Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Dragan Pavlović

 • Razvojna neurologija

 • Mentalno zdravlje školske dece

 • Mentalna higijena


Obaveštenja

Rezultati ispita (april) iz predmeta:


Ispiti u aprilskom roku:

Sreda 18 april - pismeni ispit
Kabinet za senzomotoriku (22)

 • Neurologija u 9 časova
 • Mentalno zdravlje školske dece i Mentalna higijena u 10 časova

Studenti koji dobiju ocene 6, 7 ili 8 (tj. 51 poen ukupno ili više) mogu da upišu ocene u petak 20 aprila u 9 časova u velikoj Logo sali
Studenti koji su položili (tj. preko 51 poen ukupno), a žele da odgovaraju usmeno za višu ocenu, mogu to da učine u istom terminu
Za Neurologiju i MZŠD 40 pitanja po 1 poen (+10 na predispitne aktivnosti + ocena sa kolokvijuma tj. 16 do 30).
Za Mentalnu higijenu 5 pitanja koja nose po 2 poena tj. ocene su od 0 do 10. Odgovori treba da sadrže bitne informacije i da su adekvatno prezentovane (pokazuje shvatanje materije) za dato pitanje, što je bitno da se položi, a dodatne informacije za svako pitanje doprinose višoj oceni.


Kolokvijumi

Sreda 25 april
Velika sala

 • Neurologija u 15 časova
 • Mentalno zdravlje školske dece
  • 15.45 časova - prevencija, logo
  • 16.30 tiflo, oligo, somato, surdo, senzomot.

Da bi se položio kolokvijum treba dobiti 16 i više poena


Vežbe su obavezne, seminarski spadaju u vežbe!

 • Sokobanjska 17 - 8-10 sati-
  • Neurologija četvrtak 26 april i petak 27 april po datom rasporedu
  • Mentalno zdravlje školske dece prema objavljenim terminima
 • Seminarski radovi na fakultetu
  • Jedan termin: četvrtak 26 april ili petak 27 april, o terminu treba da se usaglasi 12 preostalih izlagača i da jave.


Mentalno zdravlje školske dece - vežbe: Sokobanjska 17, Specijalna bolnica za dečiju cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju, 3. Sprat, biblioteka, 8-10 sati

 • Utorak 8 maj: Senzomotorika, Surdologija, Tiflologija,
 • Petak 11 maj: Somatopedija i Prevencija.

Vežbe iz Neurologije: Sokobanjska 17, Specijalna bolnica za dečiju cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju, 3. Sprat, biblioteka, 8-10 sati. Dva odlaska svako:

 • 12 april surdo tiflo
 • 13 april somato
 • 26 april somato
 • 27 april surdo tiflo

Studijski programi Logopedija i Oligofrenologija nemaju vežbe! Dakle ni seminare!
Vežbe i seminare imaju moduli (surdo, tiflo, senzo, somato) i prevencija


Rezultati:


Drage kolege,
Vežbe iz Neurologije nisu iste što i vežbe iz Mentalnog zdravlja, to su sasvim različite oblasti i ne preklapaju se.
Ako vam je fond 2+0 onda znači da nemate vežbe, međutim u studentskoj službi sam dobio podatak da je vaš fond časova 2+1, pa ćemo, kako sam vam već rekao organizovati vežbe posebno.


Predavanja:

Razvojna neurologija
1-Razvoj mozga-neuroembriologija (.ppt)
2-Kognitivni i motorni razvoj (.ppt)
3-Kongenitalne malformacije (.pptx)
4-Razvojni poremećaji - uopšteno
5 - Autizam (.pptx)
6 - Epilepsije detinjstva (.pptx)
6 - Poremećaj pažnje sa hiperaktivnošću. Tikovi. (.pptx)
6 - Cerebrovaskularni poremećaji. Deca i adolescenti. (.pptx)
Mentalno zdravlje školske dece
Mentalna higijena
1 - Mentalna higijena i psihijat klasifikacija (.pptx)
2 - Mozak i funkcije (.pptx)
3 - Unapredj i prevenc rezil (.pptx)
4 - Poremecaji u skolskom uzrastu (.pptx)
5 - Zlostavljanje i mentalno zdrava škola (.pptx)
6 - Psihijatrijski poremećaji kod dece (.pptx)
7 - Psihijatrijski poremećaji
8 - Psihogerijatrije i demencije (.pptx)
9 - Nefarmakološka terapija demencija (.pptx)
10 - Psihijatrijske terapije (.pptx)
10a - REBT (.pptx)
11 - Mentalna higijena odraslih (.pptx)
12 - Životne veštine (.pptx)
13 - Stres i antistres (.pptx)
14 - Ortomolekularna psihijatrija (.pptx)
15 - Fizička aktivnost i mentalno zdravlje (.pptx)
 • Neurologija

  Mentalno zdravlje školske dece

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs