Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Branislav Brojčin
asistent dr Slobodan Banković


Obaveštenja

Vežbe iz Inkluzivne edukacije biće održane 16. oktobra od 18 časova (Plava sala).


Studenti koji planiraju u junskom roku da polažu prvi deo Metodike nastave srpskog jezika za decu ometenu u mentalnom razvoju, samo prvi deo Metodologije izrade individualnih edukativnih programa i/ili prvi deo Inkluzivne edukacije i rehabilitacije dece ometene u mentalnom razvoju, treba da se prijave putem mejla. Prijavu treba poslati na mejl slobodan2008@yahoo.com najkasnije do 17. juna 2019. godine. U prijavi obavezno naznačiti predmet koji se polaže.


Vežbe iz Metodike nastave srpskog jezika za učenike ometene u intelektualnom razvoju biće održane prema sledećem rasporedu grupa:

 • Ib – 29. 5. 2019. u 7.45 (OŠ ,,Dušan Dugalić”, Đerdapska 19)
 • Ia – 29. 5. 2019. u 14.15 (OŠ ,,Dušan Dugalić”, Đerdapska 19)
 • IIa – 31. 5. 2019. u 8.15 (OŠ ,,Novi Beograd”, Narodnih heroja 12a)
 • IIb – 31. 5. 2019. u 11.45 (OŠ ,,Novi Beograd”, Narodnih heroja 12a)

Vežbe iz Metodike nastave srpskog jezika za učenike ometene u intelektualnom razvoju biće održane prema sledećem rasporedu grupa:

 • Ia – 22. 5. 2019. u 7.45 (OŠ ,,Dušan Dugalić”, Đerdapska 19)
 • Ib – 22. 5. 2019. u 12.45 (OŠ ,,Dušan Dugalić”, Đerdapska 19)
 • IIa – 24. 5. 2019. u 8.15 (OŠ ,,Novi Beograd”, Narodnih heroja 12a)
 • IIb – 24. 5. 2019. u 11.45 (OŠ ,,Novi Beograd”, Narodnih heroja 12a)

Vežbe iz Metodike nastave srpskog jezika za učenike ometene u intelektualnom razvoju biće održane prema sledećem rasporedu grupa:

 • Ia – 24. 4. 2019. u 7.45 (OŠ ,,Dušan Dugalić”, Đerdapska 19)
 • Ib – 24. 4. 2019. u 12.45 (OŠ ,,Dušan Dugalić”, Đerdapska 19)

Vežbe iz Metodike nastave srpskog jezika za učenike ometene u intelektualnom razvoju biće održane prema sledećem rasporedu grupa:

 • IIa – 19. 4. 2019. u 9.15 (OŠ ,,Novi Beograd”, Narodnih heroja 12a)
 • IIb – 19. 4. 2019. u 11.45 (OŠ ,,Novi Beograd”, Narodnih heroja 12a)

U sredu, 17. aprila, Ia i Ib grupa neće imati vežbe. Termin za nadoknadu ovih vežbi biće naknadno objavljen. Časovi planirani za 17. april se pomeraju za 24. april.


U četvrtak, 18. aprila, predavanja iz predmeta Metodika nastave srpskog jezika za decu ometenu u mentalnom razvoju trajaće duže.


Prvi kolokvijum iz predmeta Metodika nastave srpskog jezika za učenike ometene u intelektualnom razvoju biće održan 25. aprila 2019. godine (Velika sala). Za studente sa brojevima indeksa /16 kolokvijum počinje u 8 sati. Za sve ostale, kolokvijum počinje u 8.30. Prijavu za kolokvijum treba poslati na mejl slobodan2008@yahoo.com najkasnije do 20. aprila. Osim literature koja je nаznačena na sajtu, za kolokvijum treba spremiti i deo iz knjige Naturalistički bihevioralni tretmani (Brojčin, 2018), od 9. str., zaključno sa 20 str. Knjiga se može preuzeti sa sajta Fakulteta. Link: Naturalistički bihevioralni tretmani(.pdf)


Studenti koji planiraju u aprilskom roku da polažu prvi deo Metodike nastave srpskog jezika za decu ometenu u mentalnom razvoju, samo prvi deo Metodologije izrade individualnih edukativnih programa i/ili prvi deo Inkluzivne edukacije i rehabilitacije dece ometene u mentalnom razvoju, treba da se prijave putem mejla. Prijavu treba poslati na mejl slobodan2008@yahoo.com najkasnije do 9. aprila 2019. godine. U prijavi obavezno naznačiti predmet koji se polaže.


Vežbe iz Metodike nastave srpskog jezika za učenike ometene u intelektualnom razvoju biće održane prema sledećem rasporedu grupa:

 • Ib – 3. 4. 2019. u 9.15 (OŠ ,,Dušan Dugalić”, Đerdapska 19)
 • Ia – 3. 4. 2019. u 14.15 (OŠ ,,Dušan Dugalić”, Đerdapska 19)
 • IIa – 5. 4. 2019. u 9.15 (OŠ ,,Novi Beograd”, Narodnih heroja 12a)
 • IIb – 5. 4. 2019. u 11.45 (OŠ ,,Novi Beograd”, Narodnih heroja 12a)

Vežbe iz Metodike nastave srpskog jezika za učenike ometene u intelektualnom razvoju biće održane prema sledećem rasporedu grupa:

 • Ia – 27. 3. 2019. u 7.45 (OŠ ,,Dušan Dugalić”, Đerdapska 19)
 • Ib – 27. 3. 2019. u 12.45 (OŠ ,,Dušan Dugalić”, Đerdapska 19)
 • IIa – 29. 3. 2019. u 8.15 (OŠ ,,Novi Beograd”, Narodnih heroja 12a)
 • IIb – 29. 3. 2019. u 11.45 (OŠ ,,Novi Beograd”, Narodnih heroja 12a)

Napomena:

Studenti koji dolaze u OŠ ,,Dušan Dugalić” ne ulaze u školu kroz glavni ulaz, već kroz ulaz u zbornicu (kod česme, iza škole).


U četvrtak (21. marta) neće biti predavanja iz Metodike nastave srpskog jezika za učenike ometene u intelektualnom razvoju.


Vežbe iz Metodike nastave srpskog jezika za učenike ometene u intelektualnom razvoju biće održane prema sledećem rasporedu grupa (spisak studenata po grupama - link):

 • Ia – 13. 3. 2019. u 7.30 (OŠ ,,Dušan Dugalić”, Đerdapska 19)
 • Ib – 13. 3. 2019. u 12.30 (OŠ ,,Dušan Dugalić”, Đerdapska 19)
 • IIa – 15. 3. 2019. u 8.00 (OŠ ,,Novi Beograd”, Narodnih heroja 12a)
 • IIb – 15. 3. 2019. u 11.30 (OŠ ,,Novi Beograd”, Narodnih heroja 12a)

Napomena:
Studenti koji dolaze u OŠ ,,Dušan Dugalić” ne ulaze u školu kroz glavni ulaz, već kroz ulaz u zbornicu (kod česme, iza škole).


Upis ocena iz Inkluzivne edukacije biće u četvrtak (21. februara 2019) od 9.45. Predavanje indeksa je ispred Plave sale.


Ispit iz predmeta Inkluzivna edukacija biće održan 7. februara 2019. godine (Velika sala).

 • Za studente sa brojevima indeksa /15 ispit počinje u 9 sati.
 • Za studente sa brojevima indeksa /14, /13, /12, /11, /10, /09, /08, /07, /06 ispit počinje u 9.50.
 • Polaganje ostalih ispita (Metodologije izrade individualnih edukativnih programa, Metodike nastave srpskog jezika za decu sa teškoćama u intelektualnom razvoju), uključujući i prvi deo Inkluzivne edukacije, počinje u 10.30.

Za ispit iz Inkluzivne edukacije i rehabilitacije dece ometene u mentalnom razvoju potrebno je spremiti poglavlja iz knjige ,,Inkluzivna edukacija'' (od 8 do 16 poglavlja) i dva poglavlja iz stare literature (Stilovi učenja i Upravljanje ponašanjem).


Studenti koji planiraju u januarskom roku da polažu prvi deo Metodike nastave srpskog jezika za decu ometenu u mentalnom razvoju, samo prvi deo Metodologije izrade individualnih edukativnih programa i/ili prvi deo Inkluzivne edukacije i rehabilitacije dece ometene u mentalnom razvoju, treba da se prijave putem mejla. Prijavu treba poslati na mejl slobodan2008@yahoo.com najkasnije do 1. februara 2019. godine. U prijavi obavezno naznačiti predmet koji se polaže.


Primer popunjene pripreme (srpski jezik) - link (.doc)


Literaturu za prvi kolokvijum iz predmeta Metodika nastave srpskog jezika za decu ometenu u mentalnom razvoju čine četiri dokumenta:

 1. IO jezik 09 - studenti (iz ovog dokumenta ne treba spremati deo koji se odnosi na pragmatiku dece sa IO);
 2. Testovi za ispitivanje govora i jezika - studenti 09
 3. Pragmatske veštine dece i mladih sa lakom intelektualnom ometenošću.pdf (iz ovog rada treba učiti samo uvodni deo; link za pruzimanje rada: http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1452-7367/2016/1452-73671602095B.pdf).
 4. Karakteristike komunikacije osoba sa teškom i dubokom intelektualnom ometenošću (link za preuzimanje rada: http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1452-7367/2015/1452-73671503411B.pdf)

Studenti koji su prvi deo Inkluzivne edukacije položili pre 20. 12. 2014. polažu drugi deo (ispit) prema literaturi naznačenoj u dokumentu Literatura inkluzija stari studenti 2014 drugi deo (link).


Metodologija izrade individualnih edukativnih programa - dodatni materijal (IOP i IRK Zakon o osnovama 2017 - link .docx).


Za prvi kolokvijum iz Inkluzivne edukacije i rehabilitacije dece ometene u mentalnom razvoju treba spremiti prvih sedam poglavlja iz knjige ,,Inkluzivna edukacija'', kao i dodatni deo koji se odnosi na kooperativno učenje (Kooperativno učenje (dodatni materijal) - link .doc).


Za ispit iz Inkluzivne edukacije i rehabilitacije dece ometene u mentalnom razvoju potrebno je spremiti poglavlja iz knjige ,,Inkluzivna edukacija'' (od 8 do 16 poglavlja) i dva poglavlja iz stare literature (Stilovi učenja i Upravljanje ponašanjem).


Predavanja

Metodika nastave srpskog jezika za decu ometenu u mentalnom razvoju
LITERATURA
I kolokvijum
 
 
  Pragmatske veštine dece i mladih sa lakom intelektualnom ometenošću.pdf (iz ovog rada treba učiti samo uvodni deo; link za pruzimanje rada:http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1452-7367/2016/1452-73671602095B.pdf ).
  Karakteristike komunikacije osoba sa teškom i dubokom intelektualnom ometenošću (link za preuzimanje rada: http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1452-7367/2015/1452-73671503411B.pdf)
  Srpski - ispitna pitanja 2013 (.doc)
 
LITERATURA
ISPIT
 
 
 
Metode i postupci u nastavi početnog čitanja i pisanja (Milatović) - štampana verzija
 
 
VEŽBE
 
Metodologija izrade individualnih edukativnih programa
LITERATURA
i kolokvijum
 
 
 
LITERATURA
II kolokvijum
 
 
 
VEŽBE
 
Inkluzivna edukacija i rehabilitacija dece ometene u mentalnom razvoju
 
LITERATURA
I kolokvijum
LITERATURA
II kolokvijum
VEŽBE

 

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs