Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Sanja Dimoski

  • Psihologija jezičke ometenosti

  • Surdopsihologija

  • Psihološka podrška porodici deteta sa komunikativnim problemima


Obaveštenja

OBAJVLJENI REZULTATI ISPITA IZ SURDOPSIHOLOGIJE I PSIHOLOGIJE OSOBA SA JEZIČKIM POREMEĆAJIMA, održanog 17. IV 2018. godine. Rezultati se nalaze na oglasnoj tabli Fakulteta.


Rezultati ispita iz predemeta Psihologija osoba sa jezičkim poremećajima i Surdopsihologija, održanih 23. januara 2018. godine, nalaze se na oglasnoj tabli Fakulteta.OBAVEŠTENJE u vezi ispita iz  SURDOPSIHOLOGIJE

Svi studenti koji imaju potpise u indeksu iz predispitnih obaveza, bez obzira kada su ih ispunili i bez obzira da li imaju položen kolokvijum, imaju pravo da izađu na ispit.

Od ispitnog roka jun 2017. delimično je izmenjena literatura koja se sprema za ispit iz Surdopsihologije.


OBAVEŠTENJE u vezi ispita iz  PSIHOLOGIJE OSOBA SA JEZIČKIM POREMEČAJIMA

Svi studenti koji imaju potpise u indeksu iz predispitnih obaveza, bez obzira kada su ih ispunili i bez obzira da li imaju položen kolokvijum, imaju pravo da izađu na ispit.

Od ispitnog roka jun 2017. delimično je izmenjena literatura koja se sprema za ispit iz Psihologije osoba sa jezičkim poremećajima.


Predavanja

Surdopsihologija
1. Mentalno zdravlje gluvih (.ppt)
2. Odnos mišljenja i jezika (.ppt)
Psihologija osoba sa govornim poremećajima
Omaške (.pptx)
Socijalni model i inkluzija (.pptx)
Uloga psihičke traume i stresa u razvoju govornog poremećaja (.ppt)
Odnos mišljenja i jezika (.ppt)

 

  •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs