Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Dragan Pavlović

  • Razvojna neurologija

  • Mentalno zdravlje školske dece

  • Mentalna higijena


Obaveštenja

Studenti koji u ovom semestru slušaju Neurologiju imaće vežbe u Specijalnoj bolnici za razvojnu neurologiju i dečiju cerebralnu paralizu, Sokobanjska 17, 26. novembra i 3. decembra, oba termina u ponedeljak, 7.30-10 sati, u biblioteci bolnice.

Javiti se glavnom defektologu Nadi Prici.

Svaki student treba da ima obe vežbe u Sokobanjskoj.


Rezultati ispita, Neurologija, oktobar 2.(.pdf)


Rezultati iz predmeta Neurologija i Mentalno zdravlje školske dece(.pdf)


Rezultati ispita iz Neurologije i MZŠD septembar 2018.


Drage kolege,
Vežbe iz Neurologije nisu iste što i vežbe iz Mentalnog zdravlja, to su sasvim različite oblasti i ne preklapaju se.
Ako vam je fond 2+0 onda znači da nemate vežbe, međutim u studentskoj službi sam dobio podatak da je vaš fond časova 2+1, pa ćemo, kako sam vam već rekao organizovati vežbe posebno.


Predavanja:

Razvojna neurologija
1-Razvoj mozga-neuroembriologija (.ppt)
2-Kognitivni i motorni razvoj (.ppt)
3-Kongenitalne malformacije (.pptx)
4-Razvojni poremećaji - uopšteno
5 - Autizam (.pptx)
6 - Epilepsije detinjstva (.pptx)
6 - Poremećaj pažnje sa hiperaktivnošću. Tikovi. (.pptx)
6 - Cerebrovaskularni poremećaji. Deca i adolescenti. (.pptx)
7 - Dečija cerebralna paraliza (oduzetost) (.pptx)
8 - Mitohondrijske bolesti (.pptx)
9 - Metaboličke bolesti(.pptx)
10 - Neuromišićne bolesti dece(.pptx)
Mentalno zdravlje školske dece
 
Mentalna higijena
1 - Mentalna higijena i psihijat klasifikacija (.pptx)
2 - Mozak i funkcije(.pptx)
  • Neurologija

    Mentalno zdravlje školske dece

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs