Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Nenad Glumbić
Doc. dr Mirjana Đorđević

 • Uvod u rehabilitaciju intelektualno ometenih osoba

 • Rehabilitacija intelektualno ometenih osoba

 • Uvod u rehabilitaciju osoba sa autizmom


Obaveštenja

OCENE IZ REHABILITACIJE OSOBA SA INTELEKTUALNOM OMETENOŠĆU (.pdf)


REZULTATI DRUGOG KOLOKVIJUMA IZ REHABILITACIJE OSOBA SA INTELEKTUALNOM OMETENOŠĆU (.pdf)


Obaveštavaju se studenti da će se drugi kolokvijum iz predmeta Rehabilitacija IO osoba održati u petak 26. maja prema sledećem rasporedu:

 • 8h- Studenti prve godine od rednog broja indeksa 2016/0041 do 2016/0205; stari studenti koji nisu stekli uslov iz predmeta Rehabilitacija IO osoba
 • 9h - Studenti prve godine od rednog broja indeksa 2016/0206 do 2016/0284

Ocene iz predmeta Rehabilitacija osoba sa autizmom (2017.) (.pdf)


Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Rehabilitacija osoba sa autizmom (.doc)


Obaveštavaju se studenti I godine oligo smera da će se vežbe iz predmeta Rehabilitacija intelektualno ometenih osoba realizovati u četvrtak 11. i 18. maja u dnevnom boravku Stari grad (Kneza Miloša 4) prema sledećem rasporedu:

 • 11. maj u 10h- studenti sa brojem indeksa od 2016/0041 do broja 2016/0054
 • 11.maj u 11h-od broja 2016/0055 do 2016/0070
 • 18.maj u 10h - od broja 2016/0071 do broja 2016/0205
 • 18. maj u 11h -od broja 2016/206 do beoja 2016/284

Obaveštavaju se studenti da će se drugi kolokvijum iz predmeta Rehabilitacija osoba sa autizmom održati 14. maja prema sledećem rasporedu:

 • 15:OOh - Studenti sa sledećim rednim brojevima: 
 • - od 281/09 do 347/09 
 •  od 222/10 do 332/10 
 • - od 050/11 do 302/11 
 • - od 083/12 do 115/12 
 • - od 121/13 do 137/13 
 • 16:00h - Studenti sa sledećim rednim brojevima: 
 • - od 138/13 do 271/13 
 • - od 2015/0317 do 2015/0341 
 • - od 2016/0331 do 2016/0346

 - stari studenti koji su se prijavili mejlom za polaganje kolokvijuma iz predmeta Rehabilitacija osoba sa autizmom.


Obaveštavaju se studenti I godine oligo smera da će se vežbe iz predmeta Rehabilitacija intelektualno ometenih osoba realizovati u četvrtak 4. maja u Stacionaru za autizam  (Autoput bb, Zemun;https://www.planplus.rs/stacionar-za-autisticnu-i-retardiranu-decu-i-omladinu/4038) prema sledećem rasporedu:

9h - studenti sa rednim brojem indeksa od 2016/0041 do broja 2016/0070
10h -studenti sa brojem indeksa od 2016/0071 do broja 2016/284.

Obaveštavaju se studenti da će se drugi kolokvijum iz predmeta Rehabilitacija osoba sa autizmom održati 14. maja 2017. godine, dok će se drugi kolokvijum iz predmate Rehabilitacija IO osoba održati 26. maja 2017. godine


Obaveštavaju se studenti I godine oligo smera da će se vežbe iz predmeta Rehabilitacija intelektualno ometenih osoba realizovati u četvrtak 27. aprila u Dnevnom boravku Sunce na Bežanijskoj kosi (Ismeta Mujezinovića 4a; https://www.planplus.rs/centar-za-smestaj-i-dnevni-boravak-dece-i-omladine-sa-invaliditetom-sunce/44236), prema sledećem rasporedu:

9h - studenti sa rednim brojem indeksa od 2016/0041 do broja 2016/0070
10:30h -studenti sa brojem indeksa od 2016/0071 do broja 2016/284.

 

Obaveštavaju se studenti da će se vežbe iz predmeta Rehabilitacija osoba sa autizmom realizovati u školi Radivoj Popović u Zemunu (Prizrenska 37) u sledećim terminima:
21.4. 2017. u 8:30h; 
28.4.2017. u 8:30h;
5.5.2017. u 8:30h;
12.5.2017. u 8:30h.
Raspored je dat u prilogu. (.doc)

 

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Rehabilitacija osoba sa autizmom

Reh autizam I rezultati (.doc)


Rezultati prvog kolokvijuma iz Rehabilitacije osoba sa intelektualnom ometenošću

Reh IO I rezultati (.doc)


Obaveštenje za kolokvijum (.pdf)


Obaveštavaju se studenti da će se prvi kolokvijum iz predmeta Rehabilitacija IO osoba održati 9. aprila. Kolokvijumom će biti obuhvaćeno gradivo iz autizma. Stari studenti koji u prethodnim godinama nisu stekli uslov iz ovog predmeta mogu raditi kolokvijum, ukoliko se prvo prijave na mejl mira.djordjevic81@gmail.com


Obaveštavaju se studenti da će se prvi kolokvijum iz predmeta Rehabilitacija osoba sa autizmom održati 9. aprila. Kolokvijumom će biti obuhvaćene sledeće oblasti:Poremećaj autističkog spektra – DSM-5, Rana detekcija autizma, Diferencijalna dijagnoza autizma, Rana intervencija u autizmu, Oblici tretmana dece sa autizmom, Zapošljavanje osoba sa autizmom. Stari studenti koji u prethodnim godinama nisu stekli uslov iz ovog predmeta mogu raditi kolokvijum, ukoliko se prvo prijave na mejl mira.djordjevic81@gmail.com


Raspored za vežbe (.doc) iz predmeta Rehabilitacija osoba sa autizmom, za mesec mart u školi Anton Skala, Petra Čajkovskog 2a.


Obaveštavaju se studenti da će se vežbe iz predmeta Rehabilitacija IO osoba održati u subotu 4. marta u 9h u Plavoj sali.

Obaveštavaju se studenti da će se vežbe iz predmeta Rehabilitacija osoba sa autizmom održati u subotu 4. marta u 11h u Plavoj sali.


REZULTATI PRVOG KOLOKVIJUMA Logopedija (.doc)

REZULTATI KOLOKVIJUMA Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju (.doc)


 


Predavanja

 
Uvod u rehabilitaciju intelektualno ometenih osoba / studenti oligo
 
  Klasifikacija IO (.ppt)
  Korektnost (.doc)
  Opšti uslovi oligo (.ppt)
  Savremena definicija AAIDD (.ppt)
2.11.2016. Prevalencija (.ppt)
  Funkcionalna IO i roditeljstvo osoba sa IO (.doc)
  Školovanje dece sa IO (.ppt)
  Funkcionalna15 (.ppt)
  Roditelstvo (.ppt)
  Tranzicija 15 (.ppt)
  Romi 2 (.doc)
  Etičke dileme (.doc)
  Rana intervencija (.ppt)
2016 ⁄ 17.  
  Prenatalni (.ppt)
  Terminologija (.ppt)
  Opšti uslovi oligo (.ppt)
  Prevalencija-16 (.ppt)
 
 
Uvod u rehabilitaciju intelektualno ometenih osoba / studenti ostalih smerova
 
  Klasifikacija IO (.ppt)
  Korektnost (.doc)
  Opšti uslovi uvod (.ppt)
  Savremena definicija AAIDD (.ppt)
2.11.2016. Prevalencija (.ppt)
  Funkcionalna IO i roditeljstvo osoba sa IO (.doc)
  Školovanje dece sa IO (.ppt)
  Romi (.ppt)
  Rana intervencija (.ppt)
  Romi (.doc)
  Funkcionalna15 (.ppt)
  Roditelstvo (.ppt)
  Tranzicija 15 (.ppt)
  Romi 2 (.doc)
2016 ⁄ 17.  
  Terminologija (.ppt)
  Opšti uslovi logopedi (.ppt)
  Prevalencija-16 (.ppt)
  Sindromski pristup (.ppt)
  Dimenzionalni pristup autizmu (.ppt)
 
Rehabilitacija intelektualno ometenih osoba
Promene u klinickoj slici (.ppt)
Promene II (.ppt)
intuicija (.ppt)
operacije (.ppt)
Senzo (.ppt)
DSM 5 (.ppt)
Dimenzionalni pristup autizmu (.ppt)
rehabilitacijA osoba sa autizmom
autizam individualizacija.ppt
zaposljavanje.ppt
vežbe
PDDNOS (.ppt)
RETOV SINDROM (.ppt)
Zaposljavanje (.ppt)
DSM 5 (.ppt)
Seksualnost autizam (.ppt)
Stanovanje (.ppt)
Život u zajednici (.ppt)
Ishod (.ppt)
Rana intervencija (.pdf)
Opšti uslovi autizam 17 (.ppt)
Diferencijalna dijagnoza autizma (.ppt)
RI i bihejvioralne tehnike (.ppt)
Intervencije bazirane na dokazima (.ppt)
 
master studije

 

 • Linkovi

 •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs