Специјална едукација и рехабилитација

докторске академске студије

Распоред предмета по семестрима и годинама студија на Студијском програму
СПЕЦИЈАЛНА ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА

Прва година студија
бр. Предмет Семестар Предавања СИР ЕСПБ
1 Методе квантитативних и квалитативних истраживања
Предраг Р. Теовановић, Татјана С. Ментус
I, II 2 5 20
2 Предмети изборног блока 1
I 3 10 20
3 Предмети изборног блока 2
II 3 10 20
Укупно часова активне наставе и бодова на години 600 60
Друга година студија
бр. Предмет Семестар Предавања СИР ЕСПБ
1 Предмети изборног блока 3
III 3 10 20
2 Предмети изборног блока 4
III 3 10 20
3 Предмети изборног блока 5
IV 4 10 20
Укупно часова активне наставе и бодова на години 600 60
Трећа година студија
бр. Предмет Семестар Предавања СИР ЕСПБ
1 Студијски истраживачки рад V, VI - 30 20
2 Израда и одбрана докторске дисертације VI - - 40
Укупно часова активне наставе и бодова на години 600 60
Укупно часова и активне наставе и бодова у студијском програму 1800 180