Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Branislav Brojčin
asistent dr Slobodan Banković


Obaveštenja

Ispit iz predmeta Inkluzivna edukacija biće održan 7. februara 2019. godine (Velika sala).

  • Za studente sa brojevima indeksa /15 ispit počinje u 9 sati.
  • Za studente sa brojevima indeksa /14, /13, /12, /11, /10, /09, /08, /07, /06 ispit počinje u 9.50.
  • Polaganje ostalih ispita (Metodologije izrade individualnih edukativnih programa, Metodike nastave srpskog jezika za decu sa teškoćama u intelektualnom razvoju), uključujući i prvi deo Inkluzivne edukacije, počinje u 10.30.

Za ispit iz Inkluzivne edukacije i rehabilitacije dece ometene u mentalnom razvoju potrebno je spremiti poglavlja iz knjige ,,Inkluzivna edukacija'' (od 8 do 16 poglavlja) i dva poglavlja iz stare literature (Stilovi učenja i Upravljanje ponašanjem).


Studenti koji planiraju u januarskom roku da polažu prvi deo Metodike nastave srpskog jezika za decu ometenu u mentalnom razvoju, samo prvi deo Metodologije izrade individualnih edukativnih programa i/ili prvi deo Inkluzivne edukacije i rehabilitacije dece ometene u mentalnom razvoju, treba da se prijave putem mejla. Prijavu treba poslati na mejl slobodan2008@yahoo.com najkasnije do 1. februara 2019. godine. U prijavi obavezno naznačiti predmet koji se polaže.


Primer popunjene pripreme (srpski jezik) - link (.doc)


Literaturu za prvi kolokvijum iz predmeta Metodika nastave srpskog jezika za decu ometenu u mentalnom razvoju čine četiri dokumenta:

  1. IO jezik 09 - studenti (iz ovog dokumenta ne treba spremati deo koji se odnosi na pragmatiku dece sa IO);
  2. Testovi za ispitivanje govora i jezika - studenti 09
  3. Pragmatske veštine dece i mladih sa lakom intelektualnom ometenošću.pdf (iz ovog rada treba učiti samo uvodni deo; link za pruzimanje rada: http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1452-7367/2016/1452-73671602095B.pdf).
  4. Karakteristike komunikacije osoba sa teškom i dubokom intelektualnom ometenošću (link za preuzimanje rada: http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1452-7367/2015/1452-73671503411B.pdf)

Studenti koji su prvi deo Inkluzivne edukacije položili pre 20. 12. 2014. polažu drugi deo (ispit) prema literaturi naznačenoj u dokumentu Literatura inkluzija stari studenti 2014 drugi deo (link).


Metodologija izrade individualnih edukativnih programa - dodatni materijal (IOP i IRK Zakon o osnovama 2017 - link .docx).


Za prvi kolokvijum iz Inkluzivne edukacije i rehabilitacije dece ometene u mentalnom razvoju treba spremiti prvih sedam poglavlja iz knjige ,,Inkluzivna edukacija'', kao i dodatni deo koji se odnosi na kooperativno učenje (Kooperativno učenje (dodatni materijal) - link .doc).


Za ispit iz Inkluzivne edukacije i rehabilitacije dece ometene u mentalnom razvoju potrebno je spremiti poglavlja iz knjige ,,Inkluzivna edukacija'' (od 8 do 16 poglavlja) i dva poglavlja iz stare literature (Stilovi učenja i Upravljanje ponašanjem).


Predavanja

Metodika nastave srpskog jezika za decu ometenu u mentalnom razvoju
LITERATURA
I kolokvijum
 
 
  Pragmatske veštine dece i mladih sa lakom intelektualnom ometenošću.pdf (iz ovog rada treba učiti samo uvodni deo; link za pruzimanje rada:http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1452-7367/2016/1452-73671602095B.pdf ).
  Karakteristike komunikacije osoba sa teškom i dubokom intelektualnom ometenošću (link za preuzimanje rada: http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1452-7367/2015/1452-73671503411B.pdf)
  Srpski - ispitna pitanja 2013 (.doc)
 
LITERATURA
ISPIT
 
 
 
Metode i postupci u nastavi početnog čitanja i pisanja (Milatović) - štampana verzija
 
 
VEŽBE
 
Metodologija izrade individualnih edukativnih programa
LITERATURA
i kolokvijum
 
 
 
LITERATURA
iI kolokvijum
 
 
 
VEŽBE
 
Inkluzivna edukacija i rehabilitacija dece ometene u mentalnom razvoju
 
LITERATURA
i kolokvijum
LITERATURA
iI kolokvijum
VEŽBE

 

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs