Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Doc. dr Aleksandra Đurić Zdravković

  • Rani tretman i predškolsko vaspitanje dece ometene u mentalnom razvoju

  • Pedagogija osoba ometenih u mentalnom razvoju

  • Procena potrebe za podrškom osoba sa intelektualnom ometenošću - master studije


Obaveštenja

Zbog kvara na projektoru u Plavoj sali, otkazuju se predavanja zakazana za ponedeljak, 14.10.2019. u 15,30 i 17 časova (Pedagogija osoba ometenih u mentalnom razvoju i Rani tretman i predškolsko vaspitanje dece ometene u mentalnom razvoju). Termin za nadoknadu je subota, 19.10.2019.:

  • U 10 časova Pedagogija osoba ometenih u mentalnom razvoju,
  • U 11,30 časova Rani tretman i predškolsko vaspitanje dece ometene u mentalnom razvoju

Ispiti u okviru predmeta Pedagogija osoba ometenih u mentalnom razvoju, Rani tretman i predškolsko vaspitanje dece ometene u mentalnom razvoju i Procena potrebe za podrškom osoba s intelektualnom ometenošću u sedmom ispitnom roku održaće se u utorak, 24.09.2019. godine u 10 časova.


  • Obaveštavaju se studenti I i III godine studijskog programa Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba s teškoćama u mentalnom razvoju da će se ispiti u okviru predmeta Pedagogija osoba ometenih u mentalnom razvoju i Rani tretman i predškolsko vaspitanje dece ometene u mentalnom razvoju održati u utorak, 16. jula od 8 časova u Velikoj sali Fakulteta.
  • Obaveštavaju se studenti master akademskih studija studijskog programa Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba s teškoćama u mentalnom razvoju da će se ispit u okviru predmeta Procena potrebe za podrškom osoba s intelektualnom ometenošću održati u utorak, 16. jula od 8 časova u Velikoj sali Fakulteta.

Obaveštavaju se studenti I i III godine studijskog programa Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba s teškoćama u mentalnom razvoju da će se ispiti u okviru predmeta Pedagogija osoba ometenih u mentalnom razvoju i Rani tretman i predškolsko vaspitanje dece ometene u mentalnom razvoju održati u utorak, 25. juna od 8 časova u Velikoj sali Fakulteta.

Obaveštavaju se studenti master akademskih studija studijskog programa Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba s teškoćama u mentalnom razvoju da će se ispit u okviru predmeta Procena potrebe za podrškom osoba s intelektualnom ometenošću održati u utorak, 25. juna od 8 časova u Velikoj sali Fakulteta.


KONAČNA DISTRIBUCIJA POENA U OKVIRU PREDMETA PEDAGOGIJA OSOBA OMETENIH U MENTALNOM RAZVOJU – ČETVRTA GRUPA


KONAČNA DISTRIBUCIJA POENA U OKVIRU PREDMETA PEDAGOGIJA OSOBA OMETENIH U MENTALNOM RAZVOJU – TREĆA GRUPA(.pdf)


KONAČNA DISTRIBUCIJA POENA U OKVIRU PREDMETA PEDAGOGIJA OSOBA OMETENIH U MENTALNOM RAZVOJU – DRUGA GRUPA(.pdf)


KONAČNA DISTRIBUCIJA POENA U OKVIRU PREDMETA PEDAGOGIJA OSOBA OMETENIH U MENTALNOM RAZVOJU – PRVA GRUPA(.pdf)


GRUPE STUDENATA ZA VEŽBE (.pdf) U OKVIRU PREDMETA PEDAGOGIJA OSOBA OMETENIH U MR OŠ ’’SAVA JOVANOVIĆ-SIROGOJNO’’, ZEMUN, PRIZRENSKA 37.


REZULTATI KOLOKVIJUMA I POPRAVNOG KOLOKVIJUMA U OKVIRU PREDMETA PEDAGOGIJA OSOBA OMETENIH U MENTALNOM RAZVOJU(.pdf)

REZULTATI KOLOKVIJUMA I POPRAVNOG KOLOKVIJUMA U OKVIRU PREDMETA RANI TRETMAN I PREDŠKOLSKO VASPITANjE DECE OMETENE U MENTALNOM RAZVOJU


REZULTATI KOLOKVIJUMA:


Predavanja

  •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs