Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Docent dr Slobodanka Antić

  • Osnovi pedagoške psihologije

  • Uvod u pedagošku psihologiju


Obaveštenja

Rezultati oktobarskog roka (14. septembar 2018.)(.pdf), Uvod u pedagošku psihologiju i Osnovi pedagoške psihologije.

Upis ocena i usmeni ispit u ponedeljak, 17. septembra u 13.00


Rezultati septembarskog roka (24. avgust 2018.) Osnovi pedagoške psihologije i Uvod u pedagošku psihologiju (.pdf)

UPIS OCENA I USMENI ISPITI, 30 AVGUSTA U 12.00 SOBA 6


Rezultati julskog roka iz predmeta Osnovi pedagoške psihologije i Uvod u pedagošku psihologiju.

Upis ocena iz predmeta Osnovi pedagoške psihologije i Uvod u pedagošku psihologiju biće u četvrtak, 5. jula u 14.00 u sobi 6


Rezultati ispita iz predmeta: Uvod u pedagošku psihologiju i Osnovi pedagoške psihologije. (.pdf)

Upis ocena (i usmeni ispit za studente kojima je to naznačeno) biće u ponedeljak, 18. 06. u 12.00 u sobi 6.


U petak, 11. maja, na drugi kolokvijum, Oligo grupa bi trebalo da dođe u 9.00 a Logo grupa u 9.30. Kolokvijum (provera razumevanja stručnih termina) pokriva sadržaj udžbenika od 96-213 strane. Predaja radova će biti u sledeći petak, 18. maja


Rezultati aprilskog roka Osnovi pedagoške psihologije i Uvod u pedagošku psihologiju (.doc)

Samo oni studenti koji su polagali u aprilskom ispitnom roku i ostvarili ukupni rezultat između 42 i 51 boda mogu da urade zadatke date u informaciji sa rezultatima i tako pokušaju da polože predmet. Ni oni sa manje, ni oni sa više ukupnih bodova (koji su već dobili ocenu) ne treba to da rade.


Predispitne aktivnosti posle prvog kolokvijuma (.pdf)


Instrukcije za predispitne obaveze za predmet Uvod u pedagošku psihologiju 2018. (.pdf)


Predavanja

 
 
Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs