Основне академске студије

Студијски програм ЛОГОПЕДИЈА

Распоред предмета по семестрима и годинама студија

Прва година студија
бр. Предмет Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ
1 Основи социологије,
Филиповић Божидар
I 2 1 4
2 Медицинска физиологија,
Срејовић Иван
I 2 1 5
3 Енглески језик 1,
Иванчевић Отањац Маја
I 1 2 3
4 Основи поремећаја комуникације,
Јовановић-Симић Ђ. Надица, Арсенић П. Ивана
I 2 1 5
5 Основи опште психологије,
Мијатовић Лука
I 2 1 4
6 Основи педагогије,
Јелић Марија
II 2 1 4
7 Хумана генетика,
Максић Јасмина
II 1 2 4
8 Развојна психологија,
Стојковић Ирена
II 2 1 5
9 Општа логопедија,
Јовановић-Симић Ђ. Надица, Арсенић П. Ивана
II 2 2 7
10 Педагошка психологија,
Антић Слободанка
II 2 1 4
11 Енглески језик 2,
Иванчевић Отањац Маја
II 1 2 3
12 Изборни предмет 1: I 2 1 4
13 Изборни предмет 2: I 2 1 4
14 Изборни предмет 3: II 2 1 4
Укупно ЕСПБ 60
Друга година студија
бр. Предмет Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ
1 Неурологија,
Павловић Александра, Миловановић Маја
III 2 1 4
2 Психијатрија,
#
IV 2 1 4
3 Неуропсихологија,
Крстић Надежда
IV 2 1 4
4 Увод у рехабилитацију интелектуално ометених особа,
Глумбић П. Ненад; Ђорђевић Мирјана
III 2 1 5
5 Неуропсихологија развојног доба,
Крстић Надежда
IV 2 2 6
6 Соматопедија,
Стошљевић Миодраг, Адамовић Милосав
III 2 1 5
7 Фонетика,
Maja Ивановић
III, IV 2 2 7
8 Артикулационо-фонолошки поремећаји,
Петровић-Лазић Мирјана
IV 2 2 6
9 Поремећаји говора код деце са сензорним оштећењима,
Петровић-Лазић Мирјана
III 2 2 6
10 Предмет изборног блока 4 III 2 1 5
11 Предмет изборног блока 5 IV 2 1 4
12 Предмет изборног блока 6 IV 2 1 4
Укупно ЕСПБ 60