Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Doc. dr Aleksandra Đurić Zdravković

  • Rani tretman i predškolsko vaspitanje dece ometene u mentalnom razvoju

  • Pedagogija osoba ometenih u mentalnom razvoju

  • Procena potrebe za podrškom osoba sa intelektualnom ometenošću - master studije


Obaveštenja

GRUPE STUDENATA ZA VEŽBE U OKVIRU PREDMETA PEDAGOGIJA OSOBA OMETENIH U MR OŠ ’’SAVA JOVANOVIĆ-SIROGOJNO’’, ZEMUN, PRIZRENSKA 37 (.pdf)


DISTRIBUCIJA DELA PREDISPITNIH POENA U OKVIRU PREDMETA PEDAGOGIJA OSOBA OMETENIH U MENTALNOM RAZVOJU (.doc)


DISTRIBUCIJA DELA PREDISPITNIH POENA U OKVIRU PREDMETA RANI TRETMAN I PREDŠKOLSKO VASPITANjE DECE OMETENE U MENTALNOM RAZVOJU (.doc)


Predavanja

  •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs