Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Svetlana Kaljača
asistent Bojan Dučić

  • Metodika vaspitnog rada sa lako intelektualno ometenom decom

  • Metodika vaspitnog rada sa teže intelektualno ometenom decom


Obaveštenja

PRAKSA

Preuzimanje uputa za realizaciju stručne prakse za studente III i IV godine osnovnih studija, studijskog programa Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju, održaće se u ponedeljak 24.4.2017. godine u 20:00 časova u Velikoj sali. Nije neophodno da dolaze studenti koji su već preuzeli upute.


KOLOKVIJUM:

Za studente prethodnih generacija koji su se prijavili za polaganje kolokvijuma iz Metodike vaspitnog rada sa lako intelektualno ometenom decom: kolokvijum će se održati u nedelju 23.4.2017. godine u prostorijama Fakulteta (Velika sala) od 15:00 časova.

Za studente prethodnih generacija koji su se prijavili za polaganje kolokvijuma iz Metodike vaspitnog rada sa teže intelektualno ometenom decom: kolokvijum će se održati u nedelju 23.4.2017. godine u prostorijama Fakulteta (Velika sala) od 16:00 časova.


Vežbe iz Metodike vaspitnog rada sa lako intelektualno ometenom decom održaće se u utorak 11.4.2017. godine od 12:00 časova u prostorijama Fakulteta, Plava sala.


Drugi kolokvijum iz Metodike vaspitnog rada sa lako intelektualno ometenom decom

Drugi kolokvijum iz Metodike vaspitnog rada sa lako intelektualno ometenom decom za studente aktuelne generacije (za studente koji u tekućoj školskoj 2016/2017. godini prvi put slušaju ovaj predmet) održaće se u nedelju 23.4.2017. godine u prostorijama Fakulteta (Velika sala). Za studente sa brojem indeksa manjim od 70 od 15:00 časova (I grupa), a za studente sa brojem indeksa 71 i većim od 71 od 16:00 časova (II grupa). Na polaganje kolokvijuma obavezno poneti indeks. Studenti aktuelne generacije se ne prijavljuju za polaganje kolokvijuma.

Obaveštenje za studente prethodnih generacija
Kolokvijum iz Metodike vaspitnog rada sa lako intelektualno ometenom decom

Popravni kolokvijum iz Metodike vaspitnog rada sa lako intelektualno ometenom decom za studente prethodnih generacija, održaće se u nedelju 23.4.2017. godine u prostorijama Fakulteta (Velika sala). Studenti prethodnih generacija moraju da se prijave za polaganje kolokvijuma. Prijavu za polaganje kolokvijuma slati na mejl adresu bojanducic@yahoo.com . U mejlu obavezno navesti ime, prezime, broj indeksa i naziv predmeta (Metodika vaspitnog rada sa lako intelektualno ometenom decom). U polje „Subject” napisati „prijava za kolokvijum“. Rok za prijavljivanje je od srede 29. marta do petka 14. aprila 2017. god.. Na polaganje kolokvijuma obavezno poneti indeks. Raspored i satnica polaganja kolokvijuma za studente prethodnih generacija biće objavljena na sajtu Fakulteta nakon isteka roka za prijavljivanje za polaganje kolokvijuma.

Kolokvijum iz Metodike vaspitnog rada sa teže intelektualno ometenom decom

Kolokvijum iz Metodike vaspitnog rada sa teže intelektualno ometenom decom za studente aktuelne generacije (za studente koji u tekućoj školskoj 2016/2017. godini prvi put slušaju ovaj predmet) održaće se u nedelju 23.4.2017. godine u prostorijama Fakulteta (Velika sala). Za studente sa brojem indeksa manjim od 151 od 15:00 časova (I grupa), a za studente sa brojem indeksa 152 i većim od 152 od 16:00 časova (II grupa). Na polaganje kolokvijuma obavezno poneti indeks. Studenti aktuelne generacije se ne prijavljuju za polaganje kolokvijuma.

Obaveštenje za studente prethodnih generacija
Kolokvijum iz Metodike vaspitnog rada sa teže intelektualno ometenom decom

Popravni kolokvijum iz Metodike vaspitnog rada sa teže intelektualno ometenom decom za studente prethodnih generacija, održaće se u nedelju 23.4.2017. godine u prostorijama Fakulteta (Velika sala). Studenti prethodnih generacija moraju da se prijave za polaganje kolokvijuma. Prijavu za polaganje kolokvijuma slati na mejl adresu bojanducic@yahoo.com . U mejlu obavezno navesti ime, prezime, broj indeksa i naziv predmeta (Metodika vaspitnog rada sa teže intelektualno ometenom decom). U polje „Subject” napisati „prijava za kolokvijum“. Rok za prijavljivanje je od srede 29. marta do petka 14. aprila 2017. god..  Na polaganje kolokvijuma obavezno poneti indeks. Raspored i satnica polaganja kolokvijuma za studente prethodnih generacija biće objavljena na sajtu Fakulteta nakon isteka roka za prijavljivanje za polaganje kolokvijuma.


 

Vežbe iz Modela socijalne podrške odraslim osobama sa intelektualnom ometenošću od ponedeljka 6.3., odnosno od srede 8.3.

za I i II grupu održavaće se svakog ponedeljka u Udruženju za pomoć MNRO Novi Beograd, ul. Nehruova br. 117a, :

I grupa - studenti sa brojem indeksa od 41 do 54 (i 54) od 9:00 do 10:30
II grupa - studenti sa brojem indeksa od 55 do 70 (i 70) od 10:30 do 12:00

za III i IV grupu vežbe će se održavati svake srede u Dnevnom boravku u Šekspirovoj, Šekspirova br. 8:

III grupa - studenti sa brojem indeksa od 71 do 206 (i 206) od 9:00 do 10:30
IV grupa - studenti sa brojem indeksa većim od 206 od 10:30 do 12:00


Zbog obeležavanja Osmog marta, vežbe iz Metodike vaspitnog rada sa teže intelektualno ometenom decom, u Ustanovi za decu i mlade „Sremčica” u sredu 8.3.2017. godine, umesto od 14:30 počinju od 16:00 časova.


Vežbe iz Metodike vaspitnog rada sa teže intelektualno ometenom decom održaće se u ponedeljak 20.2.2017. godine od 12:45 časova, u Plavoj sali.

Vežbe iz Modela socijalne podrške odraslim osobama sa intelektualnom ometenošću održaće se u utorak 21.2.2017. godine od 12:30 časova, u Logo sali.


Vežbe iz predmeta Metodika vaspitnog rada sa lako intelektualno ometenom decom za obe grupe održaće se u utorak 10.01.2017. godine u prostorijama Fakulteta (Logo slušaonica) od 12:30 časova.


Rezultati kolokvijuma iz Metodike vaspitnog rada sa lako intelektualno ometenom decom (.pdf)Vežbe iz predmeta Modeli socijalne podrške odraslimа ometenim u mentalnom razvoju, za obe grupe, održaće se u četvrtak 22.12.2016. godine, u prostorijama Fakulteta (bivša biblioteka) od 11:30 do 13:00 časova.


Za studente koji su Metodiku vaspitnog rada sa teže intelektualno ometenom decom slušali kao dvosemestrali predmet, a nisu ostvarili dovoljan broj poena za izlazak na usmeni deo ispita, od školske 2013/2014. god. važe iste predispitne obaveze kao i za studente koji ovaj predmet slušaju u jednom semestru.

Maksimalni broj poena na predavanjima 5, na vežbama 5 i na praktičnom delu 15.  Polaže se samo jedan kolokvijum i maksimalni broj poena na kolokvijumu je 30.

Svi kandidati koji ostvare minimalanih 30 ili više poena, bez obzira na strukturu poena (predavanja, vežbe, praktičan rad, kolokvijum) imaju pravo da polažu usmeni deo ispita.
Kandidati koji ostvare više od 50 poena takođe imaju obavezu da polažu usmeni deo ispita.


Modeli socijalne podrske odraslima ometenim u intelektualnom razvoju - ispitna pitanja (.doc)


 

Ispitno pitanje iz Metodike vaspitnog rada sa teže intelektualno ometenom decom,  br. 69 Dokumentacija koja se odnosi na vaspitno – obrazovni proces (pripreme za rad) odnosi se na godišnje, mesečne planove i programe, na pripreme za realizaciju određene vaspitno-obrazovne jedinice tj. na svu dokumetaciju koja je potrebna za realizaciju vaspitno obrazovnog procesa.


Predavanja

Metodika vaspitnog rada sa lako intelektualno ometenom decom
Metodika vaspitnog rada sa teže intelektualno ometenom decom
Programi vaspitnog rada sa osobama sa teškom i dubokom IO (.docx)

 

  •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs