Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Dragana Maćešić Petrović

Asistent master def. Aleksandra Pantović

  • Metodika nastave prirode i društva za decu ometenu u mentalnom razvoju

  • Modeli nastave i nastavne tehnologije za decu ometenu u mentalnom razvoju

  • Reedukacija psihomotorike

  • Osnovi oligofrenologije


Obaveštenja

Obaveštavamo vas da se u ponedeljak 7. oktobra neće održati nastava iz predmeta Modeli nastave i nastavne tehnologije za decu sa smetnjama intelektualnog razvoja. Sledeća predavanja održaće se narednog ponedeljka. - OLIGO SMER.


Distribucija predispitnih poena u okviru predmeta metodski pristupi u formiranju pojmova iz prirodnog i društvenog okruženja kod dece sa IO (.pdf)


Rezultati kolokvijuma iz metodskih pristupa u foriranju pojmova o prirodom i društvenom okruženju (pdf).

Popravni kolokvijum iz metodskih pristupa u foriranju pojmova o prirodom i društvenom okruženju i reedukacije psihomotorike (za studente koji su taj predmet slušali prošle godine) održaće se u četvrtak 16.05.2019. u 8h. OBAVEZNA prijava preko sledećih linkova:

  • Metodski pristupi u foriranju pojmova o prirodom i društvenom okruženju: LINK
  • Reedukacija psihomotorike: LINK

Predavanja

Metodika nastave prirode i društva za decu ometenu u mentalnom razvoju
  •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs