Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Sanja Dimoski

  • Psihologija osoba sa govornim poremećajima

  • Surdopsihologija

  • Psihološka podrška porodici deteta sa komunikativnim problemima


Obaveštenja


OBAVEŠTENJE u vezi ispita iz  SURDOPSIHOLOGIJE

Svi studenti koji imaju potpise u indeksu iz predispitnih obaveza, bez obzira kada su ih ispunili i bez obzira da li imaju položen kolokvijum, imaju pravo da izađu na ispit.

Od ispitnog roka jun 2017. delimično je izmenjena literatura koja se sprema za ispit iz Surdopsihologije.


OBAVEŠTENJE u vezi ispita iz  PSIHOLOGIJE OSOBA SA JEZIČKIM POREMEČAJIMA

Svi studenti koji imaju potpise u indeksu iz predispitnih obaveza, bez obzira kada su ih ispunili i bez obzira da li imaju položen kolokvijum, imaju pravo da izađu na ispit.

Od ispitnog roka jun 2017. delimično je izmenjena literatura koja se sprema za ispit iz Psihologije osoba sa jezičkim poremećajima.

Svi studenti koji su već odslušali ovaj predmet (sve prethodne generacije) imaju mogućnost da predmet polažu u predroku junskog ispitnog roka (30. maj u 9 časova) kada će još uvek biti u opticaju literatura koju je tražila prof. Radoman. Ta literatura je: udžbenik prof. Radoman – Psihologija jezika i jezičkih poremećaja i Power Point Prezentacije koje se nalaze na sajtu Fakulteta na ime prof. Radoman. Stari studenti koji ispit budu polagali u majskom predroku prijavljuju ispit za junski ispitni rok i shodno tome nemaju pravo da izlaze na ispit u junu. U svim narednim rokovima obavezna će biti nova literatura (prof. Dimoski). Drugim rečima, starim studentima, od kojih su mnogi već više puta izlazili na ispit, omogućeno je da spremaju ispit za predrok iz literature koja im je poznata.

Studenti koji predmet prate ove školske godine (bez obzira na to koja su generacija) i predispitne obaveze završavaju u ovom letnjem semestru 2017. godine, za ispit spremaju literaturu koju daje prof. Dimoski. Spisak literature se nalazi na sajtu Fakulteta pod imenom prof. Dimoski.


Predavanja

Surdopsihologija
Literatura Surdopsihologija - od juna 2017. (.docx)
Psihologija osoba sa govornim poremećajima
Omaške (.pptx)
Socijalni model i inkluzija (.pptx)
Uloga psihičke traume i stresa u razvoju govornog poremećaja (.ppt)
Odnos mišljenja i jezika (.ppt)

 

  •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs