Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Dr Nataša Buha, vanredni profesor

Osnovne akademske studije
  • Procena razvojnih poremećaja
  • Klinička procena i tretman osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju
  • Specifične smetnje u učenju
Master akademske studije
  • Procena edukativnih potencijala dece sa intelektualnom ometenošću
Doktorske studije
  • Klinički pristup teškoćama u mentalnom razvoju

Obaveštenja

Ocene sa II kolokvijuma iz predmeta Klinička procena i tretman osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju.(.pdf)

Upis ocena sa I i II kolokvijuma će biti u sredu, 03.05.2023. u 13:30h.


Poeni sa I kolokvijuma iz predmeta Klinička procena i tretman osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju (B grupa) (.pdf)

Naknadno će biti postavljen link za prijavu studenata za polaganje popravnog kolokvijuma.


Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Klinička procena i tretman osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju(.pdf)


Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Klinička procena i tretman osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju(.pdf)


 


Predavanja

 

  • Linkovi

  •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs