Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Sanja Dimoski

 • Psihologija jezičke ometenosti

 • Surdopsihologija

 • Psihološka podrška porodici deteta sa komunikativnim problemima


Obaveštenja

Rezultati ispita iz Surdopsihologije, Psihološke podrške porodici deteta sa komunikativnim poremećajem, i Psihologije jezičkih poremećaja(.pdf)


U zgradi Fakulteta, objavljeni rezultati ispita održanog 12. IX 2019. godine iz Psihologije jezičkih poremećaja, Surdopsihologije i Psihološke podrške porodici deteta sa komunikativnim poremećajima.


Rezultati ispita iz Psihologije jezičkih poremećaja i Surdopsihologije održani 4. jula 2019. godine objavljeni u zgradi Fakulteta.


Na oglasnoj tabli Fakulteta objavljeni su rezultati ispita iz Surdopsihologije i Psiholgije jezičkih poremećaja koji su se održali 14.6.2019. godine


Rezultati ispita iz Psihološke podrške porodici deteta sa komunikativnim poremećajem održanog 11. juna 2019. godine:

 1. 2016/0192 ocena 6
 2. 2016/0183 ocena 5
 3. 2016/ 0038 ocena 8
 4. 2016/0191 ocena 6
 5. 2016/0189 ocena 7
 6. 2016/0197 ocena 7
 7. 2016/0014 ocena 10
 8. 2016/0194 ocena 8
 9. 2016/0028 ocena 8
 10. 2016/0182 ocena 5
 11. 2017/0298 ocena 5
 12. 2017/0299 ocena 5

NA OGLASNOJ TABLI FAKULTETA SU REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 9.IV 2019. GODINE kod prof. dr Sanje Dimoski.


Rezultati ispita iz Surdopsihologije, Psihologije jezičkih poremećaja i Psihološke podrške porodici deteta sa komunikativnim poremećajem održanog 22. I 2019. godine



OBAVEŠTENJE u vezi ispita iz  SURDOPSIHOLOGIJE

Svi studenti koji imaju potpise u indeksu iz predispitnih obaveza, bez obzira kada su ih ispunili i bez obzira da li imaju položen kolokvijum, imaju pravo da izađu na ispit.


OBAVEŠTENJE u vezi ispita iz  PSIHOLOGIJA JEZIČKE OMETENOSTI

Svi studenti koji imaju potpise u indeksu iz predispitnih obaveza, bez obzira kada su ih ispunili i bez obzira da li imaju položen kolokvijum, imaju pravo da izađu na ispit.


Predavanja

Surdopsihologija
1. Mentalno zdravlje gluvih (.ppt)
2. Odnos mišljenja i jezika (.ppt)
3. Osobenosti ličnosti osoba oštećenog sluha(.pptx)
4. Psihosocijalni aspekti oštećenja sluha kod dece(.pptx)
Psihologija jezičke ometenosti
Socijalni model i inkluzija (.pptx)
Uloga psihičke traume i stresa u razvoju govornog poremećaja (.ppt)
Odnos mišljenja i jezika (.ppt)
Komunikacija kliničar OGJO (.pptx)
Komunikacija kliničar OGJO (.pptx)
Psihološki tretman OGJP (.pptx)
Psihološka podrška porodici deteta sa komunikativnim teškoćama
Pojam porodice (.ppt)
Reakcije roditelja (.ppt)
Ciklusi razvoja porodice (.ppt)
Edukativni i savetodavni rad logopeda sa porodicom (.ppt)
Funkcija simptoma (.ppt)
Tradicionalni vs. savremen pristup (.pptx)
Vaspitni stilovi u porodici (.pptx)

 

 •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs