Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Branislav Brojčin
asistent Slobodan Banković


Obaveštenja

Prvi kolokvijum iz predmeta Metodika nastave srpskog jezika za decu ometenu u mentalnom razvoju biće održan 12. aprila 2018. godine (Velika sala). Za studente sa brojevima indeksa /15 kolokvijum počinje u 8 sati. Za studente sa brojevima indeksa /14, /13, /12, /11, /10, /09, /08, /07, /06... kolokvijum počinje u 8:30. Nakon kolokvijuma biće održana predavanja za studente tekuće generacije. Prijavu za kolokvijum treba poslati na mejl slobodan2008@yahoo.com najkasnije do 3. aprila 2018. godine.


Vežbe iz Metodike nastave srpskog jezika za decu sa teškoćama u mentalnom razvoju biće održane u petak (23. marta) od 9:30 (Plava sala).


Primer popunjene pripreme (srpski jezik) - link (.doc)


Vežbe iz Metodike nastave srpskog jezika za decu ometenu u intelektualnom razvoju biće održane 14. i 16. marta 2018. prema sledećem rasporedu:

 • sreda (14. 3. - OŠ ,,Dušan Dugalić'', Đerdapska 19):
  Ia grupa - 7:40, odnosno 8:40
  Ib grupa - 12:40, odnosno 14:10
 • petak (16. 3. - OŠ ,,Novi Beograd'', Narodnih heroja 12a)
  IIa grupa - 8:40
  IIb grupa - 13:00

Spisak studenta sa vremenom početka vežbi po grupama (link).


Vežbe iz Metodike nastave srpskog jezika za decu sa teškoćama u mentalnom razvoju biće održane u petak (9. marta) od 9:30 (Plava sala).


Prve vežbe iz Metodike nastave srpskog jezika za decu sa teškoćama u mentalnom razvoju biće održane u četvrtak (1. marta) od 9 sati (Plava sala), a druge u petak (2. marta) od 9:30 (Plava sala).


Upis ocena iz Inkluzivne edukacije i rehabilitacije dece sa teškoćama u mentalnom razvoju i Metodologije izrade individualnih edukativnih programa biće u četvrtak (8. februara) u 9 sati (ispred Plave sale).


Ispit iz Inkluzivne edukacije i rehabilitacije dece sa teškoćama u mentalnom razvoju (1. 2. 2018. god.) počinje u 9 sati za studente sa brojevima indeksa /14 (Velika sala). Za sve ostale ispit počinje u 9:40.

Upis ocena iz Metodologije izrade individualnih edukativnih programa za decu sa teškoćama u mentalnom razvoju biće u terminu upisa ocena iz Inkluzivne edukacije i rehabilitacije.


Literaturu za prvi kolokvijum iz predmeta Metodika nastave srpskog jezika za decu ometenu u mentalnom razvoju čine četiri dokumenta:

 1. IO jezik 09 - studenti (iz ovog dokumenta ne treba spremati deo koji se odnosi na pragmatiku dece sa IO);
 2. Testovi za ispitivanje govora i jezika - studenti 09
 3. Pragmatske veštine dece i mladih sa lakom intelektualnom ometenošću.pdf (iz ovog rada treba učiti samo uvodni deo; link za pruzimanje rada: http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1452-7367/2016/1452-73671602095B.pdf).
 4. Karakteristike komunikacije osoba sa teškom i dubokom intelektualnom ometenošću (link za preuzimanje rada: http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1452-7367/2015/1452-73671503411B.pdf)

Studenti koji su prvi deo Inkluzivne edukacije položili pre 20. 12. 2014. polažu drugi deo (ispit) prema literaturi naznačenoj u dokumentu Literatura inkluzija stari studenti 2014 drugi deo (link).


Studenti koji planiraju da polažu u januarskom roku prvi deo Metodike nastave srpskog jezika za decu ometenu u mentalnom razvoju, prvi deo Metodologije izrade individualnih edukativnih programa i/ili prvi deo Inkluzivne edukacije i rehabilitacije dece ometene u mentalnom razvoju, treba da se prijave putem mejla. Prijavu treba poslati na mejl slobodan2008@yahoo.com najkasnije do 28. 1. 2018. godine. U prijavi obavezno naznačiti predmet koji se polaže.


Vežbe iz Inkluzivne edukacije i rehabilitacije dece ometene u mentalnom razvoju biće održane u ponedeljak (25.12.2017. godine) i utorak (26.12.2017. godine) u OŠ ,,Stefan Dečanski'' prema sledećem rasporedu:

 • IIa grupa - ponedeljak u 7:30;
 • IIb grupa - utorak u 13:30.

Kašnjenje na vežbe nije dozvoljeno.

Vežbe iz izbornog predmeta Metodologija izrade individualnih edukativnih programa za decu sa teškoćama u mentalnom razvoju biće održane u sredu (27.12.2017. godine) od 18 časova (jedna grupa) i četvrtak (28.12.2017. godine) od 11:15 (druga grupa) u Plavoj sali.


Metodologija izrade individualnih edukativnih programa - dodatni materijal (IOP i IRK Zakon o osnovama 2017 - link .docx).


Za prvi kolokvijum iz Inkluzivne edukacije i rehabilitacije dece ometene u mentalnom razvoju treba spremiti prvih sedam poglavlja iz knjige ,,Inkluzivna edukacija'', kao i dodatni deo koji se odnosi na kooperativno učenje (Kooperativno učenje (dodatni materijal) - link .doc).


Za ispit iz Inkluzivne edukacije i rehabilitacije dece ometene u mentalnom razvoju potrebno je spremiti poglavlja iz knjige ,,Inkluzivna edukacija'' (od 8 do 16 poglavlja) i dva poglavlja iz stare literature (Stilovi učenja i Upravljanje ponašanjem).


Studenti koji nemaju određenu nastavnu jedinicu za čas iz Inkluzivne edukacije i rehabilitacije dece ometene u mentalnom razvoju treba da se jave na mejl slobodan2008@yahoo.com, najkasnije do utorka (17. decembra).


Vežbe iz Metodologije izrade individualnih edukativnih programa za decu sa teškoćama u mentalnom razvoju planirane za četvrtak (21.12.) biće održane u petak (22.12.) od 13 časova u Plavoj sali.


Vežbe iz Inkluzivne edukacije i rehabilitacije dece ometene u mentalnom razvoju biće održane u ponedeljak (18.12.2017. godine) i utorak (19.12.2017. godine) u OŠ ,,Stefan Dečanski'' prema sledećem rasporedu:

 • - Ia grupa - ponedeljak u 7:30;
 • - Ib grupa - utorak u 11:30.

Kašnjenje na vežbe nije dozvoljeno.

Vežbe iz izbornog predmeta Metodologija izrade individualnih edukativnih programa za decu sa teškoćama u mentalnom razvoju biće održane u sredu (20.12.2017. godine) od 18 časova (jedna grupa) i četvrtak (21.12.2017. godine) od 11:15 (druga grupa) u Plavoj sali.


Predavanja

Metodika nastave srpskog jezika za decu ometenu u mentalnom razvoju
LITERATURA
i kolokvijum
 
 
  Srpski - ispitna pitanja 2013 (.doc)
 
LITERATURA
iI kolokvijum
 
 
 
Metode i postupci u nastavi početnog čitanja i pisanja (Milatović) - štampana verzija
LITERATURA
iII kolokvijum
 
 
 
VEŽBE
 
Metodologija izrade individualnih edukativnih programa
LITERATURA
i kolokvijum
 
 
 
LITERATURA
iI kolokvijum
 
 
 
VEŽBE
 
Inkluzivna edukacija i rehabilitacija dece ometene u mentalnom razvoju
 
LITERATURA
i kolokvijum
LITERATURA
iI kolokvijum
VEŽBE

 

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs