Основне академске студије

Студијски програм ЛОГОПЕДИЈА

Распоред предмета по семестрима и годинама студија

Прва година студија
бр. Предмет Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ
1 Основи социологије,
Филиповић Р. Мирко
I 2 1 3
2 Увод у педагогију,
Јелић М. Марија
I 2 0 4
3 Физиологија са анатомијом,
Којић Ж. Звездана
I, II 2 0 5
4 Хумана генетика,
Максић М. Јасмина
I, II 2 1 6
5 Енглески језик,
Иванчевић Отањац Р. Маја
I, II 3 0 5
6 Основи логопедије,
Јовановић-Симић Ђ. Надица, Арсенић П. Ивана
I 2 2 4
7 Развојна психологија,
Стојковић Б. Ирена
I, II 2 1 7
8 Општа логопедија,
Јовановић-Симић Ђ. Надица, Арсенић П. Ивана
II 2 2 8
9 Општа психологија са психологијом личности,
Мијатовић Р. Лука
I, II 2 2 9
10 Увод у педагошку психологију,
Антић В. Слободанка
II 2 2 4
11 Изборни предмет 1: II 2 0 5
Укупно ЕСПБ 60
Друга година студија
бр. Предмет Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ
1 Неурологија,
Павловић Александра, Миловановић Маја
III 2 1 4
2 Психијатрија,
#
IV 2 1 4
3 Неуропсихологија,
Крстић Надежда
IV 2 1 4
4 Увод у рехабилитацију интелектуално ометених особа,
Глумбић П. Ненад; Ђорђевић Мирјана
III 2 1 5
5 Неуропсихологија развојног доба,
Крстић Надежда
IV 2 2 6
6 Соматопедија,
Стошљевић Миодраг, Адамовић Милосав
III 2 1 5
7 Фонетика,
Maja Ивановић
III, IV 2 2 7
8 Артикулационо-фонолошки поремећаји,
Петровић-Лазић Мирјана
IV 2 2 6
9 Поремећаји говора код деце са сензорним оштећењима,
Петровић-Лазић Мирјана
III 2 2 6
10 Предмет изборног блока 4 III 2 1 5
11 Предмет изборног блока 5 IV 2 1 4
12 Предмет изборног блока 6 IV 2 1 4
Укупно ЕСПБ 60
Трећа година студија
бр. Предмет Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ
1 Аудиологија са вестибулологијом,
Бабац С. Снежана
VI 2 1 5
2 Фонијатрија,
Бабац С. Снежана
V 2 1 5
3 Лингвистика,
Ивановић П. Маја
V, VI 2 2 7
4 Аугментативна и алтернативна комуникација,
Јовановић-Симић Ђ. Надица, Арсенић П. Ивана
V 2 1 7
5 Поремећаји флуентности говора,
Петровић-Лазић Д. Мирјана
V, IV 2 2 9
6 Поремећаји говора код деце са сензорним оштећењима,
Петровић-Лазић Д. Мирјана
V 2 1 4
7 Психологија језичких поремећаја,
Димоски М. Сања
V, VI 2 2 7
8 Изборни предмет 5: VI 2 1 5
9 Изборни предмет 6: VI 2 2 6
10 Изборни предмет 7: VI 2 1 5
Укупно ЕСПБ 60
Четврта година студија
бр. Предмет Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ
1 Aфазиологија,
Вуковић Г. Миле,Дрљан Ј. Бојана
VII, VIII 2 2 8
2 Поремећаји гласа,
Петровић-Лазић Д. Мирјана
VII, VIII 2 2 8
3 Језички поремећаји код деце,
Дрљан Ј. Бојана
VII, VIII 3 3 8
4 Поремећаји комуникације код трауматских оштећења мозга,
Вуковић Г. Миле,Дрљан Ј. Бојана
VII 2 2 6
5 Вокална рехабилитација ларингектомираних болесника,
Петровић-Лазић Д. Мирјана
VII 2 2 6
6 Моторички поремећаји говора,
Јовановић-Симић Ђ. Надица
VII 2 1 6
7 Изборни предмет 8: VII 2 1 5
8 Изборни предмет 9: VII 2 1 5
9 Изборни предмет 10: VIII 2 1 5
10 Стручна пракса 3
Укупно ЕСПБ 60