Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Nenad Glumbić
Doc. dr Mirjana Đorđević

 • Uvod u rehabilitaciju intelektualno ometenih osoba

 • Rehabilitacija intelektualno ometenih osoba

 • Uvod u rehabilitaciju osoba sa autizmom

 • Planiranje i programiranje u radu sa osobama sa autizmom


Obaveštenja

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Uvod u rehabilitaciju IO osoba:


Obaveštavaju se studenti da će se kolokvijum iz predmeta Uvod u rehabilitaciju IO osoba realizovati u sredu 26.12 2018. u Velikoj sali, prema sledećem rasporedu:

 • 10:30h - stiudenti logo smera od broja indeksa 2017/0001 do 2017/0020 i studenti oligo smera od broja 2018/0041 do 2018/0062
 • 11:30h - stiudenti logo smera od broja indeksa 2017/0021 do 2017/0181 i studenti oligo smera od broja 2018/0063 do 2018/0203
 • 12:30h -stiudenti logo smera od broja indeksa 2017/0183 do 2017/0285; studenti oligo smera od broja 2018/0204 do 2018/0220 i stari studenti koji su se prijavili za polagane prošlog kolokvijuma.

Obaveštavaju se studenti logo smera da će se vežbe iz predmeta Uvod u rehabilitaciju IO osoba, realizovali u sredu 19.12.2018. u 13:30h u Plavoj sali.


Obaveštavaju se studenti master studija da će se predaja popunjenih upitnika iz predmeta Planiranje i programiranje u radu sa osobama sa autizmom, realizovati 15. decembra u terminu nastave.


Obaveštavaju se studenti da će se vežbe iz predmeta Uvod u rehabilitaciju IO osoba održati u Stacionaru za decu i omladinu sa autizmom (Autoput bb, Zemun; http://www.centarbgd.edu.rs/stacionarna-ustanova-u-zemunu/), prema sledećem rasporedu:

 • 7. decembar u 9h -studenti logo smera od broja 2017/0001 do broja 2017/0031.
 • 7. decembar u 10h -studenti logo smera od broja 2017/0032 do broja 2017/0285
 • 14. decembar u 9h -2018/0041 do broja 2018/0072.
 • 14. decembar u 10h -2018/0073 do broja 2018/0220.

Stacionar za autizam se nalazi na obodu Beograda, pored autoputa Beograd-Zagreb, ka Aerodromu Beograd, u neposrednoj blizini KBC Bežanijska kosa i Doma invalida. Od centra grada stacionar je udaljen oko 8 km. Gradskim prevozom se do njega stiže linijom 77. Od poslednje stanice 77 stacionar je udaljen oko 500m.


Rana intervencija-2018.(.ppt)


Obaveštavaju se studenti da će se nastava iz predmeta Uvod u rehabilitaciju IO osoba održati u sredu 28.11. 2018. zajedno za studente logo i oligo smera u 10:30h

Uvod u rehabilitaciju IO osoba:


Obaveštavaju se studenti logo smera II godine da će se vežbe za sve studente ovog smera realizovati u petak 23. 11. 2018. godine u 9h u "Ustanovi za decu i mlade Srečica" u Sremčici. Adresa ustanove je: Beogradska 2, Sremčica: https://goo.gl/maps/Y5r8rJv9sHp.
Svi studenti oligo smera I godine, vežbe će imati u Sremčici u petak, 30.11. 2018. godine u 9h.


Ocene sa prvog kolokvijuma iz "Uvoda u rehabilitaciju intelektualno ometenih osoba":


Obaveštavaju se studenti da će se prvi kolokvijum iz predmeta Uvod u rehabilitaciju IO osoba održati u Velikoj sali, 7.11.2018. godine, prema sledećem rasporedu:

 • 10:30-11:30 - studenti logo smera od broja indeksa 2017/0001 do broja indeksa 2017/0039
 • 11:30- 12:30 - studenti logo smera od broja indeksa 2017/0040 do broja 2017/0285 i studenti oligo smera od broja 2017/0067 do broja 2018/0055
 • 12:30-13:30 studenti oligo smera od broja 2018/0056 do broja 2018/0220, kao i studenti iz prethodnih godina koji su se pojavili za polaganje kolokvijuma

Obaveštavaju se studenti da će se prvi kolokvijum iz predmeta Uvod u rehabilitaciju IO osoba održati u sredu 7. novembra. Studenti koji u prethodnim godinama nisu stekli uslov za izlazak na ispit iz ovog predmeta, ukoliko žele da rade kolokvijum, treba da se prijave na mejl mira.djordjevic81@gmail.com. Prilikom prijave, potrebno je dostaviti ime i prezime, broj indeksa i smer. Oblasti koje će biti obuhvaćene prvim kolokvijumom su sledeće:

 • IO – terminološka razgraničenja.
 • Savremena definicija IO Američke asocijacije za intelektualnu ometenost (AAIDD)
 • Klasifikacija osoba sa IO u sistemu AAIDD
 • Definicija i klasifikacija IO SZO
 • Prevalencija IO
 • Prenatalna etiologija.

Prilikom prijave za kolokvijum studenti će dobiti šifru za korišćenje materijala Prenatalna etiologija koji se nalazi na sajtu.


Obaveštavaju se studenti da će se vežbe iz predmeta Uvod u rehabilitaciju IO osoba realizovati 9. i 16. novembra u dnevnom boravku "Sunce" (ul. Milosava Ismeta Mujezinovića 4a, lokacija na mapi) prema sledećem rasporedu:

 • 9. novembar, 9h - studenti logo smera od broja 2017/0001 do broja 2017/0031.
 • 9. novembar, 10h - studenti logo smera od broja 2017/0032 do broja 2017/0285.
 • 16. novembar, 9h - studenti oligo smera od broja 2018/0041 do broja 2018/0072.
 • 16. novembar, 10h - studenti oligo smera od broja 2018/0073 do broja 2018/0220

Obaveštavaju se studenti da će se vežbe iz predmeta Uvod u rehabilitaciju IO osoba realizovati 26. oktobra i 2. novembra u školi "Miloje Pavlović" (ul. Milosava Vlajića, 1, Čukarica, lokacija na mapi) prema sledećem rasporedu:

 • 26. oktobar, 10h - studenti logo smera od broja 2017/0001 do broja 2017/0031.
 • 26. oktobar, 11h - studenti logo smera od broja 2017/0032 do broja 2017/0285.
 • 2. novembar, 10h - studenti oligo smera od broja 2018/0041 do broja 2018/0072.
 • 2. novembar, 11h - studenti oligo smera od broja 2018/0073 do broja 2018/0220

Obaveštavaju se studenti koji slušaju predmet Uvod u rehabilitaciju intelektualno ometenih osoba da će se nastava iz ovog predmeta održati u sredu 10.10. 2018. godine u terminu od 10:30 do 13:30h u Velikoj sali za oba smera (i logo i oligo). Vežbe iz ovog predmeta će se realizovati u Plavoj sali od 13:30h za studente logo smera. Sledeće srede (17. oktobra) u 13:30h vežbe će imati studenti oligo smera u Plavoj sali.


Predavanja

  Uvod u rehabilitaciju intelektualno ometenih osoba
2018/2019.  
  Korektnost(.doc)
  Klasifikacija IO(.ppt)
  Savremena definicija AAIDD(.ppt)
  Opšti uslovi 2018.(.ppt)
  Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja (.pdf)
  Prevalencija(.ppt)
  Prenatalna etiologija(.pdf)
  Perinatalni(.ppt)
  Postnatalni(.ppt)
  Etičke dileme(.doc)
  Etičke dileme(.ppt)
  Sindromski pristup (.ppt)promena od 20. decembra 2018. godine
  Školovanje dece sa IO 2017 (.ppt)
  Tranzicija(.ppt)
 
Uvod u rehabilitaciju intelektualno ometenih osoba
OLIGO 2017.  
  Korektnost (.doc)
  Terminologija (.ppt)
  Savremena definicija AAIDD (.ppt)
  Klasifikacija IO (.ppt)
  Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja (.pdf)
  Prevalencija (.ppt)
  Roditeljstvo2017 (.ppt)
  Tranzicija2017 (.ppt)
  Prenatalni 2017 (.ppt)
  Školovanje dece sa IO 2017 (.ppt)
  Perinatalni (.ppt)
  Postnatalno (.ppt)
  Funkcionalna (.ppt)
  Romi (.ppt)
  Etičke dileme (.doc)
  Etičke dileme (.ppt)
  Rana intervencija (.ppt)
  Romi 2 (.doc)
LOGO 2017.  
  Korektnost (.doc)
  Terminologija (.ppt)
  Savremena definicija AAIDD (.ppt)
  Klasifikacija IO (.ppt)
  Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja (.pdf)
  Prevalencija (.ppt)
  Romi 2 (.doc)
  Funkcionalna IO i roditeljstvo osoba sa IO (.doc)
  Funkcionalna15 (.ppt)
  Roditeljstvo2017 (.ppt)
  Tranzicija2017 (.ppt)
  Školovanje dece sa IO 2017 (.ppt)
  Dimenzionalni pristup autizmu (.ppt)
  Prevalencija autizma (.ppt)
  Promena u kliničkoj slici (.ppt)
  Sindromski pristup (.ppt)promena od 20. decembra 2018. godine

 
  Klasifikacija IO (.ppt)
  Korektnost (.doc)
  Opšti uslovi oligo (.ppt)
  Savremena definicija AAIDD (.ppt)
2.11.2016. Prevalencija (.ppt)
  Funkcionalna IO i roditeljstvo osoba sa IO (.doc)
  Školovanje dece sa IO (.ppt)
  Funkcionalna15 (.ppt)
  Roditelstvo (.ppt)
  Tranzicija 15 (.ppt)
  Romi 2 (.doc)
  Etičke dileme (.doc)
  Rana intervencija (.ppt)
2016 ⁄ 17.  
  Prenatalni (.ppt)
  Terminologija (.ppt)
  Opšti uslovi oligo (.ppt)
  Prevalencija-16 (.ppt)
 
 
Uvod u rehabilitaciju intelektualno ometenih osoba / studenti ostalih smerova
 
  Klasifikacija IO (.ppt)
  Korektnost (.doc)
  Opšti uslovi uvod (.ppt)
  Savremena definicija AAIDD (.ppt)
2.11.2016. Prevalencija (.ppt)
  Funkcionalna IO i roditeljstvo osoba sa IO (.doc)
  Školovanje dece sa IO (.ppt)
  Romi (.ppt)
  Rana intervencija (.ppt)
  Romi (.doc)
  Funkcionalna15 (.ppt)
  Roditelstvo (.ppt)
  Tranzicija 15 (.ppt)
  Romi 2 (.doc)
2016 ⁄ 17.  
  Terminologija (.ppt)
  Opšti uslovi logopedi (.ppt)
  Prevalencija-16 (.ppt)
  Sindromski pristup (.ppt)promena od 20. decembra 2018. godine
  Dimenzionalni pristup autizmu (.ppt)
 
Rehabilitacija intelektualno ometenih osoba
Promene u kliničkoj slici (.ppt)
Promene II (.ppt)
intuicija (.ppt)
operacije (.ppt)
Senzo (.ppt)
DSM 5 (.ppt)
Dimenzionalni pristup autizmu (.ppt)
rehabilitacijA osoba sa autizmom
autizam individualizacija.ppt
zaposljavanje.ppt
vežbe
PDDNOS (.ppt)
RETOV SINDROM (.ppt)
Zaposljavanje (.ppt)
DSM 5 (.ppt)
Seksualnost autizam (.ppt)
Stanovanje (.ppt)
Život u zajednici (.ppt)
Ishod (.ppt)
Rana intervencija (.pdf)
Opšti uslovi autizam 17 (.ppt)
Diferencijalna dijagnoza autizma (.ppt)
RI i bihejvioralne tehnike (.ppt)
Intervencije bazirane na dokazima (.ppt)
 
master studije

 

 • Linkovi

 •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs