Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Dr Mile Vuković, redovni profesor

Osnovne akademske studije
  • Afaziologija
  • Poremećaji komunikacije kod traumatskih oštećenja mozga
  • Neurodegenerativni poremećaji govora i jezika
Master akademske studije
  • Pristupi u tretmanu neurogenih poremećaja govora i jezika
Doktorske studije
  • Neurogeni poremećaji komunikacije

Obaveštenja


Predavanja

Afaziologija
 
 
 
 
 
Poremećaji komunikacije kod traumatskih oštećenja mozga