Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Dijana Lazić Puškaš

PSIHIJATRIJA

PSIHOPATOLOGIJA IO OSOBA

OSNOVI DEČJE PSIHIJATRIJE


Obaveštenja

Rezultati ispita iz Psihijatrija i Socijalne psihijatrija (.pdf), Psihopatologija IO osoba(.pdf)

Upis ocena je 15.09. u 9h


Poštovani studenti,
Ispit će se održati sutra (14. jula) od 8h na Fasperu za studente koji polažu Psihijatriju.
Studenti koji polažu Osnove dečje psihijatrije, Psihopatologiju, Prevenciju i tretman bolesti zavisnosti kao i Socijalnu psihijatriju imaju istog dana ispit od 8:45h.
Na ispit je neophodno doći sa zaštitnom maskom i rukavicama.


Termini ispita:

Prvih 74-oro sa spiska imaju ispit od 15h, od 75-93 sa spiska za Psihijatriju ima od 16h.

Studenti koji polažu Psihopatologiju IO osoba, Osnove dečje psihijatrije, Socijalnu psihijatriju sa rehabilitacijom i Intervencije u kriznim situacijama imaju ispit od 16h.

Ispit se održava 08.07. u navedenim terminima na Instittutu za anatomiju.


Poštovane kolege,

Upis ocena za studente iz predmeta kod prof. Lazić Puškaš obaviće se 25-og maja od 9h na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Ispiti iz Psihijatrije i Osnova dečje psihijatrije biće istog dana od 15h. Ispit iz Psihopatologije IO osoba, Socijalne psihijatrije sa rehabilitacijom, Intervencija u kriznim situacijama, Prevencija bolesti zavisnosti biće 26-og maja od 9h.

Ispiti u junskom roku biće 8.06. I 9.06. Naknadno ćemo javiti vreme održavanja istih.


Rezultati kolokvijuma rađenih 29.06.2019.godine kod prof. Dijane Lazić Puškaš.


Pitanja iz predmeta Socijalna psihijatrija (.docx)
LITERATURA
ZA PREDMET „PREVENCIJA BOLESTI ZAVISNOSTI“
(.pdf)

LITERATURA ZA PREDMET „INTERVNCIJE U KRIZNIM SITUACIJAMA“ (.pdf)

DODATAK LITERATURI ZA PREDMET "INTERVNCIJE U KRIZNIM SITUACIJAMA" (.pdf)


LITERATURA (.doc)


Predavanja

PSIHOPATOLOGIJA OSOBA SA MENTALNOM RETARDACIJOM MEDICINSKE OSNOVE MENTALNE RETARDACIЈE
 
 
 
 
 
  •