Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Mirjana Japundža-Milisavljević
saradnik Sanja Gagić

 • Metodika nastave matematike za decu
  ometenu u intelektualnomu razvoju

 • Metodika nastave veština za decu
  ometenu u intelektualnomu razvoj


Obaveštenja

METODIKA NASTAVE VEŠTINA ZA UČENIKE OMETENE U INTELEKTUALNOM RAZVOJU POENI(.pdf)


Obaveštenje za studente smera Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju

Popravni kolokvijum iz predmeta METODIKA NASTAVE VEŠTINA ZA UČENIKE OMETENE U INTELEKTUALNOM RAZVOJU biće održan 23. decembra 2019. godine u 9:00 časova. Studenti ranijih generacija koji će polagati kolokvijum navedenog datuma treba da se jave na mejl sanjagagic85@gmail.com.


Obaveštenje za studente III godine smera Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju

Kolokvijum iz predmeta METODIKA NASTAVE VEŠTINA ZA UČENIKE OMETENE U INTELEKTUALNOM RAZVOJU biće održan 16. decembra 2019. godine prema sledećem rasporedu: I grupa (studenti sa brojem indeksa do 66) u 9:00 časova, II grupa (studenti sa brojem indeksa 67 i većim) u 10:00 časova.

Studenti ranijih generacija koji će polagati kolokvijum navedenog datuma treba da se jave na mejl xsanjagagic85@gmail.com.


METODIKA NASTAVE MATEMATIKE ZA UČENIKE OMETENE U INTELEKTUALNOM RAZVOJU-Predispitni poeni(.pdf)


Obaveštenje za studente IV godine smera Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju

Popravni kolokvijum iz predmeta METODIKA NASTAVE MATEMATIKE ZA UČENIKE OMETENE U INTELEKTUALNOM RAZVOJU biće održan 4. juna 2019. godine u 14:00 časova (Surdo slušaonica). Studenti ranijih generacija koji će polagati kolokvijum navedenog datuma treba da se jave na mejl sanjagagic85@gmail.com.


Obaveštenje za studente IV godine smera Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju

Popravni kolokvijum iz predmeta METODIKA NASTAVE MATEMATIKE ZA UČENIKE OMETENE U INTELEKTUALNOM RAZVOJU biće održan 10. maja 2019. godine u 14:30 časova (Sala 4). Studenti ranijih generacija koji će polagati kolokvijum navedenog datuma treba da se jave na mejl sanjagagic85@gmail.com.


Obaveštenje za studente IV godine smera Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju

Kolokvijum iz predmeta METODIKA NASTAVE MATEMATIKE ZA UČENIKE OMETENE U INTELEKTUALNOM RAZVOJU biće održan 22. aprila 2019. godine prema sledećem rasporedu: I grupa (studenti sa brojem indeksa do 2015/0070) u 10:00 časova, II grupa (studenti sa brojem indeksa 2015/0071 i više) u 11:00 časova.

Studenti ranijih generacija koji će polagati kolokvijum navedenog datuma treba da se jave na mejl sanjagagic85@gmail.com.


Poeni iz predmeta Metodika nastave veštine za učenike sa IO(.pdf)


Popravni kolokvijum iz predmeta METODIKA NASTAVE VEŠTINA ZA UČENIKE OMETENE U INTELEKTUALNOM RAZVOJU biće održan u ponedeljak 24.12.2018. godine u 9:00 časova.

Studenti ranijih generacija koji će polagati kolokvijum navedenog datuma treba da se jave na mejl sanjagagic85@gmail.com


Obaveštenje za studente III godine smera Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju

Kolokvijum iz predmeta METODIKA NASTAVE VEŠTINA ZA UČENIKE OMETENE U INTELEKTUALNOM RAZVOJU biće održan u ponedeljak 17.12.2018. godine prema sledećem rasporedu:

 • I grupa (studenti sa brojem indeksa do 70) u 9:00 časova,
 • II grupa (studenti sa brojem indeksa 71 i većim) u 10:00 časova.

Studenti ranijih generacija koji će polagati kolokvijum navedenog datuma treba da se jave na mejl sanjagagic85@gmail.com


METODIKA NASTAVE MATEMATIKE ZA DECU OMETENU U INTELEKTUALNOM RAZVOJU 2017-2018, letnji semestar-predispitni poeni (.pdf)


Rezultati kolokvijuma: METODIKA NASTAVE MATEMATIKE ZA DECU OMETENU U INTELEKTUALNOM RAZVOJU (.pdf)

Obaveštenje za studente IV godine smera Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju

Popravni kolokvijum iz predmeta METODIKA NASTAVE MATEMATIKE ZA DECU OMETENU U INTELEKTUALNOM RAZVOJU biće održan 11. maja 2018. godine u 13:15 časova. Studenti ranijih generacija koji će polagati kolokvijum navedenog datuma treba da se jave na mejl sanjagagic85@gmail.com.

Obaveštenje za studente IV godine smera Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju

Kolokvijum iz predmeta METODIKA NASTAVE MATEMATIKE ZA DECU OMETENU U INTELEKTUALNOM RAZVOJU biće održan 7. maja 2018. godine prema sledećem rasporedu: I grupa u 8:00 časova, II grupa u 9:00 časova.

Studenti ranijih generacija koji će polagati kolokvijum navedenog datuma treba da se jave na mejl sanjagagic85@gmail.com.


Obaveštenje za studente IV godine smera Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju

Vežbe iz predmeta Metodika nastave matematike za decu ometenu u intelektualnom razvoju održaće se u četvrtak 22. februara 2018. godine sa početkom u 11:30 časova u oligo slušaonici na Fakultetu.


Metodika nastave veština za decu ometenu u intelektualnom razvoju - tabela poena 2017-18. (.doc)


Obaveštenje za studente smera Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju

Popravni kolokvijum iz predmeta METODIKA NASTAVE VEŠTINA ZA DECU OMETENU U INTELEKTUALNOM RAZVOJU biće održan 25. decembra 2017. godine u 8:00 časova. Studenti ranijih generacija koji će polagati kolokvijum navedenog datuma treba da se jave na mejl sanjagagic85@gmail.com.

METODIKA NASTAVE VEŠTINA ZA DECU OMETENU U INTELEKTUALNOM RAZVOJU-rezultati kolokvijuma (.pdf)


Obaveštenje za studente III godine smera Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju

Kolokvijum iz predmeta METODIKA NASTAVE VEŠTINA ZA DECU OMETENU U INTELEKTUALNOM RAZVOJU biće održan 18. decembra 2017. godine prema sledećem rasporedu: I grupa (studenti sa brojem indeksa do 70) u 9:00 časova, II grupa (studenti sa brojem indeksa 71 i više) u 10:00 časova.

Studenti ranijih generacija koji će polagati kolokvijum navedenog datuma treba da se jave na mejl sanjagagic85@gmail.com


Obaveštenje za studente III godine smera Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju. Vežbe iz predmeta METODIKA NASTAVE VEŠTINA ZA DECU OMETENU U INTELEKTUALNOM RAZVOJU(.pdf)


Obaveštenje za studente III godine smera Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju

Vežbe iz predmeta METODIKA NASTAVE VEŠTINA ZA DECU OMETENU U INTELEKTUALNOM RAZVOJU biće realizovane u školi „Sava Jovanović-Sirogojnoˮ, Prizrenska 37, 2.11.2017. u 8:00h – II grupa (studenti sa brojem indeksa 71 i više)


Metodika nastave matematike za decu ometenu u int.razvoju-predispiti poeni (.doc)


METODIKA NASTAVE MATEMATIKE ZA DECU OMETENU U INTELEKTUALNOM RAZVOJU
Rezultati kolokvijuma (.doc)


Obaveštenje za studente IV godine smera Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju

Popravni kolokvijum iz predmeta METODIKA NASTAVE MATEMATIKE ZA DECU OMETENU U INTELEKTUALNOM RAZVOJU biće održan 15. maja 2017. godine u logo slušaonici u 10:00 časova. Studenti ranijih generacija koji će polagati kolokvijum navedenog datuma treba da se jave na mejl sanjagagic85@gmail.com.


Obaveštenje za studente IV godine smera Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju

Kolokvijum iz predmeta METODIKA NASTAVE MATEMATIKE ZA DECU OMETENU U INTELEKTUALNOM RAZVOJU biće održan 8. maja 2017. godine u logo slušaonici prema sledećem rasporedu: I grupa u 10:00 časova, II grupa u 11:00 časova.
Studenti ranijih generacija koji će polagati kolokvijum navedenog datuma treba da se jave na mejl sanjagagic85@gmail.com.


Obaveštenje za studente IV godine smera Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju

Vežbe iz predmeta Metodika nastave matematike za decu ometenu u intelektualnom razvoju (I i II grupa) održaće se u četvrtak 24. aprila 2017. godine sa početkom u 9:00 časova u logo slušaonici na Fakultetu.


Metodika nastave veština za decu ometenu u intelektualnom razvoju, predispitni poeni (.pdf)


METODIKA NASTAVE VEŠTINA ZA DECU OMETENU U INTELEKTUALNOM RAZVOJU Rezultati popravnog kolokvijuma 2016/2017 (.pdf)


METODIKA NASTAVE VEŠTINA ZA DECU OMETENU U INTELEKTUALNOM RAZVOJU -Rezultati kolokvijuma- (.pdf)

Obaveštenja za studente smera Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju

Popravni kolokvijum iz predmeta METODIKA NASTAVE VEŠTINA ZA DECU OMETENU U INTELEKTUALNOM RAZVOJU biće održan 09. januara 2017. godine u logo slušaonici u 9:30 časova. Studenti ranijih generacija koji će polagati kolokvijum navedenog datuma treba da se jave na mejl sanjagagic85@gmail.com.

Popravni kolokvijum iz predmeta TRETMAN IGROM biće održan 09. januara 2017. godine u logo slušaonici u 10:00 časova.

Vežbe iz predmeta METODIKA NASTAVE VEŠTINA ZA DECU OMETENU U INTELEKTUALNOM RAZVOJU biće održane 09. januara 2017. godine u 12:00 časova, II grupa.


Obaveštenje za studente III godine smera Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju

Kolokvijum iz predmeta METODIKA NASTAVE VEŠTINA ZA DECU OMETENU U INTELEKTUALNOM RAZVOJU biće održan 26. decembra 2016. godine u logo slušaonici prema sledećem rasporedu: I grupa (studenti sa brojem indeksa od 1 do 151) u 9:00 časova, II grupa (studenti sa brojem indeksa 152 i više) u 10:00 časova.
Studenti ranijih generacija koji će polagati kolokvijum navedenog datuma treba da se jave na mejl sanjagagic85@gmail.com.


Obaveštenje za studente III godine smera Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju

Vežbe iz predmeta METODIKA NASTAVE VEŠTINA ZA DECU OMETENU U INTELEKTUALNOM RAZVOJU biće realizovane u školi „Sava Jovanović-Sirogojnoˮ, Prizrenska 37, po sledećem rasporedu:

 • 17.11.2016. u 8:00h – I grupa (studenti sa brojem indeksa od 1 do 151)
 • 24.11.2016. u 8:00h – II grupa (studenti sa brojem indeksa 152 i više).

Metodika nastave matematike za decu ometenu u mentalnom razvoju, predispitni poeni (.doc)


Obaveštenje za studente IV godine smera Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju

Popravni kolokvijum iz predmeta METODIKA NASTAVE MATEMATIKE ZA DECU OMETENU U INTELEKTUALNOM RAZVOJU biće održan 16. maja 2016. godine u logo slušaonici u 10:00 časova.
Studenti ranijih generacija koji će polagati kolokvijum navedenog datuma treba da se jave na mejl sanjagagic85@gmail.com.


Obaveštenje za studente IV godine smera
Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju

Vežbe iz predmeta Metodika nastave matematike za decu ometenu u intelektualnom razvoju (I i II grupa) održaće se u četvrtak 28. aprila 2016. godine sa početkom u 11:30 časova u Plavoj sali na Fakultetu.


Obaveštenje za studente IV godine smera Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju

Kolokvijum iz predmeta METODIKA NASTAVE MATEMATIKE ZA DECU OMETENU U INTELEKTUALNOM RAZVOJU biće održan 25. aprila 2016. godine u logo slušaonici prema sledećem rasporedu: I grupa (studenti sa brojem indeksa od 1 do 118) u 10:00 časova, II grupa (studenti sa brojem indeksa 119 i više) u 11:00 časova.
Studenti ranijih generacija koji će polagati kolokvijum navedenog datuma treba da se jave na mejl sanjagagic85@gmail.com.


Obaveštenje za studente IV godine smera Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju

Vežbe iz predmeta Metodika nastave matematike za decu ometenu u intelektualnom razvoju održaće se u četvrtak 3. marta 2016. godine sa početkom u 11:30 časova u Plavoj sali na Fakultetu.


Metodika nastave veština za decu ometenu u intelektualnom razvoju, 2015-2016., predispitni poeni (.doc)


Popravni kolokvijum iz predmeta METODIKA NASTAVE VEŠTINA ZA DECU OMETENU U INTELEKTUALNOM RAZVOJU biće održan 11. januara 2016. godine u plavoj sali u 9:00 časova. Studenti ranijih generacija koji će polagati kolokvijum navedenog datuma treba da se jave na mejl sanjagagic85@gmail.com.


Rezultati ispita - METODIKA NASTAVE MATEMATIKE ZA DECU OMETENU U INTELEKTUALNOM RAZVOJU (.doc)

Rezultati ispita - METODIKA NASTAVE VEŠTINA ZA DECU OMETENU U INTELEKTUALNOM RAZVOJU (.doc)


Metodika nastave matematike za decu sa LIO 2014-2015, predispitni poeni (.doc)


Predavanja

Metodika nastave matematike za decu ometenu intelektualnomu razvoj
Metodika nastave veština za decu ometenu intelektualnomu razvoj
 •  

 •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs