Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Branislav Brojčin
asistent Slobodan Banković


Obaveštenja

Vežbe iz Metodike nastave srpskog jezika za decu ometenu u mentalnom razvoju, za sve grupe, biće održane u petak (24. marta 2017.) od 9:30 (Plava sala).


Vežbe iz Metodike nastave srpskog jezika za decu ometenu u mentalnom razvoju biće održane prema sledećem rasporedu:

15. mart - OŠ ,,Dušan Dugalić'' (Đerdapska 19):

IIa grupa - od 7:45
IIb grupa - od 12:45

17. mart - OŠ ,,Novi Beograd''

Ia grupa - od 7:45
Ib grupa - od 11:45
Iv grupa - od 16 časova

Spisak studenata po grupama (.doc). Materijal za procenu (.zip)


Studenti koji planiraju da polažu u januarskom roku prvi deo Metodike nastave srpskog jezika za decu ometenu u mentalnom razvoju, prvi deo Metodologije izrade individualnih edukativnih programa i/ili prvi deo Inkluzivne edukacije i rehabilitacije dece ometene u mentalnom razvoju, treba da se prijave putem mejla. Prijavu treba poslati na mejl slobodan2008@yahoo.com najkasnije do 26.1. 2017. godine. U prijavi obavezno naznačiti predmet koji se polaže.

Metodologija izrade individualnih edukativnih programa polaže se po novoj (skraćenoj) literaturi (IEP PRVI deo 2016 i IEP DRUGI deo 2016).

Prvi i drugi deo iz Metodologije izrade individualnih edukativnih programa se mogu polagati zajedno.

Za ispit iz Inkluzivne edukacije i rehabilitacije dece ometene u mentalnom razvoju potrebno je spremiti poglavlja iz knjige ,,Inkluzivna edukacija'' (od 8 do 16 poglavlja) i dva poglavlja iz stare literature (Stilovi učenja i Upravljanje ponašanjem).


Prvi kolokvijum iz predmeta Inkluzivna edukacija i rehabilitacija dece ometene u mentalnom razvoju biće održan 15. decembra 2016. godine. Za studente sa brojevima indeksa /13 kolokvijum počinje u 19 časova (Velika sala). Za sve ostale studente kolokvijum počinje u 19:40. Prijavu za polaganje kolokvijuma treba poslati na mejl slobodan2008@yahoo.com najkasnije do 11. decembra 2016. godine. Za prvi kolokvijum iz Inkluzivne edukacije i rehabilitacije dece ometene u mentalnom razvoju treba spremiti prvih sedam poglavlja iz knjige ,,Inkluzivna edukacija'', kao i dodatni deo koji se odnosi na kooperativno učenje (Kooperativno učenje.doc - link).


Studenti prethodnih generacija ('10, '09, '08, '07, '06) ispit iz Inkluzivne edukacije i rehabilitacije dece ometene u mentalnom razvoju u narednim rokovima (počevši od januara 2015.) polažu na osnovu nove literature. Literaturu možete naći u Biblioteci Fakulteta (Knjiga: Brojčin, B. (2013). Inkluzivna edukacija. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, CIDD.) Studenti prethodnih generacija kojima je ostao samo II deo, ovaj deo polažu prema navedenoj literaturi za drugi deo ispita (videti u dokumentu Literatura inkluzija stari studenti 2014 drugi deo.pdf). Literatura za prvi kolokvijum obuhvata prvih sedam poglavlja iz knjige Inkluzivna edukacija.


Predavanja

Metodika nastave srpskog jezika za decu ometenu u mentalnom razvoju
LITERATURA
i kolokvijum
 
 
  Srpski - ispitna pitanja 2013 (.doc)
 
LITERATURA
iI kolokvijum
 
 
 
Metode i postupci u nastavi početnog čitanja i pisanja (Milatović) - štampana verzija
LITERATURA
iII kolokvijum
 
 
 
VEŽBE
 
Metodologija izrade individualnih edukativnih programa
LITERATURA
i kolokvijum
 
 
 
LITERATURA
iI kolokvijum
 
 
 
VEŽBE
 
Inkluzivna edukacija i rehabilitacija dece ometene u mentalnom razvoju
 
LITERATURA
i kolokvijum
LITERATURA
iI kolokvijum
VEŽBE

 

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs