Основне академске студије

Студијски програм ДЕФЕКТОЛОГИЈА
Модул: Моторичке сметње и поремећаји

Распоред предмета по семестрима и годинама студија


Прва година студија
бр. Предмет Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ
1 Увод у дефектологију(.pdf),
Ивана Б. Веселиновић
I 2 2 6
2 Увод у развојну психологију(.pdf),
Ирена Б. Стојковић
I 2 1 4
3 Основи педагошке психологије(.pdf),
Слободанка В. Антић
I 2 1 4
4 Медицинска физиологија(.pdf),
Звездана Ж. Којић
I 4 0 4
5 Хумана генетика(.pdf),
Јасмина М. Максић
I 3 1 4
6 Енглески језик(.pdf),
Маја Р. Иванчевић-Отањац
I, II 2 0 6
7 Неурологија(.pdf),
Маја С. Миловановић, Александра М. Павловић
II 2 1 4
8 Увод у неуропсихологију(.pdf),
Надежда С. Крстић
II 2 1 5
9 Увод у социјалну педагогију(.pdf),
Бранислава Б. Поповић-Ћитић
II 2 1 5
10 Основи језичких поремећаја(.pdf),
Бојана Ј. Дрљан
II 2 1 5
11 Основи соматопедије(.pdf),
Mиодраг Л. Стошљевић, Милосав В. Адамовић
II 2 1 5
12 Предмет изборног блока 1: II 2 1 4
13 Предмет изборног блока 2: II 2 1 4
Укупно ЕСПБ 60
Друга година студија
бр. Предмет Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ
1 Основи сурдологије(.pdf),

Сања Б. Остојић, Мина А. Николић

III 2 1 5
2 Основи тифлологије(.pdf),

Марија М. Анђелковић

III 2 1 5
3 Основи олигофренологије(.pdf),
Драгана С. Маћешић-Петровић
III 2 1 5
4 Соматопедија(.pdf),
Mиодраг Л. Стошљевић, Милосав В. Адамовић
III 2 2 6
5 Биолошке основе моторичких функција(.pdf),
Драган С. Маринковић
IV 2 2 6
6 Биолошке основе когнитивних функција(.pdf),
Драган С. Маринковић
III, IV 2 2 8
7 Развојна процена и третман деце са моторичким поремећајима(.pdf),
Снежана Ј. Николић, Снежана Б. Илић
III, IV 1 2 6
8 Теорија образовања и васпитања особа са моторичким поремећајима(.pdf),
Данијела Д. Илић-Стошовић
III, IV 2 1 6
9 Медицинска рехабилитација(.pdf),

Јелена С. Звекић-Сворцан

IV 2 1 5
10 Предмет изборног блока 3: III 2 1 4
11 Предмет изборног блока 4: IV 2 1 4
Укупно ЕСПБ 60
Трећа година студија
бр. Предмет Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ
1 Методика предшколског рада са децом са моторичким поремећајима(.pdf),
Снежана Ј. Николић, Снежана Б. Илић
V, VI 1 2 6
2 Методски приступи у настави са ученицима са моторичким поремећајима 1(.pdf),
Радмила М. Никић, Фадиљ Н. Еминовић
V, VI 2 2 6
3 Методски приступи у настави са ученицима са моторичким поремећајима 2(.pdf),
Радмила М. Никић, Фадиљ Н. Еминовић
V, VI 2 2 6
4 Методски приступи у настави са ученицима са моторичким поремећајима 3(.pdf),
Данијела Д. Илић-Стошовић
V, VI 2 2 6
5 Хабилитационо-рехабилитационе методе и технике(.pdf),
Горан М. Недовић
V, VI 3 2 8
6 Асистивне технологије(.pdf),
Гордана Р. Одовић
V 2 1 6
7 Предмет изборног блока 5: V 2 1 5
8 Предмет изборног блока 6: V 2 1 5
9 Предмет изборног блока 7: VI 2 1 5
10 Стручна пракса 1(.pdf) VI 7
Укупно ЕСПБ 60
Четврта година студија
бр. Предмет Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ
1 Процена и третман особа са моторичким поремећајима(.pdf),
Драган И. Рапаић
VII, VIII 2 2 8
2 Методски приступи у настави са ученицима са моторичким поремећајима 4(.pdf),
Фадиљ Н. Еминовић
VII, VIII 2 2 8
3 Методика превентивно-корективног рада у основној школи(.pdf),

Горан М. Недовић, Ивана Р. Сретеновић

VII, VIII 2 2 8
4 Професионална рехабилитација особа са моторичким поремећајима(.pdf),
Гордана Р. Одовић
VII, VIII 2 2 8
5 Методика едукације и рехабилитације особа са вишеструким поремећајима(.pdf),
Драган И. Рапаић
VIII 2 1 5
6 Предмет изборног блока 8: VII 2 1 6
7 Предмет изборног блока 9: VII 2 1 6
8 Предмет изборног блока 10: VIII 2 1 5
9 Стручна пракса 2 VIII 6
Укупно ЕСПБ 60