Одељења и катедре

Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију

Одељење за логопедију

Управник одељења:
Проф. др Надица Јовановић Симић, редовни професор;
Секретар: др. Бојана Дрљан, асистент са докторатом
Е-адреса: logo@fasper.bg.ac.rs

Одељење за олигофренологију

Управник одељења:
Проф. др Мирјана Јапунџа Милисављевић, редовни професор
Секретар: Доц. др Мирјана Ђорђевић, доцент
Е-адреса: oligo@fasper.bg.ac.rs

Одељење за превенцију и третман поремећаја понашања

Управник одељења:
Проф. др Данка Радуловић, редовни професор
Секретар: Марија Нешић, асистент
Е-адреса: prevencija@fasper.bg.ac.rs

Одељење за соматопедију

Управник одељења:
Проф. др Горан Недовић, редовни професор
Секретар: Доц. др Снежана Илић, доцент
Е-адреса: somato@fasper.bg.ac.rs

Одељење за сурдологију

Управник одељења:
Проф. др Надежда Димић, редовни професор
Секретар: Проф. др Весна Радовановић, ванредни професор
Е-адреса: surdo@fasper.bg.ac.rs

Одељење за тифлологију

Управник одељења:
Проф. др Бранка Јаблан, редовни професор
Секретар: Доц. др Марија Анђелковић, доцент
Е-адреса: tiflo@fasper.bg.ac.rs

Добро дошли на Факултет са дугом традицијом образовања
стручњака у области специјалне едукације и рехабилитације.