Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Dragana Maćešić Petrović

Asistent master def. Aleksandra Pantović

  • Metodika nastave prirode i društva za decu ometenu u mentalnom razvoju

  • Modeli nastave i nastavne tehnologije za decu ometenu u mentalnom razvoju

  • Reedukacija psihomotorike

  • Osnovi oligofrenologije


Obaveštenja

Rezultati popravnog kolkvijuma:


Rezultati kolokvijuma iz Reedukacije psihomotorike (.pdf)

Studenti koji planiraju da polažu popravni kolokvijum iz Reedukacije psihomotrike treba da se prijave za isti putem linka najkasnije do 24.5.2018. do 22h Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5wIdVwZ1ruX29gJV9mDYIFJeGj-hmvCJfIjshf_WEKg96cQ/viewform?usp=sf_link

Rezultati kolokvijuma iz metodike nastave prirode i društva za decu sa IO (.pdf)


Predavanja

Metodika nastave prirode i društva za decu ometenu u mentalnom razvoju
  •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs