Дефектологија

докторске академске студије

Распоред предмета по семестрима и годинама студија на Студијском програму
ДЕФЕКТОЛОГИЈА

Прва година студија
бр. Предмет Семестар Предавања СИР ЕСПБ
1 Методологија научног истраживања и статистика
Предраг Р. Теовановић, Татјана С. Ментус
I, II 2 5 20
2 Предмет изборног блока 1
I 3 10 20
3 Предмет изборног блока 2
II 3 10 20
Укупно часова активне наставе и бодова на години 600 60
Друга година студија
бр. Предмет Семестар Предавања СИР ЕСПБ
1 Академско писање

Гордана Ђоковић

III, IV 1 6 20
2 Предмет изборног блока 3
III 3 10 20
3 Предмет изборног блока 4
IV 3 10 20
Укупно часова активне наставе и бодова на години 600 60
Трећа година студија
бр. Предмет Семестар Предавања СИР ЕСПБ
1 Студијски истраживачки рад V, VI - 20 30
2 Израда и одбрана докторске дисертације VI - - 30
Укупно часова активне наставе и бодова на години 600 60
Укупно часова и активне наставе и бодова у студијском програму 1800 180