Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Svetlana Kaljača
asistent Bojan Dučić

  • Metodika vaspitnog rada sa lako intelektualno ometenom decom

  • Metodika vaspitnog rada sa teže intelektualno ometenom decom


Obaveštenja

Upis poena za realizovanu stručnu praksu u školskoj 2016/2017. godini, za studente smera Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju, vršiće se u utorak 20.6. 2017. godine u Velikoj sali. 
Za studente treće godine upis poena je od 10.00, a za studente četvrte godine od 11.00 časova.  
Za upis poena je neophodno doneti indeks i originalno povratno pismo (ili više pisama, ako je praksa realizovana u nekoliko ustanova), sa potpisom mentora, direktora i pečatom ustanove. 

 

Ispitna pitanja:

Predispitne obaveze (poeni):


Za studente III godine studijskog programa Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju predaja dnevnika prakse održaće se u ponedeljak 12.6.2017. godine u 12:00 časova u Plavoj sali (Oligo kabinet).
Za studente IV godine studijskog programa Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju predaja dnevnika prakse održaće se u ponedeljak 12.6.2017. godine u 12:30 časova u Plavoj sali (Oligo kabinet).


Rezultati kolokvijuma iz Metodike vaspitnog rada sa teže intelektualno ometenom decom - održanog 23.4.2017. godine (link).


Rezultati drugog kolokvijuma iz Metodike vaspitnog rada za osobe sa lakom intelektualnom ometenošću - održanog 23.4.2017.godine (link .doc).


Rezultati kolokvijuma iz Metodike vaspitnog rada sa lako intelektualno ometenom decom (.pdf)Za studente koji su Metodiku vaspitnog rada sa teže intelektualno ometenom decom slušali kao dvosemestrali predmet, a nisu ostvarili dovoljan broj poena za izlazak na usmeni deo ispita, od školske 2013/2014. god. važe iste predispitne obaveze kao i za studente koji ovaj predmet slušaju u jednom semestru.

Maksimalni broj poena na predavanjima 5, na vežbama 5 i na praktičnom delu 15.  Polaže se samo jedan kolokvijum i maksimalni broj poena na kolokvijumu je 30.

Svi kandidati koji ostvare minimalanih 30 ili više poena, bez obzira na strukturu poena (predavanja, vežbe, praktičan rad, kolokvijum) imaju pravo da polažu usmeni deo ispita.
Kandidati koji ostvare više od 50 poena takođe imaju obavezu da polažu usmeni deo ispita.


Modeli socijalne podrske odraslima ometenim u intelektualnom razvoju - ispitna pitanja (.doc)


 

Ispitno pitanje iz Metodike vaspitnog rada sa teže intelektualno ometenom decom,  br. 69 Dokumentacija koja se odnosi na vaspitno – obrazovni proces (pripreme za rad) odnosi se na godišnje, mesečne planove i programe, na pripreme za realizaciju određene vaspitno-obrazovne jedinice tj. na svu dokumetaciju koja je potrebna za realizaciju vaspitno obrazovnog procesa.


Predavanja

Metodika vaspitnog rada sa lako intelektualno ometenom decom
Metodika vaspitnog rada sa teže intelektualno ometenom decom
Programi vaspitnog rada sa osobama sa teškom i dubokom IO (.docx)

 

  •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs