Стручне службе

Секретар Факултета и руководиоци служби

Секретар Факултета

Александра Ђукнић,
канцеларија бр. 11,
тел. 011/2183-066, лок. 103,
sekretar@fasper.bg.ac.rs

Руководилац Службе за организацију наставе и студентска питања

Мила Дојчиновић,
канцеларија бр. 4
тел. 011/2183-052 лок. 106
mila@fasper.bg.ac.rs

Руководилац Службе за правне, кадровске, административне и опште послове

Марија Живковић,
канцеларија бр. 1
тел. 011/2920-456, лок. 121
pravnasluzba@fasper.bg.ac.rs

Руководилац Библиотеке са читаоницом

Владимир Бојковић,
канцеларија бр. 25б
тел. 011/2030-724 лок. 132
biblioteka@fasper.bg.ac.rs

Руководилац Финансијско-рачуноводствене службе

Славица Јовковић,
канцеларија бр. 7
тел. 011/2920-452, лок. 107
sef.rac@fasper.bg.ac.rs


Служба за организацију наставе и студентска питања

Виши стручно-технички сарадник за студије и студентска питања

Мр Сања Ћирић,
канцеларија бр. 3
тел. 011/2030-721 лок. 122
doktorske@fasper.bg.ac.rs

Виши стручно-технички сарадник за студије и студентска питања

Марко Рапаић,
канцеларија бр. 3
тел. 011/2030-721 лок. 122
doktorske@fasper.bg.ac.rs

Виши стручно-технички сарадник

Драган Марковић,
канцеларија бр. 3
тел. 011/2183-056 лок. 108
studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs

Стручно-технички сарадник

Драгана Миленковић,
канцеларија бр. 3
тел. 011/2183-056 лок. 108
studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs


Служба за правне, кадровске, административне и опште послове

Пословни секретар

Даница Ковачевић,
канцеларија бр. 9
тел. 011/2183-036 лок. 101
info@fasper.bg.ac.rs

Дизајнер интернет портала

Мр Борис Петровић,
канцеларија бр. 8
тел. 011/2030-720 лок. 109
webmaster@fasper.bg.ac.rs

Техничар одржавања информационог система и технологија

Зоран Јованковић,
канцеларија бр. 8
тел. 011/2030-720 лок. 109
administrator@fasper.bg.ac.rs

Сарадник за графичку обраду и дизајн текста

Биљана Красић,
канцеларија бр. 8
тел. 011/2030-720, лок. 127
administrator@fasper.bg.ac.rs

Стручно-технички сарадник за остале делатности

Светлана Петровић,
канцеларија бр. 9
011/2183-036 лок. 101
svetlana@fasper.bg.ac.rs

Службеник за јавне набавке/економ/курир

Томо Кнежевић,
портирница
тел. 011/2920-488 лок. 118
nabavka@fasper.bg.ac.rs

Службеник за послове заштите, безбедности и здравља на раду/портир

Никола Раковић,
портирница
тел. 011/2920-488 лок. 118

Портир/референт за заштиту, безбедност и здравље на раду

Мирослав Беленцан,
портирница
тел. 011/2920-488 лок. 118

Домар

Драгиша Николић,
портирница
тел. 011/2920-488 лок. 118

Спремачица - радник на одржавању чистоће

Весна Вулета,
просторија бр. 16
тел. 011/2920-488 лок. 137

Кафе куварица - сервирка/спремачица

Госпова Голубовић,
просторија бр. 16
тел. 011/2920-488 лок. 137

Кафе куварица - сервирка/спремачица

Љиљана Кнежевић,
просторија бр. 16
тел. 011/2920-488 лок. 137


Библиотека са читаоницом

Продавац

Наташа Тошић,
канцеларија бр. 25б
тел. 011/20-30-724 лок. 132

Виши стручно-технички сарадник за рад у библиотеци

Драган Јовић,
канцеларија бр. 25б
тел. 011/20-30-724 лок. 132
s.administrator@fasper.bg.ac.rs


Финансијско-рачуноводствена служба

Контиста

Љиљана Јазић,
канцеларија бр. 5
тел. 011/2920-450 лок. 123
finance@fasper.bg.ac.rs

Благајник

Војка Пантић,
канцеларија бр. 5
тел. 011/2920-450 лок. 123
finance@fasper.bg.ac.rs


Добро дошли на Факултет са дугом традицијом образовања
стручњака у области специјалне едукације и рехабилитације.