Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Nenad Glumbić
Doc. dr Mirjana Đorđević

 • Uvod u rehabilitaciju intelektualno ometenih osoba

 • Rehabilitacija intelektualno ometenih osoba

 • Uvod u rehabilitaciju osoba sa autizmom

 • Planiranje i programiranje u radu sa osobama sa autizmom


Obaveštenja

Obaveštavaju se studenti da će se drugi kolokvijum iz predmeta Uvod u rehabilitaciju IOO realizovati u sredu 23.12.2020. godine, u Velikoj sali, prema sledećem rasporedu:

 • 13:00h - studenti prve godine oligo smera od broja 2020/0041 do broja 2020/0066, kao i stari studenti oligo smera koji u prethodnim godinama nisu ostvarili uslov, a prijavili su se za polaganje kolokvijuma na mejl mira.djordjevic81@gmail.com (u prijavi naznačiti ime, prezime, broj indeksa, smer i predmet za koji se vrši prijava; prijave se primaju do 18.12.2020.);
 • 14:00h - studenti prve godine oligo smera od broja  2020/0067 do broja 2020/0285;
 • 15:00h - studenti druge godine logo smera od broja 2019/0001 do broja 2019/0026, kao i stari studenti logo smera koji u prethodnim godinama nisu ostvarili uslov, a prijavili su se za polaganje kolokvijuma na mejl mira.djordjevic81@gmail.com (u prijavi naznačiti ime, prezime, broj indeksa, smer i predmet za koji se vrši prijava; prijave se primaju do 18.12.2020.);
 • 16:00h- studenti druge godine logo smera od broja 2019/0027 do broja 2020/0292.

Obaveštavaju se studenti da će se prvi kolokvijum iz predmeta Uvod u rehabilitaciju IOO realizovati u sredu 25.11.2020. godine, u Velikoj sali, prema sledećem rasporedu:

 • 12:30h - studenti prve godine oligo smera od broja 2020/0041 do broja 2020/0066, kao i stari studenti oligo smera koji u prethodnim godinama nisu ostvarili uslov, a prijavili su se za polaganje kolokvijuma na mejl mira.djordjevic81@gmail.com (u prijavi naznačiti ime, prezime, broj indeksa, smer i predmet za koji se vrši prijava; prijave se primaju do 18.11.2020.);
 • 13:30h - studenti prve godine oligo smera od broja  2020/0067 do broja 2020/0285;
 • 14:30h - studenti druge godine logo smera od broja 2019/0001 do broja 2019/0026, kao i stari studenti logo smera koji u prethodnim godinama nisu ostvarili uslov, a prijavili su se za polaganje kolokvijuma na mejl mira.djordjevic81@gmail.com (u prijavi naznačiti ime, prezime, broj indeksa, smer i predmet za koji se vrši prijava; prijave se primaju do 18.11.2020.);
 • 15:30h- studenti druge godine logo smera od broja 2019/0027 do broja 2020/0292.

Predavanja

  Rehabilitacija osoba sa autizmom
2020.  
  DSM 5 IMZ(.ppt)
  Intervencije dokazi(.ppt)
  Komplementarni(.ppt)
  Opšti uslovi autizam 20(.ppt)
  Rana detekcija i skrining(.ppt)
  Razvojni pristupi(.ppt)
  Rizik autizam(.ppt)
  TEACCH(.ppt)
  PECS(.ppt)
  Ishod(.ppt)
  Zapošljavanje(.ppt)
  Stanovanje(.ppt)
  Seksualnost autizam(.ppt)
  Život u zajednici(.ppt)
  Rehabilitacija intelektualno ometenih osoba
2020.  
 
Intuicija(.ppt)
 
Senzo 2(.ppt)
 
 
 
  Uvod u rehabilitaciju intelektualno ometenih osoba
2020/2021.  
  Školovanje(.doc)
  Školovanje(.ppt)
  Prenatalna etiologija(.pdf)
  Postnatalni(.ppt)
  Opšti uslovi uvod 2020.(.ppt)
  Terminologija 2020.(.ppt)
  Korektnost 2020.(.pdf)
  Savremena definicija AAIDD(.ppt)
  Klasifikacija IO(.ppt)
  Prevalencija(.ppt)
  Perinatalni(.ppt)
  RI 2020.(.ppt)
  Etičke dileme(.doc)
  Etičke dileme(.ppt)
2019/2020.  
  Opšti uslovi 2019.(.ppt)
  Korektnost(.doc)
  Klasifikacija IO(.ppt) 2019.
  Savremena definicija AAIDD(.ppt)
  Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja (.pdf)
  Prevalencija(.ppt)
  Prenatalna etiologija(.pdf)
  Perinatalni(.ppt)
  Postnatalni(.ppt)
  Etičke dileme(.doc)
  Etičke dileme(.ppt)
  Sindromski pristup (.ppt)promena od 20. decembra 2018. godine
  Školovanje dece sa IO 2017 (.ppt)
  Tranzicija(.ppt)
  Rana intervencija(.ppt)
  Rehabilitacija intelektualno ometenih osoba
2019.  
 
  Sindromski pristup (.ppt)
  Prevalencija autizma(.ppt)
  Rizik autizam(.ppt)
  Promene u kliničkoj slici(.ppt)
  Promene II(.ppt)
  Rehabilitacija osoba sa autizmom
2019.  
 
  DSM-5(.ppt)
  Tretmani zasnovani na dokazima(.ppt)
  Diferencijalna dijagnoza(.ppt)
  Rana-detekcija i skrining(.ppt)
  ABA(.ppt)
  TEACCH(.ppt)
  Razvojni pristup(.ppt)
  Komplementarni(.ppt)
  Zapošljavanje 2(.ppt)
 
Uvod u rehabilitaciju intelektualno ometenih osoba
OLIGO 2017.  
  Korektnost (.doc)
  Terminologija (.ppt)
  Savremena definicija AAIDD (.ppt)
  Klasifikacija IO (.ppt)
  Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja (.pdf)
  Prevalencija (.ppt)
  Roditeljstvo2017 (.ppt)
  Tranzicija2017 (.ppt)
  Prenatalni 2017 (.ppt)
  Školovanje dece sa IO 2017 (.ppt)
  Perinatalni (.ppt)
  Postnatalno (.ppt)
  Funkcionalna (.ppt)
  Romi (.ppt)
  Etičke dileme (.doc)
  Etičke dileme (.ppt)
  Rana intervencija (.ppt)
  Romi 2 (.doc)
LOGO 2017.  
  Korektnost (.doc)
  Terminologija (.ppt)
  Savremena definicija AAIDD (.ppt)
  Klasifikacija IO (.ppt)
  Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja (.pdf)
  Prevalencija (.ppt)
  Romi 2 (.doc)
  Funkcionalna IO i roditeljstvo osoba sa IO (.doc)
  Funkcionalna15 (.ppt)
  Roditeljstvo2017 (.ppt)
  Tranzicija2017 (.ppt)
  Školovanje dece sa IO 2017 (.ppt)
  Dimenzionalni pristup autizmu (.ppt)
  Prevalencija autizma (.ppt)
  Promena u kliničkoj slici (.ppt)
  Sindromski pristup (.ppt)promena od 20. decembra 2018. godine

 
  Klasifikacija IO (.ppt)
  Korektnost (.doc)
  Opšti uslovi oligo (.ppt)
  Savremena definicija AAIDD (.ppt)
2.11.2016. Prevalencija (.ppt)
  Funkcionalna IO i roditeljstvo osoba sa IO (.doc)
  Školovanje dece sa IO (.ppt)
  Funkcionalna15 (.ppt)
  Roditelstvo (.ppt)
  Tranzicija 15 (.ppt)
  Romi 2 (.doc)
  Etičke dileme (.doc)
  Rana intervencija (.ppt)
2016 ⁄ 17.  
  Prenatalni (.ppt)
  Terminologija (.ppt)
  Opšti uslovi oligo (.ppt)
  Prevalencija-16 (.ppt)
 
 
Uvod u rehabilitaciju intelektualno ometenih osoba / studenti ostalih smerova
 
  Klasifikacija IO (.ppt)
  Korektnost (.doc)
  Opšti uslovi uvod (.ppt)
  Savremena definicija AAIDD (.ppt)
2.11.2016. Prevalencija (.ppt)
  Funkcionalna IO i roditeljstvo osoba sa IO (.doc)
  Školovanje dece sa IO (.ppt)
  Romi (.ppt)
  Rana intervencija (.ppt)
  Romi (.doc)
  Funkcionalna15 (.ppt)
  Roditelstvo (.ppt)
  Tranzicija 15 (.ppt)
  Romi 2 (.doc)
2016 ⁄ 17.  
  Terminologija (.ppt)
  Opšti uslovi logopedi (.ppt)
  Prevalencija-16 (.ppt)
  Sindromski pristup (.ppt)promena od 20. decembra 2018. godine
  Dimenzionalni pristup autizmu (.ppt)
 
Rehabilitacija intelektualno ometenih osoba
Promene u kliničkoj slici (.ppt)
Promene II (.ppt)
intuicija (.ppt)
operacije (.ppt)
Senzo (.ppt)
DSM 5 (.ppt)
Dimenzionalni pristup autizmu (.ppt)
RehabilitacijA osoba sa autizmom
autizam individualizacija.ppt
zaposljavanje.ppt
vežbe
PDDNOS (.ppt)
RETOV SINDROM (.ppt)
Zaposljavanje (.ppt)
DSM 5 (.ppt)
Seksualnost autizam (.ppt)
Stanovanje (.ppt)
Život u zajednici (.ppt)
Ishod (.ppt)
Rana intervencija (.pdf)
Opšti uslovi autizam 17 (.ppt)
Diferencijalna dijagnoza autizma (.ppt)
RI i bihejvioralne tehnike (.ppt)
Intervencije bazirane na dokazima (.ppt)
Diferencijalna dijagnoza autizma(.ppt)
Rana detekcija i skrining(.ppt)
 
master studije

 

 • Linkovi

 •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs