Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Nenad Glumbić
Doc. dr Mirjana Đorđević

 • Uvod u rehabilitaciju intelektualno ometenih osoba

 • Rehabilitacija intelektualno ometenih osoba

 • Uvod u rehabilitaciju osoba sa autizmom

 • Planiranje i programiranje u radu sa osobama sa autizmom


Obaveštenja

Svi ispiti kod prof. dr Nenada Glumbića pomereni su za 15.9.2018. godine.


Obaveštavaju se studenti da će se 20.8.2018. godine u 8h održati popravni kolokvijumi iz predmeta:

Uvod u rehabilitaciju IO osoba, Rehabilitacija IO osoba i Rehabilitacija osoba sa autizmom. Popravnim kolokvijumom biće obuhvaćeno gradivo u celini. Pravo izlaska na popravni kolokvijum imaju samo studenti koji nisu stekli uslov za izlazak na ispit iz tog predmeta i koji su se prijavili na mejl mira.djordjevic81@gmail.com. Prijava obavezno treba da sadrži ime, prezime, broj indeksa i ime predmeta iz kog se radi popravni kolokvijum. Prijave će se primati mejlom od 5-10. avgusta.


Ocene iz Rehabilitacije osoba sa autizmom (.pdf)


Rezultati iz predmeta Rehabilitatcija intelektualno ometenih osoba (2018.) (.pdf)


Obaveštavaju se studenti da će se drugi kolokvijum iz predmeta Rehabilitacija IO osoba i Rehabilitacija osoba sa autizmom održati 30. maja prema sledećem rasporedu:

 • 8:30h, Velika sala:
  • studenti prve godine od rednog broja indeksa 2017/0041 do 2017/0068;
  • stari studenti koji nisu stekli uslov iz predmeta Rehabilitacija IO;
  • studenti četvrte godine od rednog broja indeksa 121/14 do 148/14.
 • 9:30h, Velika sala:
  • studenti prve godine od rednog broja indeksa 2017/0069 do 2017/0220;
  • stari studenti koji nisu stekli uslov iz predmeta Rehabilitacija osoba sa autizmom
  • studenti četvrte godine od rednog broja indeksa 149/14 do 289/14.

Obaveštavaju se studenti da će se vežbe iz predmeta Rehabilitacija osoba sa IO osobama održati u sredu (9.5.2018.) u 14:30h na fakultetu.


Obaveštavaju se studenti da će se drugi kolokvijum iz predmeta Rehabilitacija osoba sa autizmom održati 30. maja

Obaveštavaju se studenti da će se nastava iz predmeta Reh. osoba sa IO održati u subotu 28.4. 2018. godine i da će trajati do 11h.


Raspored za vežbe iz predmeta Rehabilitacija osoba sa autizmom-Stacionar za autizam, 27. april i 4. maj (.doc)


Obaveštavaju se studenti da će se vežbe iz predmeta Rehabilitacija IO osoba održati 25. aprila u dnevnom boravku Sunce, Ismeta Mujezinovića 4a, 11070 Novi Beograd, prema sledećem rasporedu:

 • 9h-10:30h- studenti od rednog broja indeksa 2017/0041 do 2017/0068.
 • od 10:30-12h - studenti od rednog broja indeksa 2017/0069 do 2017/0220

Raspored za 11.4.2018. iz predmeta Rehabilitacija osoba sa autizmom (.pdf)


Obaveštavaju se studenti I godine da će se nastava iz predmeta Rehabilitacija IO osoba održati u subotu 31.3.2018. do 9-13:30h

Obaveštavaju se studenti da će se vežbe iz Rehabilitacije IO osoba za drugu grupu održati u sredu 11.4.2018. od 10-12h u Dnevnom boravku Stari grad


Rezultati kolokvijuma:


Obaveštavaju se studenti da će se vežbe iz predmeta Rehabilitacija IO osoba održati prema sledećem rasporedu:

 • 28.3.2018. Dnevni boravak "Stari grad", Kneza Miloša 4, 10-12h, studenti od rednog broja indeksa 2017/0041 do 2017/0068.
 • 4.4.2018. Dnevni boravak "Stari grad", Kneza Miloša 4, 10-12h, studenti od rednog broja indeksa 2017/0069 do 2017/0220


Raspored za vežbe iz predmeta Rehabilitacija osoba sa autizmom- Anton Skala (.docx)


Obaveštavaju se studenti da će se kolokvijumi iz predmeta Rehabilitacija IO osoba i Rehabilitacija osoba sa autizmom održati u subotu 24.3. 2018. prema sledećem rasporedu:

 • 8h, Velika sala:
  • studenti prve godine od rednog broja indeksa 2017/0041 do 2017/0068;
  • stari studenti koji nisu stekli uslov iz predmeta Rehabilitacija IO, a prijavili su se za polaganje;
  • studenti četvrte godine od rednog broja indeksa 121/14 do 148/14.
 • 9h, Velika sala:
  • studenti prve godine od rednog broja indeksa 2017/0069 do 2017/0220;
  • stari studenti koji nisu stekli uslov iz predmeta Rehabilitacija osoba sa autizmom, a prijavili su se za polaganje;
  • studenti četvrte godine od rednog broja indeksa 149/14 do 289/14.

Obaveštavaju se studenti koji u prethodnim godinama nisu stekli pravo za izlazak na ispit iz predmeta Rehabilitacija IO osoba i Rehabilitacija osoba sa autizmom (ostvarili su manje od 30 poena), da mogu polagati prve kolokvijume iz ovih predmeta, ako se prethodno prijave na mejl mira.djordjevic81@gmail.com.U prijavi je potrebno navesti ime i prezime, broj indeksa i naziv predmeta.


Obaveštavaju se studenti da će se prvi kolokvijum iz predmeta Rehabilitacija IO osoba održati u subotu 24. marta po grupama (u 8h i u 9h). Raspored će biti objavljan blagovremeno.
Obaveštavaju se studenti da će se prvi kolokvijum iz predmeta Rehabilitacija osoba sa autizmom održati u subotu 24. marta po grupama (u 8h i u 9h). Raspored će biti objavljan blagovremeno.


Obaveštavaju se studenti da će se prve vežbe iz predmeta Rehabilitacija IO osoba održati u subotu 24.2.2018. godine od 9-10:30h.

Obaveštavaju se studenti da će se prve vežbe iz prdmeta Rehabilitacija osoba sa autizmom održati u subotu 24.2.2018. godine u 11h.


Obaveštavaju se studenti master studija da je termin za predaju materijala iz predmeta Planiranje i programiranje u radu sa osobama sa autizmom 10. januar u 10h



Predavanja

 
Uvod u rehabilitaciju intelektualno ometenih osoba
OLIGO 2017.  
  Korektnost (.doc)
  Terminologija (.ppt)
  Savremena definicija AAIDD (.ppt)
  Klasifikacija IO (.ppt)
  Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja (.pdf)
  Prevalencija (.ppt)
  Roditeljstvo2017 (.ppt)
  Tranzicija2017 (.ppt)
  Prenatalni 2017 (.ppt)
  Školovanje dece sa IO 2017 (.ppt)
  Perinatalni (.ppt)
  Postnatalno (.ppt)
  Funkcionalna (.ppt)
  Romi (.ppt)
  Etičke dileme (.doc)
  Etičke dileme (.ppt)
  Rana intervencija (.ppt)
  Romi 2 (.doc)
LOGO 2017.  
  Korektnost (.doc)
  Terminologija (.ppt)
  Savremena definicija AAIDD (.ppt)
  Klasifikacija IO (.ppt)
  Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja (.pdf)
  Prevalencija (.ppt)
  Romi 2 (.doc)
  Funkcionalna IO i roditeljstvo osoba sa IO (.doc)
  Funkcionalna15 (.ppt)
  Roditeljstvo2017 (.ppt)
  Tranzicija2017 (.ppt)
  Školovanje dece sa IO 2017 (.ppt)
  Dimenzionalni pristup autizmu (.ppt)
  Prevalencija autizma (.ppt)
  Promena u kliničkoj slici (.ppt)
  Sindromski pristup (.ppt)

 
  Klasifikacija IO (.ppt)
  Korektnost (.doc)
  Opšti uslovi oligo (.ppt)
  Savremena definicija AAIDD (.ppt)
2.11.2016. Prevalencija (.ppt)
  Funkcionalna IO i roditeljstvo osoba sa IO (.doc)
  Školovanje dece sa IO (.ppt)
  Funkcionalna15 (.ppt)
  Roditelstvo (.ppt)
  Tranzicija 15 (.ppt)
  Romi 2 (.doc)
  Etičke dileme (.doc)
  Rana intervencija (.ppt)
2016 ⁄ 17.  
  Prenatalni (.ppt)
  Terminologija (.ppt)
  Opšti uslovi oligo (.ppt)
  Prevalencija-16 (.ppt)
 
 
Uvod u rehabilitaciju intelektualno ometenih osoba / studenti ostalih smerova
 
  Klasifikacija IO (.ppt)
  Korektnost (.doc)
  Opšti uslovi uvod (.ppt)
  Savremena definicija AAIDD (.ppt)
2.11.2016. Prevalencija (.ppt)
  Funkcionalna IO i roditeljstvo osoba sa IO (.doc)
  Školovanje dece sa IO (.ppt)
  Romi (.ppt)
  Rana intervencija (.ppt)
  Romi (.doc)
  Funkcionalna15 (.ppt)
  Roditelstvo (.ppt)
  Tranzicija 15 (.ppt)
  Romi 2 (.doc)
2016 ⁄ 17.  
  Terminologija (.ppt)
  Opšti uslovi logopedi (.ppt)
  Prevalencija-16 (.ppt)
  Sindromski pristup (.ppt)
  Dimenzionalni pristup autizmu (.ppt)
 
Rehabilitacija intelektualno ometenih osoba
Promene u kliničkoj slici (.ppt)
Promene II (.ppt)
intuicija (.ppt)
operacije (.ppt)
Senzo (.ppt)
DSM 5 (.ppt)
Dimenzionalni pristup autizmu (.ppt)
rehabilitacijA osoba sa autizmom
autizam individualizacija.ppt
zaposljavanje.ppt
vežbe
PDDNOS (.ppt)
RETOV SINDROM (.ppt)
Zaposljavanje (.ppt)
DSM 5 (.ppt)
Seksualnost autizam (.ppt)
Stanovanje (.ppt)
Život u zajednici (.ppt)
Ishod (.ppt)
Rana intervencija (.pdf)
Opšti uslovi autizam 17 (.ppt)
Diferencijalna dijagnoza autizma (.ppt)
RI i bihejvioralne tehnike (.ppt)
Intervencije bazirane na dokazima (.ppt)
 
master studije

 

 • Linkovi

 •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs