Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Doc. dr Mirjana Đorđević
Doc. dr Slobodan Banković

  • Korektivno pedagoški rad u osnovnoj školi


Obaveštenja

Drugi kolokvijum iz KPR-a biće održan 20. juna od 9 sati (Velika sala).


Prvi kolokvijum iz KPRa će se održati 5. juna u terminu od 18-20h u Velikoj sali.

Dve nedelje nakon prvog kolokvijuma održaće se i drugi.

Prvim kolokvijumom biće obuhvaćene sledeće oblasti:

  1. Školovanje dece sa smetnjama u razvoju. Posao specijalnog edukatora.
  2. Definisanje korektivno pedagoškog rada. Oblici korektivno pedagoškog rada. Koja deca su obuhvaćena KPR? Procena sposobnosti.
  3. Socijalne veštine - definisanje. Očekivani razvoj socijalnih veština od 0 do 14 godina. Socijalne veštine kod dece sa IO i kod dece sa autizmom. Tretman (trening socijalnih veština, modelovanje)
  4. Komunikacione veštine - definisanje. Očekivani razvoj komunikacionih veština od 0 do 14 godina. Komunikacione veštine kod dece sa IO i kod dece sa autizmom. Strategije za razvoj komunikacionih veština - komunikatori, voca, vivoca

Drugim kolokvijumom biće obuhvaćene sledeće oblasti:

  1. Strategije za razvoj socio-komunikacionih veština. PECS. Socijalne priče. Biblioterapija.
  2. Motoričke veštine, krupna i fina motorika - definisanje. Očekivani razvojmotoričkih  veština od 0-14. godina. Motoričke veštine kod dece sa IO i koddece sa autizmom. Strategije za razvoj motoričkih veština - vežbe za finumotoriku, kinekt igre
  3. Ponašanje - definisanje. Očekivani razvoj ponašanja od 0-14. godina. Ponašanje kod dece sa IO i kod dece sa autizmom. Strategije za razvoj ponašanja

On-line sastanak u vezi sa realizacijom praktičnih aktivnosti iz predmeta Korektivni pedagoški rad u osnovnoj školi biće održan u sredu (15. aprila) u 14.20. Studenti koji nisu dostavili imejl-adrese informacije o sastanku i uputstvima za praktične aktivnosti mogu dobiti slanjem imejla na adresu slobodan2008@yahoo.com ili mira.djordjevic81@gmail.com.


Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Korektivni pedagoški rad u osnovnoj školi link (.pdf).


 


Predavanja

Korektivno pedagoški rad
Uvodno predavanje 14.2.2020. godine(.ppt)
Skolovanje dece sa smetnjama u razvoju. Posao specijalnog edukatora (logopedi, sajt 2020)(.ppt)
Školovanje dece sa smetnjama u razvoju. Posao specijalnog edukatora (oligofrenolozi, sajt 2020)(.ppt)
Definisanje Korektivno pedagoški rad u osnovnoj školi, oblici Korektivno pedagoški rad u osnovnoj školi, procena(.ppt)
Komunikacija-13.3.2020(.ppt)
PECS 20.3.2020.(.ppt)
Socijalne veštine-6.3.2020(.ppt)
Socijalne priče i biblioterapija - 27.3.2020.(.ppt)
KPR - motorika 2020.(.ppt)
Ponašanje 2020.(.ppt)

 

  •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs