Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Svetlana Kaljača
asistent Bojan Dučić

  • Metodika vaspitnog rada sa lako intelektualno ometenom decom

  • Metodika vaspitnog rada sa teže intelektualno ometenom decom


Obaveštenja

U utorak 15.10.2019. godine u OŠ „Sveti Sava” – Umka (ulica Milije Stanojlovića, broj 30), održaće se vežbe iz Metodike vaspitnog rada za osobe sa lakom intelektualnom ometenošću prema sledećem rasporedu:

  • I grupa (studenti sa brojem indeksa 70 i manjim od 70) od 14.00 do 15.30 časova,
  • II grupa (studenti sa brojem indeksa većim od 70) od 15.30 do 17.00 časova.

Otkazuje se održavanje vežbi iz Metodike vaspitnog rada za decu sa težim oblicima intelektualne ometenosti, koje u bile zakazane za sredu 9.10.2019. godine (grupe 1 i 2). Prvi termin za održavanje vežbi iz Metodike vaspitnog rada za decu sa težim oblicima intelektualne ometenosti u OŠ Boško Buha je četvrtak 10.10.2019. godine (grupa 3 od 9.00 časova i grupa 4 od 10.30 časova).


Upis poena za realizovanu stručnu praksu u školskoj 2018/2019. godini, za studente smera Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju, vršiće se u ponedeljak 24.6.2019. godine u Velikoj sali. Za studente treće godine upis poena je od 10.00, a za studente četvrte godine od 11.30 časova. Za upis poena je neophodno doneti indeks i originalno povratno pismo (ili više pisama, ako je praksa realizovana u nekoliko ustanova), sa potpisom mentora, direktora i pečatom ustanove.


Predaja dnevnika stručne prakse za studente III godine smera Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju, održaće se u sredu 12.6.2019. godine, u 10:00 časova, u slušaonici br. 4.

Predaja dnevnika stručne prakse za studente IV godine smera Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju, održaće se u sredu 12.6.2019. godine, u 11:00 časova, u slušaonici br. 4.

Napomena uz svaki dnevnik prakse prilaže se fotokopija povratnog pisma, a original povratnog pisma se prilaže prilikom upisa poena za stručnu praksu u indeks.


Predispitne obaveze, školska 2018/19. godina

  • Modeli socijalne podršкe odraslim osobama sa inteleкtualnom ometenošću (link.pdf) - promena od 6. juna 2019. god.
  • Metodika vaspitnog rada za osobe sa lakom intelektualnom ometenošću (link.pdf)
  • Metodski pristupi u razvoju samoregulacije kod osoba sa intelektualnom ometenošću (link.pdf)

Modeli socijalne podrške odraslim osobama sa intelektualnom ometenošću - rezultati kolokvijuma održanog 18.5.2019. godine (link.pdf)


Ispitna pitanja iz Metodskih pristupa razvoju kapaciteta samoregulacije kod osoba sa intelektualnom ometenošću (spisak pitanja.pdf)


REZULTATI DRUGOG KOLOKVIJUMA Metodika vaspitnog rada za osobe sa lakom intelektualnom ometenošću(.pdf)


Metodski pristupi u razvoju samoregulacije kod osoba sa intelektualnom ometenošću, rezultati kolokvijuma održanog 30.3.2019. godine (link)(.pdf)


Predispitne obaveze, školska 2018/19. godina - Metodika vaspitnog rada za decu sa težim oblicima intelektualne ometenosti (aktuelna i prethodne generacije) link(.pdf)


Rezultati kolokvijuma iz predmeta Metodika vaspitnog rada za osobe sa lakom intelektualnom ometenošću(.pdf)


Predispitne obaveze, školska 2017/18.Prema programu stručne prakse iz Metodike vaspitnog rada za decu sa težim oblicima intelektualne ometenosti potrebno je ukupno održati 7 časova odnosno napisati 2 pripreme sa potpunom artikulacijom i 5 priprema sa kraćom formom artikulacije.


Rezultati kolokvijuma iz predmeta METODIKA VASPITNOG RADA ZA OSOBE SA LAKOM INTELEKTUALNOM OMETENOŠĆU. (.pdf)


Metodski pristupi u razvoju samoregulacije kod osoba sa intelektualnom ometenošću - rezultati kolokvijuma. (.docx)


Raspored za vežbe iz predmeta Metodski pristupi u razvoju samoregulacije kod osoba sa intelektualnom ometenošću (link) (.pdf)


Predispitne obaveze - poeni zimski semestar šk. 2017/2018. godina:


Metodika vaspitnog rada za decu sa težim oblicima intelektualne ometenosti - ISPITNA PITANJA (link)


Ispitna pitanja:

Predispitne obaveze (poeni):


Rezultati drugog kolokvijuma iz Metodike vaspitnog rada za osobe sa lakom intelektualnom ometenošću - održanog 23.4.2017.godine (link .doc).


Rezultati kolokvijuma iz Metodike vaspitnog rada sa lako intelektualno ometenom decom (.pdf)Za studente koji su Metodiku vaspitnog rada sa teže intelektualno ometenom decom slušali kao dvosemestrali predmet, a nisu ostvarili dovoljan broj poena za izlazak na usmeni deo ispita, od školske 2013/2014. god. važe iste predispitne obaveze kao i za studente koji ovaj predmet slušaju u jednom semestru.

Maksimalni broj poena na predavanjima 5, na vežbama 5 i na praktičnom delu 15.  Polaže se samo jedan kolokvijum i maksimalni broj poena na kolokvijumu je 30.

Svi kandidati koji ostvare minimalanih 30 ili više poena, bez obzira na strukturu poena (predavanja, vežbe, praktičan rad, kolokvijum) imaju pravo da polažu usmeni deo ispita.
Kandidati koji ostvare više od 50 poena takođe imaju obavezu da polažu usmeni deo ispita.


Modeli socijalne podrske odraslima ometenim u intelektualnom razvoju - ispitna pitanja (.doc)


 

Ispitno pitanje iz Metodike vaspitnog rada sa teže intelektualno ometenom decom,  br. 69 Dokumentacija koja se odnosi na vaspitno – obrazovni proces (pripreme za rad) odnosi se na godišnje, mesečne planove i programe, na pripreme za realizaciju određene vaspitno-obrazovne jedinice tj. na svu dokumetaciju koja je potrebna za realizaciju vaspitno obrazovnog procesa.


Predavanja

Metodika vaspitnog rada sa lako intelektualno ometenom decom
Metodika vaspitnog rada sa teže intelektualno ometenom decom
Programi vaspitnog rada sa osobama sa teškom i dubokom IO (.docx)
Metodski pristupi u razvoju samoregulacije kod osoba sa intelektualnom ometenošću
Plan rada (.pptx)
Definisanje cilja (.pptx)
SR strategije (.pptx)
SR praćenje i evaluacija (.pptx)
SR motivacija i kapaciteti (.pptx)
SR procena (.pptx)
SR razvoj (.ppt)
SR zadaci odlaganja zadovoljstva (.pptx)
SR i socijalni odnosi(.pptx)
SR nastava(.pptx)
Primena sofvera u usvajanju strategija samoregulacije(.pptx)
Kapaciteti samoregulacije i seksualnost osoba(.pptx)

 

  •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs