Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Dr Mirjana Đorđević, docent

Osnovne akademske studije
  • Uvod u rehabilitaciju intelektualno ometenih osoba
  • Rehabilitacija intelektualno ometenih osoba
  • Rehabilitacija osoba sa autizmom
  • Korektivno-pedagoški rad u osnovnoj školi
  • Metode podučavanja u specijalnoj edukaciji
Master akademske studije
  • Planiranje i programiranje u radu sa osobama sa autizmom
Doktorske studije
  • Poremećaji autističnog spektra
  • Poremećaj pragmatske kompetencije

Obaveštenja

Drugi kolokvijum iz predmeta Korektivni pedagoški rad u osnovnoj školi biće održan 25. maja u 13.30 (Plava sala). Studenti koji planiraju da polažu kolokvijum treba da se prijave najkasnije do 23. maja slanjem imejla na sledeću adresu: slobodan2008@yahoo.com. Imejl nasloviti sa "Prijava za kolokvijum KPR".


Obaveštenje za vežbe iz predmeta Uvod u rehabilitaciju IO osoba(.pdf)


Obaveštenje za vežbe iz predmeta Uvod u rehabilitaciju IO osoba(.pdf)


Uvodno predavanje za predmet Korektivno-pedagoški rad u osnovnoj školi(.ppt)


Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Korektivni pedagoški rad u osnovnoj školi link (.pdf).


 


Predavanja

Korektivno pedagoški rad
1. Školovanje dece sa smetnjama u razvoju. Posao specijalnog edukatora (LOGOPEDI) (23. 2. 2023)(.ppt)
1. Školovanje dece sa smetnjama u razvoju. Posao specijalnog edukatora (OLIGOFRENOLOZI) (23. 2. 2023)(.ppt)
1. Uvodno predavanje (23. 2. 2023)(.ppt)
2. Definisanje KPR (1. 3. 2023)(.ppt)
3. Cboard Handbook-SER2(.pdf)
3. Komunikacija (9. 3. 2023)(.ppt)
4. Biblioterapija (dodatna literatura)(.pdf)
4. PECS (16. 3. 2023)(.ppt)
4. Socijalne price (dodatna literatura)(.pdf)
4. Socijalne price i biblioterapija (16. 3. 2023)(.ppt)
5. Socijalne veštine (25. 3. 2023)(.ppt)
KPR motorika 13.4.2023.(.ppt)
KPR ponašanje 20.4.2023.(.ppt)

 

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs