Основне академске студије

Студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју

Распоред предмета по семестрима и годинама студија

Прва година студија
бр. Предмет Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ
1 Увод у рехабилитацију интелектуално ометених особа,
Глумбић Ненад, Ђорђевић Мирјана
I 2 1 5
2 Основи социологије,
Филиповић Божидар
I 2 1 4
3 Основи поремећаја комуникације,
Јовановић-Симић Надица, Арсенић Ивана
I 2 1 5
4 Медицинска физиологија,
Срејовић Иван
I 2 1 5
5 Енглески језик 1,
Иванчевић Отањац Маја
I 1 2 3
6 Педагогија особа са интелектуалном ометеношћу I,
Ђурић-Здравковић Александра
I 2 2 5
7 Енглески језик 2,
Иванчевић Отањац Маја
II 1 2 3
8 Педагогија особа са интелектуалном ометеношћу II,
Ђурић-Здравковић Александра
II 2 2 5
9 Хумана генетика,
Максић Јасмина
II 1 2 4
10 Развојна психологија,
Стојковић Ирена
II 2 1 5
11 Педагошка психологија,
Антић Слободанка
II 2 1 4
12 Општа педагогија са дидактиком,
Јелић Марија
II 2 1 4
13 Изборни предмет 1: I 2 1 4
14 Изборни предмет 2: II 2 1 4
Укупно ЕСПБ 60
Друга година студија
бр. Предмет Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ
1 Неурологија,
Павловић М. Александра, Миловановић С. Маја
III 2 1 4
2 Психологија особа са ометеношћу,
Милачић-Видојевић Р. Ивона
III 2 1 5
3 Процена развојних поремећаја,
Буха Наташа
III 2 2 5
4 Соматопедија,
Стошљевић Миодраг, Адамовић Милосав
III 2 1 5
5 Подршка деци са аутизмом,
Глумбић Ненад, Ђорђевић Мирјана
III 2 3 6
6 Неуропсихологија,
Крстић Надежда
IV 2 1 4
7 Саветодавни рад са родитељима и децом са ометеношћу и хроничним болестима,
Милачић Видојевић Ивона
IV 2 1 5
8 Психијатрија,
#
IV 2 1 4
9 Методика васпитања животних вештина код особа са интелектуалном ометеношћу 1,
Каљача Светлана, Дучић Бојан
IV 3 3 8
10 Методологија научног истраживања,
Теовановић Предраг, Ментус Кандић Татјана
IV 2 1 5
11 Изборни предмет 3: III 2 1 5
12 Изборни предмет 4: IV 2 1 4
Укупно ЕСПБ 60