Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Branislav Brojčin
asistent dr Slobodan Banković


Obaveštenja

Prvi kolokovijum iz Inkluzivne edukacije za studente koji su usled virusa korona bili sprečeni da polažu kolokvijum u redovnom terminu, biće održan 1. februara od 10 sati. Polaganje je usmeno. Uslov za polaganje je da student nije polagao u terminu redovnog kolokvijuma i da ima odgovarajući medicinski nalaz. Prijavu za polaganje treba poslati najkasnije do 29. januara 2021. godine na imejl slobodan2008@yahoo.com.


Prvi kolokvijum iz Inkluzivne edukacije biće održan 23. decembra (Velika sala). Za studente sa brojem indeksa /2017 kolokvijum počinje u 10 časova, dok za sve ostale kolokvijum počinje u 10.40.


Prvi kolokvijum iz predmeta Inkluzivna edukacija biće održan 23. decembra (Velika sala; vreme početka kolokvijuma biće naknadno istaknuto). Prijavu za kolokvijum potrebno je poslati najkasnije do 18. decembra na imejl slobodan2008@yahoo.com.


Predavanja iz predmeta Socijalne veštine osoba s intelektualnom ometenošću biće održana u subotu (31. oktobra) od 10 časova (on-line). Za pitanja u vezi sa predavanjima možete koristiti imejl: srpskioligo@gmail.com. Uvodne (on-line) vežbe biće odmah nakon predavanja.


Vežbe iz Inkluzivne edukacije biće održane u utorak (3. novembra) od 9 časova (Velika sala).


Vežbe iz Inkluzivne edukacije biće održane u sredu (21. oktobra) od 14.15 (Velika sala).


Umesto vežbi iz Inkluzivne edukacije zakazane za sredu (14. oktobar) u 18 časova u istom terminu biće održan on-line sastanak u vezi sa dogovorom oko narednih termina. Link za Zoom sastanak će biti prosleđen večeras na zajednički imejl studenata četvrte godine (2017oligoo@gmail.com). Studenti koji nemaju pristup ovom imejlu mogu da se jave na imejl slobodan2008@yahoo.com kako bi dobili link za sastanak.


Studenti koji planiraju u septembarskom roku da polažu prvi deo Metodike nastave srpskog jezika za decu ometenu u intelektualnom razvoju, samo prvi deo Metodologije izrade individualnih edukativnih programa i/ili prvi deo Inkluzivne edukacije, treba da se prijave putem imejla. Prijavu treba poslati na imejl slobodan2008@yahoo.com najkasnije do 21. septembra 2020. godine. U prijavi obavezno naznačiti predmet koji se polaže.


Studenti koji planiraju u julskom roku da polažu prvi deo Metodike nastave srpskog jezika za decu ometenu u intelektualnom razvoju, samo prvi deo Metodologije izrade individualnih edukativnih programa i/ili prvi deo Inkluzivne edukacije, treba da se prijave putem mejla. Prijavu treba poslati na mejl slobodan2008@yahoo.com najkasnije do 7. jula 2020. godine. U prijavi obavezno naznačiti predmet koji se polaže.


Studenti koji planiraju u junskom roku da polažu prvi deo Metodike nastave srpskog jezika za decu ometenu u intelektualnom razvoju, samo prvi deo Metodologije izrade individualnih edukativnih programa i/ili prvi deo Inkluzivne edukacije, treba da se prijave putem mejla. Prijavu treba poslati na mejl slobodan2008@yahoo.com najkasnije do 19. juna 2020. godine. U prijavi obavezno naznačiti predmet koji se polaže.


Studenti koji planiraju da 28. maja polažu prvi deo Metodike nastave srpskog jezika za decu ometenu u intelektualnom razvoju, samo prvi deo Metodologije izrade individualnih edukativnih programa i/ili prvi deo Inkluzivne edukacije, treba da se prijave putem mejla. Prijavu treba poslati na mejl slobodan2008@yahoo.com najkasnije do 26. maja 2020. godine. U prijavi obavezno naznačiti predmet koji se polaže.


Prvi kolokvijum iz predmeta Metodika nastave srpskog jezika za učenike s teškoćama u intelektualnom razvoju biće održan u ponedeljak (11. maja 2020. godine) u 10 sati. Kolokvijum će biti održan preko Moodle platforme. Studenti koji rade kolokvijum treba prethodno da se registruju na kursu predmeta (link: http://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/enrol/index.php?id=765).

Studenti moraju imati instaliran Zoom pošto će tokom rešavanja kolokvijuma biti istovremeno i na Moodle i na Zoom platformi (uz uključen mikrofon i kameru; to su obavezni uslovi koje treba obezbediti do kolokvijuma). Na Moodle platformi će u nedelji od 7. do 13. maja biti postavljen probni test u cilju provere pristupa i probe načina polaganja.

Poziv za on-line sastanak u terminu polaganja kolokvijuma biće prosleđen na imejl-adrese studenta koji se prijave za polaganje kolokvijuma. Potrebno je poslati prijavu (sa naznakom ,,kolokvijum srpski'') na adresu slobodan2008@yahoo.com najkasnije do 9. maja. Prijavu treba poslati sa adrese na koju će biti upućen poziv za kolokvijum.


Za ispit iz Inkluzivne edukacije i rehabilitacije dece ometene u mentalnom razvoju potrebno je spremiti poglavlja iz knjige ,,Inkluzivna edukacija'' (od 8 do 16 poglavlja) i dva poglavlja iz stare literature (Stilovi učenja i Upravljanje ponašanjem.pdf).


Studenti koji planiraju u aprilskom roku da polažu prvi deo Metodike nastave srpskog jezika za decu ometenu u mentalnom razvoju, samo prvi deo Metodologije izrade individualnih edukativnih programa i/ili prvi deo Inkluzivne edukacije i rehabilitacije dece ometene u mentalnom razvoju, treba da se prijave putem mejla. Prijavu treba poslati na mejl slobodan2008@yahoo.com najkasnije do 9. aprila 2019. godine. U prijavi obavezno naznačiti predmet koji se polaže.


Literaturu za prvi kolokvijum iz predmeta Metodika nastave srpskog jezika za decu ometenu u mentalnom razvoju:

  1. IO jezik 09 - studenti (iz ovog dokumenta ne treba spremati deo koji se odnosi na pragmatiku dece sa IO);
  2. Testovi za ispitivanje govora i jezika - studenti 09
  3. Pragmatske veštine dece i mladih sa lakom intelektualnom ometenošću.pdf (iz ovog rada treba učiti samo uvodni deo; link za pruzimanje rada: http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1452-7367/2016/1452-73671602095B.pdf).
  4. Karakteristike komunikacije osoba sa teškom i dubokom intelektualnom ometenošću (link za preuzimanje rada: http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1452-7367/2015/1452-73671503411B.pdf)
  5. Deo iz knjige Naturalistički bihevioralni tretmani (Brojčin, 2018), od 9. str., zaključno sa 20 str. Knjiga se može preuzeti sa sajta Fakulteta. Link: Naturalistički bihevioralni tretmani(.pdf)

Studenti koji su prvi deo Inkluzivne edukacije položili pre 20. 12. 2014. polažu drugi deo (ispit) prema literaturi naznačenoj u dokumentu Literatura inkluzija stari studenti 2014 drugi deo (link).


Za prvi kolokvijum iz Inkluzivne edukacije i rehabilitacije dece ometene u mentalnom razvoju treba spremiti prvih sedam poglavlja iz knjige ,,Inkluzivna edukacija'', kao i dodatni deo koji se odnosi na kooperativno učenje (Kooperativno učenje (dodatni materijal) - link .doc).


Predavanja

Metodika nastave srpskog jezika za decu ometenu u mentalnom razvoju
LITERATURA
I kolokvijum
 
 
  Pragmatske veštine dece i mladih sa lakom intelektualnom ometenošću.pdf (iz ovog rada treba učiti samo uvodni deo; link za pruzimanje rada:http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1452-7367/2016/1452-73671602095B.pdf ).
  Karakteristike komunikacije osoba sa teškom i dubokom intelektualnom ometenošću (link za preuzimanje rada: http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1452-7367/2015/1452-73671503411B.pdf)
 
Deo iz knjige Naturalistički bihevioralni tretmani (Brojčin, 2018), od 9. str., zaključno sa 20 str. Knjiga se može preuzeti sa sajta Fakulteta. Link: Naturalistički bihevioralni tretmani(.pdf)
  Srpski - ispitna pitanja 2013 (.doc)
 
LITERATURA
ISPIT
 
 
 
Metode i postupci u nastavi početnog čitanja i pisanja (Milatović) - štampana verzija
 
 
VEŽBE
 
Primer popunjene pripreme (srpski jezik) - link (.doc)
Metodologija izrade individualnih edukativnih programa
LITERATURA
i kolokvijum
 
 
 
LITERATURA
II kolokvijum
 
 
 
VEŽBE
 
Inkluzivna edukacija i rehabilitacija dece ometene u mentalnom razvoju
 
LITERATURA
I kolokvijum
LITERATURA
II kolokvijum
VEŽBE

 

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs