Основне академске студије

Студијски програм ДЕФЕКТОЛОГИЈА
Модул: Превенција и третман поремећаја понашања

Распоред предмета по семестрима и годинама студија


Прва година студија
бр. Предмет Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ
1 Увод у социјалну педагогију,
Маљковић Марија
I 2 1 5
2 Основи опште психологије,
Мијатовић Лука
I 2 1 4
3 Основи социологије,
Филиповић Божидар
I 2 1 4
4 Медицинска физиологија,
Срејовић Иван
I 2 1 5
5 Основи олигофренологије,
Маћешић Петровић Драгана
I 2 1 5
6 Енглески језик 1,
Иванчевић-Отањац Маја
I 1 2 3
7 Предмет изборног блока 1: I 2 1 4
8 Хумана генетика,
Максић Јасмина
II 1 2 4
9 Педагошка психологија,
Антић Слободанка
II 2 1 4
10 Развојна психологија,
Стојковић Ирена
II 2 1 5
11 Психологија личности,
Мијатовић Лука
II 2 1 5
12 Енглески језик 2,
Иванчевић-Отањац Маја
II 1 2 3
13 Предмет изборног блока 2: II 2 1 4
14 Предмет изборног блока 3: II 2 1 5
Укупно ЕСПБ 60
Друга година студија
бр. Предмет Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ
1 Основи поремећаја комуникације(.pdf),
Јовановић Симић Надица, Арсенић Ивана
III 2 1 5
2 Основи тифлологије(.pdf),
Анђелковић Марија
III 2 1 5
3 Основи сурдологије(.pdf),
Остојић Зељковић Сања
III 2 1 5
4 Соматопедија(.pdf),
Стошљевић Миодраг, Адамовић Милосав
III 2 1 5
5 Основи кривичног права(.pdf),
Ковачевић Милица
III 3 2 7
6 Предмет изборног блока 4: III 2 1 4
7 Социјална патологија(.pdf),
Југовић Александар
IV 3 2 7
8 Психолошке основе поремећаја понашања(.pdf),
...
IV 2 3 7
9 Малолетничко кривично право(.pdf),
Ковачевић Милица
IV 2 2 6
10 Предмет изборног блока 5: IV 2 1 4
11 Предмет изборног блока 6: IV 2 1 5
Укупно ЕСПБ 60