Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Svetlana Kaljača
asistent Bojan Dučić

 • Metodika vaspitnog rada sa lako intelektualno ometenom decom

 • Metodika vaspitnog rada sa teže intelektualno ometenom decom


Obaveštenja

Jednosemestralni predmeti ̶ predispitni poeni ostvareni u jesenjem semestru školske 2020/2021. godine:

 • Metodika vaspitnog rada za decu sa težim oblicima intelektualne ometenosti (link1)(.pdf)
 • Socijalna participacija i dnevne životne veštine osoba sa intelektualnom ometenošću (link2)(.pdf)
 • Samousmeravanje i samozastupanje kod osoba sa intelektualnom ometenošću (link3)(.pdf)

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Modeli socijalne podrške odraslim osobama sa intelektualnom ometenošću, održanog 26.12.2020. godine link(.pdf)

Rezultati kolokvijuma održanog 25.12.2020. godine - Metodika vaspitnog rada za osobe sa lakom intelektualnom ometenošću/Metodika vaspitnog rada sa sa lako intelektualno ometenom decom link(.pdf)


Rezultati pismenih ispita održanih u apsolventskom decembarskom ispitnom roku - šk. 2020/2021. godina link (.pdf)

Studenti koji su u apsolventskom decembarskom ispitnom roku položili pismeni ispit iz Metodike vaspitnog rada za decu sa težim oblicima intelektualne ometenosti i Metodike vaspitnog rada sa teže intelektualno ometenom decom treba da dođu na upis ocena u petak 25.12.2020. godine u 9.30 časova (ispred Službe za organizaciju nastave i studentska pitanja).


Kolokvijum iz Metodike vaspitnog rada za osobe sa lakom intelektualnom ometenošću (Metodike vaspitnog rada sa lako intelektualno ometenom decom) za studente aktuelne i studente prethodnih generacija, održaće se on-line, preko platforme Mudl (https://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/) u petak 25.12.2020. godine od 12.00 časova. Za polaganje kolokvijuma potebna je registacija na platformi Mudl i prijava na kurs Metodika vaspitnog rada za osobe sa lakom intelektualnom ometenošću (https://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/course/view.php?id=760) pomoću šifre: MVRZOSLIO.

Kolokvijum iz Modela socijalne podrške odraslim osobama sa intelektualnom ometenošću (Modela socijalne podrške odraslima ometenim u mentalnom razvoju, Modela socijalne podrške odraslima ometenim u intelektualnom razvoju) za studente prethodnih generacija, održaće se on-line, preko platforme Mudl (https://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/) u subotu 26.12.2020. godine od 12.00 časova. Za polaganje kolokvijuma potebna je registacija na platformi Mudl i prijava na kurs Modeli socijalne podrške odraslim osobama sa intelektualnom ometenošću (https://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/course/view.php?id=759) pomoću šifre: MSPOOSIO.

Rezultati kolokvijuma iz Metodike vaspitnog rada za decu sa težim oblicima intelektualne ometenosti, održanog 16.12.2020. godine (link.pdf)


Obaveštenje studentima master studija studijskog programa Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju

Prvi susret prof. Svetlane Kaljače i doc. Bojana Dučića sa studentima master studija, održaće se u prostorijama Fakulteta u četvrtak 29.10.2020. godine (od 16.00 časova - predmet Samousmeravanje i samozastupanje osoba sa intelektualnom ometenošću i od 16.45 časova - predmet Socijalna participacija i dnevene životne veštine osoba sa intelektualnom ometenošću). Od ponedeljka 2.11.2020. godine nastava i vežbe će se realizovati posredstvom Zum platforme prema rasporedu objavljenom na sajtu Fakulteta.


Predispitne obaveze, školska 2019/20. godina

 • Modeli socijalne podršкe odraslim osobama sa intelektualnom ometenošću (link.doc)
 • Metodika vaspitnog rada za osobe sa lakom intelektualnom ometenošću (link.doc)
 • Metodski pristupi u razvoju samoregulacije kod osoba sa intelektualnom ometenošću (link.doc)

Samousmeravanje i samoodređenje kod osoba sa intelektualnom ometenošću – predispitne obaveze u šk. 2019/2020. godini(.pdf)


Metodika vaspitnog rada za decu sa težim oblicima intelektualne ometenosti - predispitni poeni u šk. 2019/2020. godini(.pdf)

Socijalna participacija i dnevne životne veštine osoba sa intelektualnom ometenošću - predispitni poeni u šk. 2019/2020. godini (.pdf)


Rezultati kolokvijuma iz Metodike vaspitnog rada za osobe sa lakom intelektualnom ometenošću(.pdf) održanog 1.12.2019. godine.

Rezultati kolokvijuma iz Metodike vaspitnog rada za decu sa težim oblicima intelektualne ometenosti(.pdf) održanog 1.12.2019. godine.


Predispitne obaveze, školska 2018/19. godina

 • Modeli socijalne podršкe odraslim osobama sa inteleкtualnom ometenošću (link.pdf) - promena od 6. juna 2019. god.
 • Metodika vaspitnog rada za osobe sa lakom intelektualnom ometenošću (link.pdf)
 • Metodski pristupi u razvoju samoregulacije kod osoba sa intelektualnom ometenošću (link.pdf)

Modeli socijalne podrške odraslim osobama sa intelektualnom ometenošću - rezultati kolokvijuma održanog 18.5.2019. godine (link.pdf)


Ispitna pitanja iz Metodskih pristupa razvoju kapaciteta samoregulacije kod osoba sa intelektualnom ometenošću (spisak pitanja.pdf)


REZULTATI DRUGOG KOLOKVIJUMA Metodika vaspitnog rada za osobe sa lakom intelektualnom ometenošću(.pdf)


Metodski pristupi u razvoju samoregulacije kod osoba sa intelektualnom ometenošću, rezultati kolokvijuma održanog 30.3.2019. godine (link)(.pdf)


Predispitne obaveze, školska 2018/19. godina - Metodika vaspitnog rada za decu sa težim oblicima intelektualne ometenosti (aktuelna i prethodne generacije) link(.pdf)


Rezultati kolokvijuma iz predmeta Metodika vaspitnog rada za osobe sa lakom intelektualnom ometenošću(.pdf)


Predispitne obaveze, školska 2017/18.Prema programu stručne prakse iz Metodike vaspitnog rada za decu sa težim oblicima intelektualne ometenosti potrebno je ukupno održati 7 časova odnosno napisati 2 pripreme sa potpunom artikulacijom i 5 priprema sa kraćom formom artikulacije.


Rezultati kolokvijuma iz predmeta METODIKA VASPITNOG RADA ZA OSOBE SA LAKOM INTELEKTUALNOM OMETENOŠĆU. (.pdf)


Metodski pristupi u razvoju samoregulacije kod osoba sa intelektualnom ometenošću - rezultati kolokvijuma. (.docx)


Raspored za vežbe iz predmeta Metodski pristupi u razvoju samoregulacije kod osoba sa intelektualnom ometenošću (link) (.pdf)


Predispitne obaveze - poeni zimski semestar šk. 2017/2018. godina:


Metodika vaspitnog rada za decu sa težim oblicima intelektualne ometenosti - ISPITNA PITANJA (link)


Ispitna pitanja:

Predispitne obaveze (poeni):


Rezultati drugog kolokvijuma iz Metodike vaspitnog rada za osobe sa lakom intelektualnom ometenošću - održanog 23.4.2017.godine (link .doc).


Rezultati kolokvijuma iz Metodike vaspitnog rada sa lako intelektualno ometenom decom (.pdf)Za studente koji su Metodiku vaspitnog rada sa teže intelektualno ometenom decom slušali kao dvosemestrali predmet, a nisu ostvarili dovoljan broj poena za izlazak na usmeni deo ispita, od školske 2013/2014. god. važe iste predispitne obaveze kao i za studente koji ovaj predmet slušaju u jednom semestru.

Maksimalni broj poena na predavanjima 5, na vežbama 5 i na praktičnom delu 15.  Polaže se samo jedan kolokvijum i maksimalni broj poena na kolokvijumu je 30.

Svi kandidati koji ostvare minimalanih 30 ili više poena, bez obzira na strukturu poena (predavanja, vežbe, praktičan rad, kolokvijum) imaju pravo da polažu usmeni deo ispita.
Kandidati koji ostvare više od 50 poena takođe imaju obavezu da polažu usmeni deo ispita.


Modeli socijalne podrske odraslima ometenim u intelektualnom razvoju - ispitna pitanja (.doc)


 

Ispitno pitanje iz Metodike vaspitnog rada sa teže intelektualno ometenom decom,  br. 69 Dokumentacija koja se odnosi na vaspitno – obrazovni proces (pripreme za rad) odnosi se na godišnje, mesečne planove i programe, na pripreme za realizaciju određene vaspitno-obrazovne jedinice tj. na svu dokumetaciju koja je potrebna za realizaciju vaspitno obrazovnog procesa.


Predavanja

Metodika vaspitnog rada sa lako intelektualno ometenom decom
Metodika vaspitnog rada sa teže intelektualno ometenom decom
Programi vaspitnog rada sa osobama sa teškom i dubokom IO (.docx)
Metodski pristupi u razvoju samoregulacije kod osoba sa intelektualnom ometenošću
Plan rada (.pptx)
Definisanje cilja (.pptx)
SR strategije (.pptx)
SR praćenje i evaluacija (.pptx)
SR motivacija i kapaciteti (.pptx)
SR procena (.pptx)
SR razvoj (.ppt)
SR zadaci odlaganja zadovoljstva (.pptx)
SR i socijalni odnosi(.pptx)
SR nastava(.pptx)
Primena sofvera u usvajanju strategija samoregulacije(.pptx)
Kapaciteti samoregulacije i seksualnost osoba(.pptx)

 

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs