Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Sanja Dimoski

  • Psihologija jezičke ometenosti

  • Surdopsihologija

  • Psihološka podrška porodici deteta sa komunikativnim problemima


Obaveštenja

Rezultati ispita iz Surdopsihologije, Psihologije jezičkih poremećaja i Psihološke podrške porodici deteta sa komunikativnim poremećajem održanog 22. I 2019. godineOBAVEŠTENJE u vezi ispita iz  SURDOPSIHOLOGIJE

Svi studenti koji imaju potpise u indeksu iz predispitnih obaveza, bez obzira kada su ih ispunili i bez obzira da li imaju položen kolokvijum, imaju pravo da izađu na ispit.


OBAVEŠTENJE u vezi ispita iz  PSIHOLOGIJA JEZIČKE OMETENOSTI

Svi studenti koji imaju potpise u indeksu iz predispitnih obaveza, bez obzira kada su ih ispunili i bez obzira da li imaju položen kolokvijum, imaju pravo da izađu na ispit.


Predavanja

Surdopsihologija
1. Mentalno zdravlje gluvih (.ppt)
2. Odnos mišljenja i jezika (.ppt)
3. Osobenosti ličnosti osoba oštećenog sluha(.pptx)
4. Psihosocijalni aspekti oštećenja sluha kod dece(.pptx)
Psihologija jezičke ometenosti
Socijalni model i inkluzija (.pptx)
Uloga psihičke traume i stresa u razvoju govornog poremećaja (.ppt)
Odnos mišljenja i jezika (.ppt)
Komunikacija kliničar OGJO (.pptx)
Komunikacija kliničar OGJO (.pptx)
Psihološki tretman OGJP (.pptx)
Psihološka podrška porodici deteta sa komunikativnim teškoćama
Pojam porodice (.ppt)
Reakcije roditelja (.ppt)
Ciklusi razvoja porodice (.ppt)
Edukativni i savetodavni rad logopeda sa porodicom (.ppt)
Funkcija simptoma (.ppt)
Tradicionalni vs. savremen pristup (.pptx)
Vaspitni stilovi u porodici (.pptx)

 

  •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs