupe za polaganje ispita iz Psihologije osoba sa jezičkim poremećajima:

  • I grupa, od 12 časova, petak, 30. jul studenti sa brojevima indeksa od 001/14 do 030/14
  • II grupa, od 13 I 30 časova ostali studenti generacije 2014. Studenti koji su prethodnih godina slušali ovaj ispit treba da dođu u 12 časova.

Rezultati ispita iz Psihologije osoba sa jezičkim poremećajima I Surdopsihologije objavljeni u zgradi Fakulteta. Upis ocena biće u ponadeljak, 12.VI u Malom logopedskom kabinetu u 9 i 30 časova. U ovom terminu treba da upišu ocene I studenti koji su ispit polagali u predroku.


Raspored polaganja ispita iz Psihologije osoba sa jezičkim poremećajima za studente koji su ove školske godine pratili predmet:

  • I grupa, 6.VI u 9 časova: studenti prethodnih generacija i studenti generacije "14" sa rednim brojem indeksa od 033/14 pa sve do polsednjeg broja indeksa za ovu generaciju
  • II grupa 6.VI u 10 I 30 časova: studenti generacije "14" sa rednim brojem indeksa od 001/14 , zaključno sa 032/14.

U ZGRADI FAKULTETA, OBJAVLJENI REZULTATI ISPITA IZ PSIHOLOGIJE OSOBA SA JEZIČKIM POREMEĆAJIMA, ODRŽANOG 30. VI 2017. GODINE, U PREDROKU JUNSKOG ISPITNOG ROKA.OBAVEŠTENJE u vezi ispita iz  SURDOPSIHOLOGIJE

Svi studenti koji imaju potpise u indeksu iz predispitnih obaveza, bez obzira kada su ih ispunili i bez obzira da li imaju položen kolokvijum, imaju pravo da izađu na ispit.

Od ispitnog roka jun 2017. delimično je izmenjena literatura koja se sprema za ispit iz Surdopsihologije.


OBAVEŠTENJE u vezi ispita iz  PSIHOLOGIJE OSOBA SA JEZIČKIM POREMEČAJIMA

Svi studenti koji imaju potpise u indeksu iz predispitnih obaveza, bez obzira kada su ih ispunili i bez obzira da li imaju položen kolokvijum, imaju pravo da izađu na ispit.

Od ispitnog roka jun 2017. delimično je izmenjena literatura koja se sprema za ispit iz Psihologije osoba sa jezičkim poremećajima.

Svi studenti koji su već odslušali ovaj predmet (sve prethodne generacije) imaju mogućnost da predmet polažu u predroku junskog ispitnog roka (30. maj u 9 časova) kada će još uvek biti u opticaju literatura koju je tražila prof. Radoman. Ta literatura je: udžbenik prof. Radoman – Psihologija jezika i jezičkih poremećaja i Power Point Prezentacije koje se nalaze na sajtu Fakulteta na ime prof. Radoman. Stari studenti koji ispit budu polagali u majskom predroku prijavljuju ispit za junski ispitni rok i shodno tome nemaju pravo da izlaze na ispit u junu. U svim narednim rokovima obavezna će biti nova literatura (prof. Dimoski). Drugim rečima, starim studentima, od kojih su mnogi već više puta izlazili na ispit, omogućeno je da spremaju ispit za predrok iz literature koja im je poznata.

Studenti koji predmet prate ove školske godine (bez obzira na to koja su generacija) i predispitne obaveze završavaju u ovom letnjem semestru 2017. godine, za ispit spremaju literaturu koju daje prof. Dimoski. Spisak literature se nalazi na sajtu Fakulteta pod imenom prof. Dimoski.


Predavanja

Surdopsihologija
Literatura Surdopsihologija - od juna 2017. (.docx)
Psihologija osoba sa govornim poremećajima
Omaške (.pptx)
Socijalni model i inkluzija (.pptx)
Uloga psihičke traume i stresa u razvoju govornog poremećaja (.ppt)
Odnos mišljenja i jezika (.ppt)

 

  •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs