Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Nenad Glumbić
Doc. dr Mirjana Đorđević

  • Uvod u rehabilitaciju intelektualno ometenih osoba

  • Rehabilitacija intelektualno ometenih osoba

  • Uvod u rehabilitaciju osoba sa autizmom

  • Planiranje i programiranje u radu sa osobama sa autizmom


Obaveštenja

Obaveštavaju se studenti prve godine da će se dodatna nastava iz predmeta Rehabilitacija intelektualno ometenih osoba održati u petak 22.3.2019. u kafiću Zvuci srca (Čuburska 12, https://goo.gl/maps/YdnUSwqhyxp), prema sledećem rasporedu:

  • 14h - studenti od rednog broja indeksa 2018/0041 do broja 2018/070
  • 15h - studenti od rednog broja indeksa 2018/071 do broja 2018/0220.

Obaveštavaju se studenti prve godine da će se nastava iz predmeta Rehabilitacija intelektualno ometenih osoba, pored redovnih termina, održati i u subotu 30.3.2019. od 10-13h.


Obaveštavaju se studenti da će se vežbe iz predmeta Rehabilitacija IO osoba održati u sredu 20.3.2019.godine u školi Anton Skala (ulica Petra Čajkovskog 2a; https://www.planplus.rs/specijalna-osnovna-skola-anton-skala/2416). Vežbama će prisustvovati 30 studenata (od rednog broja indeksa 2018/0071). Svi studenti treba da budu u školi u 7:45 minuta. Studenti su podeljeni u 10 grupa (po troje u svakoj grupi), tako da svaka grupa ima jasno određen plan posete časovima. Detaljan plan je dat u prilogu. Mole se studenti da ne kasne i da poštuju napravljen plan.

PLAN PPOSETE ČASOVIMA(.pdf)


Obaveštavaju se studenti da će se vežbe iz predmeta Rehabilitacija IO osoba održati u sredu 13.3.2019.godine u školi Anton Skala (ulica Petra Čajkovskog 2a; https://www.planplus.rs/specijalna-osnovna-skola-anton-skala/2416). Vežbama će prisustvovati 30 studenata (od rednog broja indeksa 2018/0041 do broja 2018/0070). Svi studenti treba da budu u školi u 7:45 minuta. Studenti su podeljeni u 10 grupa (po troje u svakoj grupi), tako da svaka grupa ima jasno određen plan posete časovima. Detaljan plan je dat u prilogu. Mole se studenti da ne kasne i da poštuju napravljen plan.

PLAN(.pdf)


Obaveštavaju se studenti da će se prvi kolokvijum iz predmeta Rehabilitacija osoba sa autizmom održati 3. aprila. Pravo izlaska na kolokvijum imaju i svi studenti koji u prethodnim godinama nisu stekli uslov za polaganje ovog ispita (imali su manje od 30 poena). Ovi studenti se tokom marta meseca mogu prijaviti za polaganje kolokvijuma na mejl mira.djordjevic81@gmail.com (obavezno napisati ime i prezime, broj indeksa i predmet iz kog se polaže kolokvijum). Informacije o oblastima koje će biti obuhvaćene prvim kolokvijumom se nalaze u prezentaciji Opšti uslovi-autizam 2019.

Obaveštavaju se studenti da će se prvi kolokvijum iz predmeta Rehabilitacija intelektualno ometenih osoba održati 13. aprila. Pravo izlaska na kolokvijum imaju i svi studenti koji u prethodnim godinama nisu stekli uslov za polaganje ovog ispita (imali su manje od 30 poena). Ovi studenti se tokom marta meseca mogu prijaviti za polaganje kolokvijuma na mejl mira.djordjevic81@gmail.com (obavezno napisati ime i prezime, broj indeksa i predmet iz kog se polaže kolokvijum). Informacije o oblastima koje će biti obuhvaćene prvim kolokvijumom se nalaze u prezentaciji Opšti uslovi Reh. IO 2019.


Obaveštavaju se studenti oligo smera IV godine da će prve vežbe iz predmeta Rehabilitacija osoba sa autizmom održati u subotu, 23.2. 2019. u 11h, u Plavoj sali.

Vežbe iz predmeta Rehabilitacija IO osoba(.pdf)


Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Uvod u rehabilitaciju IO osoba:


Predavanja

  Uvod u rehabilitaciju intelektualno ometenih osoba
2018/2019.  
  Korektnost(.doc)
  Klasifikacija IO(.ppt)
  Savremena definicija AAIDD(.ppt)
  Opšti uslovi 2018.(.ppt)
  Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja (.pdf)
  Prevalencija(.ppt)
  Prenatalna etiologija(.pdf)
  Perinatalni(.ppt)
  Postnatalni(.ppt)
  Etičke dileme(.doc)
  Etičke dileme(.ppt)
  Sindromski pristup (.ppt)promena od 20. decembra 2018. godine
  Školovanje dece sa IO 2017 (.ppt)
  Tranzicija(.ppt)
  Rehabilitacija intelektualno ometenih osoba
2019.  
 
  Sindromski pristup (.ppt)
  Prevalencija autizma(.ppt)
  Rizik autizam(.ppt)
  Rehabilitacija osoba sa autizmom
2019.  
 
  DSM-5(.ppt)
  Tretmani zasnovani na dokazima(.ppt)
  Diferencijalna dijagnoza(.ppt)
  Rana-detekcija i skrining(.ppt)
  ABA(.ppt)
  TEACCH(.ppt)
  Razvojni pristup(.ppt)
 
Uvod u rehabilitaciju intelektualno ometenih osoba
OLIGO 2017.  
  Korektnost (.doc)
  Terminologija (.ppt)
  Savremena definicija AAIDD (.ppt)
  Klasifikacija IO (.ppt)
  Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja (.pdf)
  Prevalencija (.ppt)
  Roditeljstvo2017 (.ppt)
  Tranzicija2017 (.ppt)
  Prenatalni 2017 (.ppt)
  Školovanje dece sa IO 2017 (.ppt)
  Perinatalni (.ppt)
  Postnatalno (.ppt)
  Funkcionalna (.ppt)
  Romi (.ppt)
  Etičke dileme (.doc)
  Etičke dileme (.ppt)
  Rana intervencija (.ppt)
  Romi 2 (.doc)
LOGO 2017.  
  Korektnost (.doc)
  Terminologija (.ppt)
  Savremena definicija AAIDD (.ppt)
  Klasifikacija IO (.ppt)
  Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja (.pdf)
  Prevalencija (.ppt)
  Romi 2 (.doc)
  Funkcionalna IO i roditeljstvo osoba sa IO (.doc)
  Funkcionalna15 (.ppt)
  Roditeljstvo2017 (.ppt)
  Tranzicija2017 (.ppt)
  Školovanje dece sa IO 2017 (.ppt)
  Dimenzionalni pristup autizmu (.ppt)
  Prevalencija autizma (.ppt)
  Promena u kliničkoj slici (.ppt)
  Sindromski pristup (.ppt)promena od 20. decembra 2018. godine

 
  Klasifikacija IO (.ppt)
  Korektnost (.doc)
  Opšti uslovi oligo (.ppt)
  Savremena definicija AAIDD (.ppt)
2.11.2016. Prevalencija (.ppt)
  Funkcionalna IO i roditeljstvo osoba sa IO (.doc)
  Školovanje dece sa IO (.ppt)
  Funkcionalna15 (.ppt)
  Roditelstvo (.ppt)
  Tranzicija 15 (.ppt)
  Romi 2 (.doc)
  Etičke dileme (.doc)
  Rana intervencija (.ppt)
2016 ⁄ 17.  
  Prenatalni (.ppt)
  Terminologija (.ppt)
  Opšti uslovi oligo (.ppt)
  Prevalencija-16 (.ppt)
 
 
Uvod u rehabilitaciju intelektualno ometenih osoba / studenti ostalih smerova
 
  Klasifikacija IO (.ppt)
  Korektnost (.doc)
  Opšti uslovi uvod (.ppt)
  Savremena definicija AAIDD (.ppt)
2.11.2016. Prevalencija (.ppt)
  Funkcionalna IO i roditeljstvo osoba sa IO (.doc)
  Školovanje dece sa IO (.ppt)
  Romi (.ppt)
  Rana intervencija (.ppt)
  Romi (.doc)
  Funkcionalna15 (.ppt)
  Roditelstvo (.ppt)
  Tranzicija 15 (.ppt)
  Romi 2 (.doc)
2016 ⁄ 17.  
  Terminologija (.ppt)
  Opšti uslovi logopedi (.ppt)
  Prevalencija-16 (.ppt)
  Sindromski pristup (.ppt)promena od 20. decembra 2018. godine
  Dimenzionalni pristup autizmu (.ppt)
 
Rehabilitacija intelektualno ometenih osoba
Promene u kliničkoj slici (.ppt)
Promene II (.ppt)
intuicija (.ppt)
operacije (.ppt)
Senzo (.ppt)
DSM 5 (.ppt)
Dimenzionalni pristup autizmu (.ppt)
RehabilitacijA osoba sa autizmom
autizam individualizacija.ppt
zaposljavanje.ppt
vežbe
PDDNOS (.ppt)
RETOV SINDROM (.ppt)
Zaposljavanje (.ppt)
DSM 5 (.ppt)
Seksualnost autizam (.ppt)
Stanovanje (.ppt)
Život u zajednici (.ppt)
Ishod (.ppt)
Rana intervencija (.pdf)
Opšti uslovi autizam 17 (.ppt)
Diferencijalna dijagnoza autizma (.ppt)
RI i bihejvioralne tehnike (.ppt)
Intervencije bazirane na dokazima (.ppt)
Diferencijalna dijagnoza autizma(.ppt)
Rana detekcija i skrining(.ppt)
 
master studije

 

  • Linkovi

  •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs