Одељења

Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију

...

Одељење за тифлологију

 

Управник одељења:
Проф. др Бранка Јаблан
Секретар: Марија Анђелковић
Кабинет број: 13
Tелефон: 011 21 83 036
E-mail: tiflo@fasper.bg.ac.rs

 

Одељење за логопедију

 

Управник одељења:
Проф. др Надица Јовановић Симић
Секретар: Бојана Дрљан
Кабинет број: 1
Телефон: 011 29 20 450
Е-mail: logo@fasper.bg.ac.rs

Одељење за олигофренологију

 

в.д. Управник одељења:
Проф. др Мирјана Јапунџа Милисављевић
Секретар: др Александра Ђурић Здравковић
Кабинет број: 15
Телефон: 011 29 20 450
Е-mail: oligo@fasper.bg.ac.rs

Одељење за соматопедију

 

Управник одељења:
Проф. др Горан Недовић
Секретар: др Снежана Илић
Кабинет број: 14
Телефон: 011 21 83 036
Е-mail: somato@fasper.bg.ac.rs

Одељење за превенцију и третман поремећаја понашања

Управник одељења:
Проф. др Данка Радуловић
Секретар: Марија Нешић
Кабинет број: 24
Телефон: 011 29 20 455
Е-mail: prevencija@fasper.bg.ac.rs

 

Одељење за сурдологију

 

Управник одељења:
Проф. др Надежда Димић
Секретар: др Весна Радовановић
Кабинет број: 19
Телефон: 011 29 20 454
Е-mail: surdo@fasper.bg.ac.rs

Добро дошли на Факултет са дугом традицијом образовања
стручњака у области специјалне едукације и рехабилитације.