Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Svetlana Kaljača
asistent Bojan Dučić

  • Metodika vaspitnog rada sa lako intelektualno ometenom decom

  • Metodika vaspitnog rada sa teže intelektualno ometenom decom


Obaveštenja

Predispitne obaveze, školska 2018/19. godina - Metodika vaspitnog rada za decu sa težim oblicima intelektualne ometenosti (aktuelna i prethodne generacije) link(.pdf)


Rezultati kolokvijuma iz predmeta Metodika vaspitnog rada za osobe sa lakom intelektualnom ometenošću(.pdf)


Rok za slanje seminarskih radova za studente koji na master akademskim studijama slušaju predmete Samousmeravanje i samozastupanje osoba sa intelektualnom ometenošću i Socijalna perticipacija i dnevne životne veštine kod osoba sa intelektualnom ometenošću je 10.01.2019. godine. Radove slati na mejl adresu bojanducic@yahoo.com


Konsultacije vezane za pisanje seminarskih radova za studente koji na master akademskim studijama slušaju predmete Samousmeravanje i samozastupanje osoba sa intelektualnom ometenošću i Socijalna perticipacija i dnevne životne veštine kod osoba sa intelektualnom ometenošću održaće se u petak 7.12.2018. godine, u 17.30 časova (Logo sala).


Metodski pristupi u razvoju samoregulacije kod osoba sa intelektualnom ometenošću (predispitne obaveze) (.pdf)


Predispitne obaveze, školska 2017/18.


Metodski pristupi u razvoju samoregulacije kod osoba sa intelektualnom ometenošću - vanredni termin: četvrtak 24.5.2018. godine u 14:30 časova (Velika sala).Kolokvijum iz obaveznog predmeta Modeli socijalne podrške odraslim osobama sa intelektualnom ometenošću održaće se u subotu 5.5.2018. godine (Velika i Logo sala). Od 9:00 časova kolokvijum polažu studenti sa brojem indeksa manjim od 77, a od 10:00 časova studenti sa brojem indeksa većim od 77. Za studente prethodne generacije nije potrebno prijavljivanje za polaganje ovog kolokvijuma.


Prema programu stručne prakse iz Metodike vaspitnog rada za decu sa težim oblicima intelektualne ometenosti potrebno je ukupno održati 7 časova odnosno napisati 2 pripreme sa potpunom artikulacijom i 5 priprema sa kraćom formom artikulacije.


Vežbe iz obaveznog predmeta Modeli socijalne podrške odraslim osobama sa intelektualnom ometenošću od petka 20.4.2018. godine održavaće se četvrtkom u prostorijama Fakulteta (slušaonica 4) od 17:30 do 19:00 časova. Samo studenti koji nisu održali radionice, dolaze u DB Šekspirova u ponedeljak 23.4. ili u Udruženje za pomoć MNRO Novi Beograd u petak 27.4., da prema planu realizuju praktični deo predispitnih obaveza.


Rezultati kolokvijuma iz predmeta METODIKA VASPITNOG RADA ZA OSOBE SA LAKOM INTELEKTUALNOM OMETENOŠĆU. (.pdf)


Metodski pristupi u razvoju samoregulacije kod osoba sa intelektualnom ometenošću - rezultati kolokvijuma. (.docx)


Nastava iz izbornog predmeta Metodski pristupi u razvoju samoregulacije kod osoba sa intelektualnom ometenošću od 14.3.2018. godine, održavaće se sredom od 19:30 časova u Logo sali.


Raspored za vežbe iz predmeta Metodski pristupi u razvoju samoregulacije kod osoba sa intelektualnom ometenošću (link) (.pdf)


Predispitne obaveze - poeni zimski semestar šk. 2017/2018. godina:


Metodika vaspitnog rada za decu sa težim oblicima intelektualne ometenosti - ISPITNA PITANJA (link)


Ispitna pitanja:

Predispitne obaveze (poeni):


Rezultati drugog kolokvijuma iz Metodike vaspitnog rada za osobe sa lakom intelektualnom ometenošću - održanog 23.4.2017.godine (link .doc).


Rezultati kolokvijuma iz Metodike vaspitnog rada sa lako intelektualno ometenom decom (.pdf)Za studente koji su Metodiku vaspitnog rada sa teže intelektualno ometenom decom slušali kao dvosemestrali predmet, a nisu ostvarili dovoljan broj poena za izlazak na usmeni deo ispita, od školske 2013/2014. god. važe iste predispitne obaveze kao i za studente koji ovaj predmet slušaju u jednom semestru.

Maksimalni broj poena na predavanjima 5, na vežbama 5 i na praktičnom delu 15.  Polaže se samo jedan kolokvijum i maksimalni broj poena na kolokvijumu je 30.

Svi kandidati koji ostvare minimalanih 30 ili više poena, bez obzira na strukturu poena (predavanja, vežbe, praktičan rad, kolokvijum) imaju pravo da polažu usmeni deo ispita.
Kandidati koji ostvare više od 50 poena takođe imaju obavezu da polažu usmeni deo ispita.


Modeli socijalne podrske odraslima ometenim u intelektualnom razvoju - ispitna pitanja (.doc)


 

Ispitno pitanje iz Metodike vaspitnog rada sa teže intelektualno ometenom decom,  br. 69 Dokumentacija koja se odnosi na vaspitno – obrazovni proces (pripreme za rad) odnosi se na godišnje, mesečne planove i programe, na pripreme za realizaciju određene vaspitno-obrazovne jedinice tj. na svu dokumetaciju koja je potrebna za realizaciju vaspitno obrazovnog procesa.


Predavanja

Metodika vaspitnog rada sa lako intelektualno ometenom decom
Metodika vaspitnog rada sa teže intelektualno ometenom decom
Programi vaspitnog rada sa osobama sa teškom i dubokom IO (.docx)
Metodski pristupi u razvoju samoregulacije kod osoba sa intelektualnom ometenošću
Plan rada (.pptx)
Definisanje cilja (.pptx)
SR strategije (.pptx)
SR praćenje i evaluacija (.pptx)
SR motivacija i kapaciteti (.pptx)
SR procena (.pptx)
SR razvoj (.pptx)
SR zadaci odlaganja zadovoljstva (.pptx)
SR i socijalni odnosi(.pptx)

 

  •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs