Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Branislav Brojčin
asistent Slobodan Banković


Obaveštenja

Upis ocena iz Metodike nastave srpskog jezika za decu ometenu u mentalnom razvoju biće organizovan u ponedeljak (12. juna 2017.) u 11 sati (preuzimanje indeksa je ispred Plave sale).


Ispit iz Metodike nastave srpskog jezika za decu ometenu u intelektualnom razvoju (8. 6. 2017. god.) počinje u 9 sati za studente sa brojevima indeksa /14 (Velika sala). Za sve ostale ispit počinje u 9:40. 


Studenti koji planiraju da polažu u junskom roku prvi deo Metodike nastave srpskog jezika za decu ometenu u mentalnom razvoju, prvi deo Metodologije izrade individualnih edukativnih programa i/ili prvi deo Inkluzivne edukacije i rehabilitacije dece ometene u mentalnom razvojutreba da se prijave putem mejla. Prijavu treba poslati na mejl slobodan2008@yahoo.com najkasnije do 5. juna 2017. godine. U prijavi obavezno naznačiti predmet koji se polaže. 


Forma obrasca za individualne aktivnosti za praksu iz predmeta Inkluzivna edukacija i rehabilitacija dece ometene u mentalnom razvoju (link). (.doc)


Vežbe iz Metodike nastave srpskog jezika za decu ometenu u mentalnom razvoju biće održane prema sledećem rasporedu:

24. maj - OŠ ,,Dušan Dugalić'' (Đerdapska 19):

Iv grupa - od 7:45 (dolaze i studenti iz IIa grupe koji realizuju časove; uz prethodnu najavu mejlom do ponedeljka, mogu doći i studenti IIa grupe sa brojevima indeksa 149/14, 142/14, 156/14, 251/14, 249/14, 158/14 i 160/14);

 • Ib grupa - od 12:45 (dolaze i studenti iz IIb grupe koji realizuju časove);
 • Ia grupa - od 7:45 (br. indeksa 125/14, 148/14 i 217/11), a od 12:45 (br. indeksa 126/14, 139/14, 131/14 i 140/14);

26. maj - OŠ ,,Novi Neograd'' (Narodnih heroja 12a):

 • IIb grupa - od 7:45 (dolaze i studenti iz Ia grupe koji realizuju časove);
 • IIa grupa - od 11:45 (dolaze i studenti iz Ib grupe koji realizuju časove);
 • IIa grupa - od 16 časova (drugi termin; dolaze i studenti iz Iv grupe koji realizuju časove).

Napomena:

 • promena grupe je moguća uz pronalaženje odgovarajuće zamene;
 • poželjno je da se studenti koji ne planiraju da dođu na vežbe u naznačenom terminu jave do ponedeljka;
 • sve promene je potrebno najaviti najkasnije do ponedeljka (22.5.) do 22 časa.

Forma pripreme za predškolsko za studente koji praksu iz Inkluzivne edukacije i rehabilitacije dece ometene u mentalnom razvoju realizuju u vrtićima (link).


Vežbe (termin za nadoknadu) iz Metodike nastave srpskog jezika za decu ometenu u mentalnom razvoju za IIa grupu biće realizovane prema sledećem rasporedu: 

- 17. maja u IIb grupu dolaze studenti sa brojevima indeksa: 146/14, 259/14, 271/14, 258/14, 243/14 i 257/14;
- 24. maja u IIb grupu dolaze studenti sa brojevima indeksa: 149/14, 142/14, 156/14, 251/14, 249/14, 158/14 i 160/14.

Vežbe iz Metodike nastave srpskog jezika za decu ometenu u mentalnom razvoju biće održane prema sledećem rasporedu:

17. maj - OŠ ,,Dušan Dugalić'':

IIb grupa - od 9:15
IIa grupa - od 12:45

19. maj - OŠ ,,Novi Beograd''

Ia grupa - od 7:45 dolaze studenti sa brojevima indeksa: 126/14, 139/14, 125/14, 148/14 i 217/11; od 10:45 časova dolaze studenti sa brojevima indeksa: 80/11, 143/14, 135/14, 134/14, 131/14 i 140/14.
Ib grupa - od 10:45
Iv grupa - od 7:45

 

Vežbe iz Metodike nastave srpskog jezika za decu ometenu u mentalnom razvoju za Ia grupu biće realizovane 28.4. 2017. u OŠ ,,Novi Beograd” prema sledećem rasporedu:
- od 11:45 dolaze studenti sa brojevima indeksa: 126/14, 139/14, 125/14, 148/14 i 217/11;
- od 16 časova dolaze studenti sa brojevima indeksa: 80/11, 143/14, 135/14, 134/14, 131/14 i 140/14.

 

Literaturu za prvi kolokvijum iz predmeta Metodika nastave srpskog jezika za decu ometenu u mentalnom razvoju čine tri dokumenta:

 1. IO jezik 09 - studenti.pdf (iz ovog dokumenta ne treba spremati deo koji se odnosi na pragmatiku dece sa IO);
 2. Testovi za ispitivanje govora i jezika - studenti 09.pdf; 3) Pragmatske veštine dece i mladih sa lakom intelektualnom ometenošću.pdf (iz ovog rada treba učiti samo uvodni deo; link za pruzimanje rada: http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1452-7367/2016/1452-73671602095B.pdf).

Vežbe iz Metodike nastave srpskog jezika za decu ometenu u mentalnom razvoju biće održane prema sledećem rasporedu:

 • 26. april - OŠ ,,Dušan Dugalić'' (Đerdapska 19): IIa grupa - od 7:45 IIb grupa - od 12:45
 • 28. april - OŠ ,,Novi Beograd'' (Narodnih heroja 12a) Ia grupa - od 11:45 (jedna polovina grupe) i 16 časova (druga polovina grupe) Ib grupa - od 11:45 Iv grupa - od 16 časova.

Vežbe iz Metodike nastave srpskog jezika za decu ometenu u mentalnom razvoju biće održane prema sledećem rasporedu:

19. april - OŠ ,,Dušan Dugalić'' (Đerdapska 19):

 • IIb grupa - od 9:15
 • IIa grupa - od 12:45

21. april - OŠ ,,Novi Beograd''

 • Iv grupa - od 7:45
 • Ib grupa - od 10:45
 • Ia grupa - od 14:15 časova

U sredu (12.4.) IIa grupa neće imati vežbe iz Metodike nastave srpskog jezika za decu ometenu u mentalnom razvoju, dok IIb grupa ima vežbe u već zakazanom terminu od 12:45 u OŠ ,,Dušan Dugalić''.


Vežbe iz Metodike nastave srpskog jezika za decu ometenu u mentalnom razvoju biće održane prema sledećem rasporedu

12. mart - OŠ ,,Dušan Dugalić'' (Đerdapska 19):

 • IIa grupa - od 7:45
 • IIb grupa - od 12:45

Prvi kolokvijum iz predmeta Metodika nastave srpskog jezika za decu ometenu u mentalnom razvoju biće održan 28. aprila 2017. godine (Velika sala). Za studente sa brojevima indeksa /14 kolokvijum počinje u 9:30. Za studente sa brojevima indeksa /13, /12, /11, /10, /09, /08, /07, /06 kolokvijum počinje u 10:10. Prijavu za kolokvijum treba poslati na mejl slobodan2008@yahoo.com najkasnije do 21. aprila 2017. godine.


U sredu (29.3.) IIa i IIb grupa neće imati vežbe iz Metodike nastave srpskog jezika za decu ometenu u mentalnom razvoju. Naredne vežbe u školi za ove dve grupe biće održane 12. aprila. Studenti koji su uzeli nastavne jedinice za 29. mart, održaće čas 12. aprila.

Vežbe za I grupu u OŠ ,,Novi Beograd'' biće realizovane 31. marta prema sledećem rasporedu:

 • Ia grupa - 7:45
 • Ib grupa - 10:45
 • Iv grupa - 16 časova

Slobodni termini za časove (link .doc).


Vežbe iz Metodike nastave srpskog jezika za decu ometenu u mentalnom razvoju, za sve grupe, biće održane u petak (24. marta 2017.) od 9:30 (Plava sala).


Vežbe iz Metodike nastave srpskog jezika za decu ometenu u mentalnom razvoju biće održane prema sledećem rasporedu:

15. mart - OŠ ,,Dušan Dugalić'' (Đerdapska 19):

IIa grupa - od 7:45
IIb grupa - od 12:45

17. mart - OŠ ,,Novi Beograd''

Ia grupa - od 7:45
Ib grupa - od 11:45
Iv grupa - od 16 časova

Spisak studenata po grupama (.doc). Materijal za procenu (.zip)


Studenti koji planiraju da polažu u januarskom roku prvi deo Metodike nastave srpskog jezika za decu ometenu u mentalnom razvoju, prvi deo Metodologije izrade individualnih edukativnih programa i/ili prvi deo Inkluzivne edukacije i rehabilitacije dece ometene u mentalnom razvoju, treba da se prijave putem mejla. Prijavu treba poslati na mejl slobodan2008@yahoo.com najkasnije do 26.1. 2017. godine. U prijavi obavezno naznačiti predmet koji se polaže.

Metodologija izrade individualnih edukativnih programa polaže se po novoj (skraćenoj) literaturi (IEP PRVI deo 2016 i IEP DRUGI deo 2016).

Prvi i drugi deo iz Metodologije izrade individualnih edukativnih programa se mogu polagati zajedno.

Za ispit iz Inkluzivne edukacije i rehabilitacije dece ometene u mentalnom razvoju potrebno je spremiti poglavlja iz knjige ,,Inkluzivna edukacija'' (od 8 do 16 poglavlja) i dva poglavlja iz stare literature (Stilovi učenja i Upravljanje ponašanjem).


Prvi kolokvijum iz predmeta Inkluzivna edukacija i rehabilitacija dece ometene u mentalnom razvoju biće održan 15. decembra 2016. godine. Za studente sa brojevima indeksa /13 kolokvijum počinje u 19 časova (Velika sala). Za sve ostale studente kolokvijum počinje u 19:40. Prijavu za polaganje kolokvijuma treba poslati na mejl slobodan2008@yahoo.com najkasnije do 11. decembra 2016. godine. Za prvi kolokvijum iz Inkluzivne edukacije i rehabilitacije dece ometene u mentalnom razvoju treba spremiti prvih sedam poglavlja iz knjige ,,Inkluzivna edukacija'', kao i dodatni deo koji se odnosi na kooperativno učenje (Kooperativno učenje.doc - link).


Studenti prethodnih generacija ('10, '09, '08, '07, '06) ispit iz Inkluzivne edukacije i rehabilitacije dece ometene u mentalnom razvoju u narednim rokovima (počevši od januara 2015.) polažu na osnovu nove literature. Literaturu možete naći u Biblioteci Fakulteta (Knjiga: Brojčin, B. (2013). Inkluzivna edukacija. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, CIDD.) Studenti prethodnih generacija kojima je ostao samo II deo, ovaj deo polažu prema navedenoj literaturi za drugi deo ispita (videti u dokumentu Literatura inkluzija stari studenti 2014 drugi deo.pdf). Literatura za prvi kolokvijum obuhvata prvih sedam poglavlja iz knjige Inkluzivna edukacija.


Predavanja

Metodika nastave srpskog jezika za decu ometenu u mentalnom razvoju
LITERATURA
i kolokvijum
 
 
  Srpski - ispitna pitanja 2013 (.doc)
 
LITERATURA
iI kolokvijum
 
 
 
Metode i postupci u nastavi početnog čitanja i pisanja (Milatović) - štampana verzija
LITERATURA
iII kolokvijum
 
 
 
VEŽBE
 
Metodologija izrade individualnih edukativnih programa
LITERATURA
i kolokvijum
 
 
 
LITERATURA
iI kolokvijum
 
 
 
VEŽBE
 
Inkluzivna edukacija i rehabilitacija dece ometene u mentalnom razvoju
 
LITERATURA
i kolokvijum
LITERATURA
iI kolokvijum
VEŽBE

 

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs