Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Dr Slobodan Banković, docent

Osnovne akademske studije
  • Metodika nastave srpskog jezika za učenike ometene u mentalnom razvoju
  • Inkluzivna edukacija
  • Metodologija izrade individualnih obrazovnih planova
  • Korektivno-pedagoški rad u osnovnoj školi
  • Metode podučavanja u specijalnoj edukaciji
Master akademske studije
  • Socijalne veštine osoba sa intelektualnom ometenošću
Doktorske studije
  • Istraživanja u inkluzivnoj edukaciji

Obaveštenja

Drugi kolokvijum iz predmeta Korektivni pedagoški rad u osnovnoj školi biće održan 25. maja u 13.30 (Plava sala). Studenti koji planiraju da polažu kolokvijum treba da se prijave najkasnije do 23. maja slanjem imejla na sledeću adresu: slobodan2008@yahoo.com. Imejl nasloviti sa "Prijava za kolokvijum KPR".


Poštovane koleginice i kolege,

Predavanje iz predmeta Korektivni pedagoški rad u osnovnoj školi biće održano u petak (26. februara) od 12.15 (preko aplikacije Zoom). Link za predavanje je ispod.

Srdačan pozdrav,
Slobodan


Predavanja

 
 
Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs