Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Branislav Brojčin
asistent Slobodan Banković


Obaveštenja

Studenti koji planiraju u julskom roku da polažu prvi deo Metodike nastave srpskog jezika za decu ometenu u mentalnom razvoju, samo prvi deo Metodologije izrade individualnih edukativnih programa i/ili prvi deo Inkluzivne edukacije i rehabilitacije dece ometene u mentalnom razvoju, treba da se prijave putem mejla. Prijavu treba poslati na mejl slobodan2008@yahoo.com najkasnije do 2.7.2018. godine. U prijavi obavezno naznačiti predmet koji se polaže.


Ispit iz Metodike nastave srpskog jezika za učenike ometene u intelektualnom razvoju (14. 6. 2018. god.) počinje u 9 sati za studente sa brojevima indeksa /15 (Velika sala). Za sve ostale ispit počinje u 9:50.


Studenti koji planiraju u junskom roku da polažu prvi deo Metodike nastave srpskog jezika za decu ometenu u mentalnom razvoju, samo prvi deo Metodologije izrade individualnih edukativnih programa i/ili prvi deo Inkluzivne edukacije i rehabilitacije dece ometene u mentalnom razvoju, treba da se prijave putem mejla. Prijavu treba poslati na mejl slobodan2008@yahoo.com najkasnije do 11. 6. 2018. godine. U prijavi obavezno naznačiti predmet koji se polaže.


Vežbe iz Metodike nastave srpskog jezika za decu ometenu u intelektualnom razvoju biće održane 22, 23. i 25. maja 2018. prema sledećem rasporedu:

 • utorak (22. maj – OŠ ,,Novi Beograd'', Narodnih heroja 12a)
  vanredni termin – u 8.45
  IIb grupa – u 13 časova
 • sreda (23. maj – OŠ ,,Dušan Dugalić'', Đerdapska 19)
  Ia grupa – u 7.45
  Ib grupa – u 12.45
 • petak (25. maj – OŠ ,,Novi Beograd'', Narodnih heroja 12a)
  IIa grupa – u 8.45
  IIb grupa – u 13 časova

Vežbe iz Metodike nastave srpskog jezika za decu ometenu u intelektualnom razvoju biće održane 16. i 18. maja 2018. prema sledećem rasporedu:

 • sreda (16. maj – OŠ ,,Dušan Dugalić'', Đerdapska 19):
  • Ib grupa – 9.15
  • Ia grupa – 14.15
 • petak (18. maj – OŠ ,,Novi Beograd'', Narodnih heroja 12a)
  • IIa grupa – 8.45
  • IIb grupa – 13

Vežbe iz Metodike nastave srpskog jezika za decu ometenu u intelektualnom razvoju biće održane u petak (27. aprila; u OŠ ,,Novi Beograd'') prema sledećem rasporedu:

 • IIa grupa u 7:45;
 • IIb grupa u 13 časova.

U četvrtak (26. aprila) profesor će održati duplo predavanje iz Metodike nastave srpskog jezika za decu sa teškoćama u mentalnom razvoju.


Ispit iz Metodologije izrade individualnih edukativnih programa za decu sa teškoćama u mentalnom razvoju, u četvrtak (19. aprila), počinje u 10 časova.


U utorak (24. aprila) IIb grupa neće imati vežbe iz Metodike nastave srpskog jezika za decu ometenu u mentalnom razvoju.


Forma pripreme za predškolsko za studente koji praksu iz Inkluzivne edukacije i rehabilitacije dece ometene u mentalnom razvoju realizuju u vrtićima (link/.doc/).


Vežbe iz Metodike nastave srpskog jezika za decu ometenu u intelektualnom razvoju biće održane 11. aprila i 24 aprila 2018. prema sledećem rasporedu:

 • sreda (11. 4. – OŠ ,,Dušan Dugalić'', Đerdapska 19)
  • Ia grupa – 7:45
  • Ib grupa – 14:15
 • utorak (24. 4. – OŠ ,,Novi Beograd'', Narodnih heroja 12a)
  • IIa grupa – 8:45
  • IIb grupa – oko 13:15 (tačno vreme će biti naknadno istaknuto)

Vežbe iz Metodike nastave srpskog jezika za decu ometenu u intelektualnom razvoju biće održane 28. i 30. marta 2018. prema sledećem rasporedu:

 • sreda (28. 3. - OŠ ,,Dušan Dugalić'', Đerdapska 19):
  • Ia grupa - 7:45
  • Ib grupa - 13:30
 • - petak (30. 3. - OŠ ,,Novi Beograd'', Narodnih heroja 12a)
  • IIa grupa - 8:45
  • IIb grupa - 13

Prvi kolokvijum iz predmeta Metodika nastave srpskog jezika za decu ometenu u mentalnom razvoju biće održan 12. aprila 2018. godine (Velika sala). Za studente sa brojevima indeksa /15 kolokvijum počinje u 8 sati. Za studente sa brojevima indeksa /14, /13, /12, /11, /10, /09, /08, /07, /06... kolokvijum počinje u 8:30. Nakon kolokvijuma biće održana predavanja za studente tekuće generacije. Prijavu za kolokvijum treba poslati na mejl slobodan2008@yahoo.com najkasnije do 3. aprila 2018. godine.


Primer popunjene pripreme (srpski jezik) - link (.doc)


Literaturu za prvi kolokvijum iz predmeta Metodika nastave srpskog jezika za decu ometenu u mentalnom razvoju čine četiri dokumenta:

 1. IO jezik 09 - studenti (iz ovog dokumenta ne treba spremati deo koji se odnosi na pragmatiku dece sa IO);
 2. Testovi za ispitivanje govora i jezika - studenti 09
 3. Pragmatske veštine dece i mladih sa lakom intelektualnom ometenošću.pdf (iz ovog rada treba učiti samo uvodni deo; link za pruzimanje rada: http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1452-7367/2016/1452-73671602095B.pdf).
 4. Karakteristike komunikacije osoba sa teškom i dubokom intelektualnom ometenošću (link za preuzimanje rada: http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1452-7367/2015/1452-73671503411B.pdf)

Studenti koji su prvi deo Inkluzivne edukacije položili pre 20. 12. 2014. polažu drugi deo (ispit) prema literaturi naznačenoj u dokumentu Literatura inkluzija stari studenti 2014 drugi deo (link).


Metodologija izrade individualnih edukativnih programa - dodatni materijal (IOP i IRK Zakon o osnovama 2017 - link .docx).


Za prvi kolokvijum iz Inkluzivne edukacije i rehabilitacije dece ometene u mentalnom razvoju treba spremiti prvih sedam poglavlja iz knjige ,,Inkluzivna edukacija'', kao i dodatni deo koji se odnosi na kooperativno učenje (Kooperativno učenje (dodatni materijal) - link .doc).


Za ispit iz Inkluzivne edukacije i rehabilitacije dece ometene u mentalnom razvoju potrebno je spremiti poglavlja iz knjige ,,Inkluzivna edukacija'' (od 8 do 16 poglavlja) i dva poglavlja iz stare literature (Stilovi učenja i Upravljanje ponašanjem).


Predavanja

Metodika nastave srpskog jezika za decu ometenu u mentalnom razvoju
LITERATURA
I kolokvijum
 
 
  Pragmatske veštine dece i mladih sa lakom intelektualnom ometenošću.pdf (iz ovog rada treba učiti samo uvodni deo; link za pruzimanje rada:http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1452-7367/2016/1452-73671602095B.pdf ).
  Karakteristike komunikacije osoba sa teškom i dubokom intelektualnom ometenošću (link za preuzimanje rada: http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1452-7367/2015/1452-73671503411B.pdf)
  Srpski - ispitna pitanja 2013 (.doc)
 
LITERATURA
ISPIT
 
 
 
Metode i postupci u nastavi početnog čitanja i pisanja (Milatović) - štampana verzija
 
 
VEŽBE
 
Metodologija izrade individualnih edukativnih programa
LITERATURA
i kolokvijum
 
 
 
LITERATURA
iI kolokvijum
 
 
 
VEŽBE
 
Inkluzivna edukacija i rehabilitacija dece ometene u mentalnom razvoju
 
LITERATURA
i kolokvijum
LITERATURA
iI kolokvijum
VEŽBE

 

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs