Основне академске студије

Студијски програм ДЕФЕКТОЛОГИЈА
Модул: Моторичке сметње и поремећаји

Распоред предмета по семестрима и годинама студија


Прва година студија
бр. Предмет Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ
1 Соматопедија,
Стошљевић Миодраг, Адамовић Милосав
I 2 1 5
2 Основи олигофренологије,
Маћешић Петровић Драгана
I 2 1 5
3 Основи социологије,
Филиповић Божидар
I 2 1 4
4 Основи опште психологије,
Мијатовић Лука
I 2 1 4
5 Медицинска физиологија,
Јована Јоксимовић Јовић
I 2 1 5
6 Енглески језик 1,
Иванчевић Отањац Маја
I 1 2 3
7 Енглески језик 2,
Иванчевић Отањац Маја
II 1 2 3
8 Хумана генетика,
Максић Јасмина
II 1 2 4
9 Педагошка психологија,
Антић Слободанка
II 2 1 4
10 Развојна психологија,
Стојковић Ирена
II 2 1 5
11 Биолошке основе моторичких функција,
Маринковић Драган
II 2 1 5
12 Предмет изборног блока 1: I 2 1 4
13 Предмет изборног блока 2: II 2 1 4
14 Предмет изборног блока 3: II 2 1 5
Укупно ЕСПБ 60
Друга година студија
бр. Предмет Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ
1 Основи поремећаја комуникације(.pdf),

Јовановић Симић Надица, Арсенић Ивана

III 2 1 5
2 Основи сурдологије(.pdf),

Остојић Зељковић Сања, Николић Мина

III 2 1 5
3 Основи тифлологије(.pdf),
Анђелковић Марија
III 2 1 5
4 Неурологија(.pdf),
Павловић Александра, Миловановић Маја
III 2 2 6
5 Опште методе и технике у соматопедији(.pdf),
Стошљевић Миодраг,Адамовић Милосав
IV 2 2 6
6 Медицинска рехабилитација(.pdf),
Звекић Сворцан Јелена
III, IV 2 2 8
7 Неуропсихологија(.pdf),
Крстић Надежда
III, IV 1 2 6
8 Теорија образовања и васпитања особа са моторичким поремећајима(.pdf),
Илић Стошовић Данијела
III, IV 2 1 6
9 Знаковни језик 1(.pdf),

Исаковић Љубица

IV 2 1 5
9 Биолошке основе когнитивних функција(.pdf),

Маринковић Драган

IV 2 1 5
9 Спорт и особе са инвалидитетом(.pdf),

Еминовић Фадиљ

IV 2 1 5
10 Предмет изборног блока 4 III 2 1 4
11 Предмет изборног блока 5: IV 2 1 4
Укупно ЕСПБ 60