Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Dr Nenad Glumbić, redovni profesor

Osnovne akademske studije
 • Uvod u rehabilitaciju intelektualno ometenih osoba
 • Rehabilitacija intelektualno ometenih osoba
 • Rehabilitacija osoba sa autizmom
 • Metode podučavanja u specijalnoj edukaciji
Master akademske studije
 • Planiranje i programiranje u radu sa osobama sa autizmom
Doktorske studije
 • Poremećaji autističnog spektra
 • Poremećaj pragmatske kompetencije

Obaveštenja

Obaveštavaju se studenti da će se drugi kolokvijum iz Rehabilitacija osoba sa autizmom i Rehabilitacije intelektualno ometenih osoba održati u sredu, 31. maja 2023. godine, po istom rasporedu kao i prvi kolokvijum.


Obaveštavaju se studenti da će se prvi kolokvijum iz predmeta Rehabilitacija osoba sa autizmom realizovati 19.4.2023. godine u Velikoj sali prema sledećem rasporedu:

 • u 8:30h studenti od broja indeksa 2019/0041 do 2019/0066, kao i studenti prethodnih generacija koji su se prijavili za kolokvijum (2018/0080, 2018/0214,2015/0058, 2018/0203, 2021/0266);
 • u 9:30h studenti od broja indeksa 2019/0069 pa do kraja spiska.

Obaveštavaju se studenti koji su se prijavili za izradu prvog kolokvijuma iz predmeta Rehabilitacija intelektualno ometenih osoba da će se kolokvijum održati 19.4.2023. u 9:30h u Velikoj sali.


Prvim kolokvijumom iz predmeta Rehabilitacija IO osoba (19.4.2023. godine) biće obuhvaćeno sledeće gradivo:

 • Sindromski pristup autizmu;
 • DSM-5;
 • Faktori rizika za autizam;
 • Prevalencija autizma;
 • Promene u kliničkoj slici autizma (socijalne interakcije, komunikacija, stereotipije);
 • Deterioracija.

Prvim kolokvijumom iz predmeta Rehabilitacija osoba sa autizmom (19.4.2023. godine) biće obuhvaćeno sledeće gradivo:

 • Poremećaj iz spektra autizma – DSM-5 i ICD-11;
 • Faktori rizika za autizam;
 • Rana detekcija autizma; skrining;
 • Diferencijalna dijagnoza autizma;
 • Intervencije u autizmu zasnovane nadokazima;
 • Rana intervencija u autizmu (bihevioralnetehnike, posredovane intervencije, razvojnipristupi, TEACCH, komplementarni tretmani).

Obaveštavaju se studenti da će se 19.4.2023. godine održati prvi kolokvijumi iz predmeta: Rehabilitacija IO osoba i Rehabilitacija osoba sa autizmom.

Mole se studenti iz prethodnih generacija koji nisu stekli uslov za izlazak na ispit, a žele da polažu kolokvijum iz ova dva predmeta, da se prijave na mejl mira.djordjevic81@gmail.com. U prijavi je potrebno navesti ime i prezime, broj indeksa i predmet iz kog se radi kolokvijum. Prijave će se primati do 17.3.2023. godine. Nakon toga će biti objavljen raspored polaganja.


Predavanja

  Rehabilitacija osoba sa autizmom
2023.  
  Autizam ICD i DSM(.ppt)
  Opšti uslovi autizam(.ppt)
  Rana detekcija i skrining(.ppt)
  Rizik autizam(.ppt)
  Diferencijalna dijagnoza(.ppt)
  Intervencije 2023.(.ppt)
  TEACCH(.ppt)
  Komplementarni(.ppt)
  Razvojni pristupi(.ppt)
2020.  
  DSM 5 IMZ(.ppt)
  Intervencije dokazi(.ppt)
  Komplementarni(.ppt)
  Opšti uslovi autizam 20(.ppt)
  Rana detekcija i skrining(.ppt)
  Razvojni pristupi(.ppt)
  Rizik autizam(.ppt)
  TEACCH(.ppt)
  PECS(.ppt)
  Ishod(.ppt)
  Zapošljavanje(.ppt)
  Stanovanje(.ppt)
  Seksualnost autizam(.ppt)
  Bihevioralni pristupi(.ppt)
  Komplementarni(.ppt)
  Razvojni pristupi(.ppt)
  Rehabilitacija intelektualno ometenih osoba
2022.  
 
Intuicija(.ppt)
 
Senzo 2(.ppt)
 
 
 
 
  Deterioracija(.ppt)
  Uvod u rehabilitaciju intelektualno ometenih osoba
2022.  
  Opšti uslovi uvod 2022.(.ppt)
  Savremena definicija AAIDD(.ppt)
  Klasifikacija IO(.ppt)
  RI 2022 +(.ppt)
2021.  
  Opšti uslovi uvod 2021.(.ppt)
  Terminologija 2020.(.ppt)
  Korektnost 2020.(.pdf)
  Savremena definicija AAIDD(.ppt)
  Sindromski pristup — 2021.(.ppt)
2020/2021.  
  Školovanje(.doc)
  Školovanje(.ppt)
  Prenatalna etiologija(.pdf)
  Postnatalni(.ppt)
  Opšti uslovi uvod 2020.(.ppt)
  Terminologija 2020.(.ppt)
  Korektnost 2020.(.pdf)
  Savremena definicija AAIDD(.ppt)
  Klasifikacija IO(.ppt)
  Prevalencija(.ppt)
  Perinatalni(.ppt)
  RI 2020.(.ppt)
  Etičke dileme(.doc)
  Etičke dileme(.ppt)
  Korektnost(.doc)
  Školovanje dece sa IO(.ppt)
2019/2020.  
  Opšti uslovi 2019.(.ppt)
  Klasifikacija IO(.ppt) 2019.
  Savremena definicija AAIDD(.ppt)
  Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja (.pdf)
  Prevalencija(.ppt)
  Prenatalna etiologija(.pdf)
  Perinatalni(.ppt)
  Postnatalni(.ppt)
  Etičke dileme(.doc)
  Etičke dileme(.ppt)
  Sindromski pristup (.ppt)promena od 20. decembra 2018. godine
  Školovanje dece sa IO 2017 (.ppt)
  Tranzicija(.ppt)
  Rana intervencija(.ppt)
  Rehabilitacija intelektualno ometenih osoba
2019.  
 
  Sindromski pristup (.ppt)
  Prevalencija autizma(.ppt)
  Rizik autizam(.ppt)
  Promene u kliničkoj slici(.ppt)
  Promene II(.ppt)
 
  Rehabilitacija osoba sa autizmom
2022.  
 
 
2019.  
 
  DSM-5(.ppt)
  Tretmani zasnovani na dokazima(.ppt)
  Diferencijalna dijagnoza(.ppt)
  Rana-detekcija i skrining(.ppt)
  ABA(.ppt)
  TEACCH(.ppt)
  Razvojni pristup(.ppt)
  Komplementarni(.ppt)
  Zapošljavanje 2(.ppt)
 
Uvod u rehabilitaciju intelektualno ometenih osoba
OLIGO 2017.  
  Korektnost (.doc)
  Terminologija (.ppt)
  Savremena definicija AAIDD (.ppt)
  Klasifikacija IO (.ppt)
  Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja (.pdf)
  Prevalencija (.ppt)
  Roditeljstvo2017 (.ppt)
  Tranzicija2017 (.ppt)
  Prenatalni 2017 (.ppt)
  Školovanje dece sa IO 2017 (.ppt)
  Perinatalni (.ppt)
  Postnatalno (.ppt)
  Funkcionalna (.ppt)
  Romi (.ppt)
  Etičke dileme (.doc)
  Etičke dileme (.ppt)
  Rana intervencija (.ppt)
  Romi 2 (.doc)
LOGO 2017.  
  Korektnost (.doc)
  Terminologija (.ppt)
  Savremena definicija AAIDD (.ppt)
  Klasifikacija IO (.ppt)
  Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja (.pdf)
  Prevalencija (.ppt)
  Romi 2 (.doc)
  Funkcionalna IO i roditeljstvo osoba sa IO (.doc)
  Funkcionalna15 (.ppt)
  Roditeljstvo2017 (.ppt)
  Tranzicija2017 (.ppt)
  Školovanje dece sa IO 2017 (.ppt)
  Dimenzionalni pristup autizmu (.ppt)
  Prevalencija autizma (.ppt)
  Promena u kliničkoj slici (.ppt)
  Sindromski pristup (.ppt)promena od 20. decembra 2018. godine

 
  Klasifikacija IO (.ppt)
  Korektnost (.doc)
  Opšti uslovi oligo (.ppt)
  Savremena definicija AAIDD (.ppt)
2.11.2016. Prevalencija (.ppt)
  Funkcionalna IO i roditeljstvo osoba sa IO (.doc)
  Školovanje dece sa IO (.ppt)
  Funkcionalna15 (.ppt)
  Roditelstvo (.ppt)
  Tranzicija 15 (.ppt)
  Romi 2 (.doc)
  Etičke dileme (.doc)
  Rana intervencija (.ppt)
2016 ⁄ 17.  
  Prenatalni (.ppt)
  Terminologija (.ppt)
  Opšti uslovi oligo (.ppt)
  Prevalencija-16 (.ppt)
 
 
Uvod u rehabilitaciju intelektualno ometenih osoba / studenti ostalih smerova
 
  Klasifikacija IO (.ppt)
  Korektnost (.doc)
  Opšti uslovi uvod (.ppt)
  Savremena definicija AAIDD (.ppt)
2.11.2016. Prevalencija (.ppt)
  Funkcionalna IO i roditeljstvo osoba sa IO (.doc)
  Školovanje dece sa IO (.ppt)
  Romi (.ppt)
  Rana intervencija (.ppt)
  Romi (.doc)
  Funkcionalna15 (.ppt)
  Roditelstvo (.ppt)
  Tranzicija 15 (.ppt)
  Romi 2 (.doc)
2016 ⁄ 17.  
  Terminologija (.ppt)
  Opšti uslovi logopedi (.ppt)
  Prevalencija-16 (.ppt)
  Sindromski pristup (.ppt)promena od 20. decembra 2018. godine
  Dimenzionalni pristup autizmu (.ppt)
 
Rehabilitacija intelektualno ometenih osoba
Promene u kliničkoj slici (.ppt)
Promene II (.ppt)
intuicija (.ppt)
operacije (.ppt)
Senzo (.ppt)
DSM 5 (.ppt)
Dimenzionalni pristup autizmu (.ppt)
RehabilitacijA osoba sa autizmom
autizam individualizacija.ppt
zaposljavanje.ppt
vežbe
PDDNOS (.ppt)
RETOV SINDROM (.ppt)
Zaposljavanje (.ppt)
DSM 5 (.ppt)
Seksualnost autizam (.ppt)
Stanovanje (.ppt)
Život u zajednici (.ppt)
Ishod (.ppt)
Rana intervencija (.pdf)
Opšti uslovi autizam 17 (.ppt)
Diferencijalna dijagnoza autizma (.ppt)
RI i bihejvioralne tehnike (.ppt)
Intervencije bazirane na dokazima (.ppt)
Diferencijalna dijagnoza autizma(.ppt)
Rana detekcija i skrining(.ppt)
 
master studije

 

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs