Стручне службе

Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију

...

Служба за студентска питања

Руководилац службе: Мила Дојчиновић
studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs
Tелефон: 011 2183 052

Библиотека

 

Управник: Владимир Бојковић
biblioteka@fasper.bg.ac.rs
Tелефон: 011 26 35 753

Служба за финансијско-рачуноводствене послове

Руководилац службе: Снежана Живић
sef.rac@fasper.bg.ac.rs
Tелефон: 011 29 20 452

Служба за опште послове

 

Руководилац службе: Александра Ђукнић
pravnasluzba@fasper.bg.ac.rs
Tелефон: 011 29 20 456

Добро дошли на Факултет са дугом традицијом образовања
стручњака у области специјалне едукације и рехабилитације.