Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Dr Biljana Milanović-Dobrota, docent

Osnovne akademske studije
  • Profesionalno i radno osposobljavanje osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju
  • Alternativni oblici tretmana kod osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju
  • Planiranje i programiranje zapošljavanja osoba sa intelektualnom ometenošću
Master akademske studije
  • Procena edukativnih potencijala dece sa intelektualnom ometenošću
Doktorske studije
  • Razvojne i funkcionalne specifičnosti osoba sa teškoćama u intelektualnom razvoju
  • Primena asistivne tehnologije u rehabilitaciji osoba s intelektualnom ometenošću

Obaveštenja

Rezultati ispita iz predemta:


ALTERNATIVNI OBLICI TRETMANA KOD OSOBA SA TEŠKOĆAMA U MENTALNOM RAZVOJU – Rezultati kolokvijuma održanog 13.12.2018.god.(.pdf)


Obaveštavaju se studenti da se nastava iz predmeta "Alternativni oblici tretmana kod osoba sa TMR" (06.12.2018.) odlaže. Konsultacije će biti održane u petak 07.12.2018. u 12.00h, a kolokvijum 13.12.2018. u 09.00h.


Alternativni oblici tretmana kod osoba sa TMR, rezultati ispita, 25.01.2018. (.docx)

Profesionalno i radno osposobljavanje osoba sa TMR, rezultati ispita, 25.01.2018. (.docx)


Alternativni oblici tretmana kod osoba sa TMR, rezultati kolokvijuma, 28.12.2017. (.docx)


Rezultati ispita:


ALTERNATIVNI OBLICI TRETMANA kod osoba sa TMR, predispitni poeni (.pdf)ISPITNA PITANJA IZ PROFESIONALNOG OSPOSOBLJAVANJA (.doc)


Predavanja

Profesionalno i radno osposobljavanje osoba ometenih u mentalnom razvoju
USLOVI RADA I RADNE SREDINE 66
Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs