Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Doc. dr Aleksandra Đurić Zdravković

  • Rani tretman i predškolsko vaspitanje dece ometene u mentalnom razvoju

  • Pedagogija osoba ometenih u mentalnom razvoju

  • Procena potrebe za podrškom osoba sa intelektualnom ometenošću - master studije


Obaveštenja

KONAČNA DISTRIBUCIJA POENA U OKVIRU PREDMETA PEDAGOGIJA OSOBA OMETENIH U MENTALNOM RAZVOJU – TREĆA GRUPA (.pdf)


Konačna distribucija poena u okviru predmeta Pedagogija osoba ometenih u mentalnom razvoju –
druga grupa
(.pdf)


Konačna distribucija poena u okviru predmeta Pedagogija osoba ometenih u mentalnom razvoju – prva grupa (.docx)


Predavanja

  •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs