Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Doc. dr Biljana Milanović Dobrota

  • Profesionalno i radno osposobljavanje osoba
    ometenih u mentalnom razvoju

  • Alternativni oblici tretmana kod osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju


Obaveštenja

Uvodno predavanje iz predmeta "Profesionalno i radno osposobljavanje osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju": petak, 04.10.2019. u 09.00h


Rezultati ispita iz predemta:


ALTERNATIVNI OBLICI TRETMANA KOD OSOBA SA TEŠKOĆAMA U MENTALNOM RAZVOJU – Rezultati kolokvijuma održanog 13.12.2018.god.(.pdf)


Obaveštavaju se studenti da se nastava iz predmeta "Alternativni oblici tretmana kod osoba sa TMR" (06.12.2018.) odlaže. Konsultacije će biti održane u petak 07.12.2018. u 12.00h, a kolokvijum 13.12.2018. u 09.00h.


Alternativni oblici tretmana kod osoba sa TMR, rezultati ispita, 25.01.2018. (.docx)

Profesionalno i radno osposobljavanje osoba sa TMR, rezultati ispita, 25.01.2018. (.docx)


Alternativni oblici tretmana kod osoba sa TMR, rezultati kolokvijuma, 28.12.2017. (.docx)


Rezultati ispita:


ALTERNATIVNI OBLICI TRETMANA kod osoba sa TMR, predispitni poeni (.pdf)Kolokvijum iz predmeta Profesionalno i radno osposobljavanje osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju biće održan u petak 23.12.2016. god. u 9,30h, a odbrana seminarskih radova 13.01.2017.god.
Studenti ranijih generacija koji će polagati kolokvijum treba da se jave na mejl biljanamilanovicdobrota@gmail.com

Kolokvijum iz predmeta Alternativni oblici tretmana kod osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju biće održan u četvrtak, 29.12.2016.god u 10,00h.ISPITNA PITANJA IZ PROFESIONALNOG OSPOSOBLJAVANJA (.doc)


Predavanja

Profesionalno i radno osposobljavanje osoba ometenih u mentalnom razvoju
USLOVI RADA I RADNE SREDINE 66
Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs