Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Dr Branislav Brojčin, redovni profesor

Osnovne akademske studije
 • Metodika nastave srpskog jezika za učenike ometene u mentalnom razvoju
 • Inkluzivna edukacija
 • Metodologija izrade individualnih obrazovnih planova
 • Metode podučavanja u specijalnoj edukaciji
Master akademske studije
 • Socijalne veštine osoba sa intelektualnom ometenošću
Doktorske studije
 • Istraživanja u inkluzivnoj edukaciji
 • Poremećaj pragmatske kompetencije

Obaveštenja

Prvi kolokvijum iz predmeta Metodika nastava srpskog jezika za učenike ometene u intelektualnom razvoju biće održan 11. aprila u Velikoj sali. Za studente sa brojem indeksa /2020 kolokvijum počinje u 19.30, a za sve ostale u 20 časova. Prijavu za izlazak na kolokvijum treba poslati najkasnije do 2. aprila na imejl-adresu: slobodan2008@yahoo.com


Prve vežbe iz predmeta Metodika nastave srpskog jezika za učenike ometene u intelektualnom razvoju biže održane nakon prvog predavanja iz ovog predmeta.


Prvi kolokvijum iz Inkluzivne edukacije biće održan 22. decembra (Velika sala). Za studente sa brojem indeksa /2019 kolokvijum počinje u 16 časova, dok za sve ostale kolokvijum počinje u 16.40. Studenti koji planiraju da polažu prvi kolokvijum treba da se prijave na imejl slobodan2008@yahoo.com najkasnije do 18. decembra.


Za ispit iz Inkluzivne edukacije potrebno je spremiti poglavlja iz knjige ,,Inkluzivna edukacija'' (od 8. do 16. poglavlja) i dva dokumenta (Stilovi učenja i upravljanje ponašanjem (.pdf) i IOP pravilnik (.pdf).Za ispit iz Inkluzivne edukacije i rehabilitacije dece ometene u mentalnom razvoju potrebno je spremiti poglavlja iz knjige ,,Inkluzivna edukacija'' (od 8 do 16 poglavlja) i dva poglavlja iz stare literature (Stilovi učenja i Upravljanje ponašanjem.pdf).


Studenti koji planiraju u aprilskom roku da polažu prvi deo Metodike nastave srpskog jezika za decu ometenu u mentalnom razvoju, samo prvi deo Metodologije izrade individualnih edukativnih programa i/ili prvi deo Inkluzivne edukacije i rehabilitacije dece ometene u mentalnom razvoju, treba da se prijave putem mejla. Prijavu treba poslati na mejl slobodan2008@yahoo.com najkasnije do 9. aprila 2019. godine. U prijavi obavezno naznačiti predmet koji se polaže.


Literaturu za prvi kolokvijum iz predmeta Metodika nastave srpskog jezika za decu ometenu u mentalnom razvoju:

 1. Srpski literatura 2022 - PRVI deo kolokvijum;
 2. Testovi za ispitivanje govora i jezika - studenti 09
 3. Karakteristike komunikacije osoba sa teškom i dubokom intelektualnom ometenošću (link za preuzimanje rada: http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1452-7367/2015/1452-73671503411B.pdf)
 4. Deo iz knjige Naturalistički bihevioralni tretmani (Brojčin, 2018), od 9. str., zaključno sa 20 str. Knjiga se može preuzeti sa sajta Fakulteta. Link: Naturalistički bihevioralni tretmani(.pdf)

Studenti koji su prvi deo Inkluzivne edukacije položili pre 20. 12. 2014. polažu drugi deo (ispit) prema literaturi naznačenoj u dokumentu Literatura inkluzija stari studenti 2014 drugi deo (link).


Za prvi kolokvijum iz Inkluzivne edukacije i rehabilitacije dece ometene u mentalnom razvoju treba spremiti prvih sedam poglavlja iz knjige ,,Inkluzivna edukacija'', kao i dodatni deo koji se odnosi na kooperativno učenje (Kooperativno učenje (dodatni materijal) - link .doc).


Predavanja

Metodika nastave srpskog jezika za decu ometenu u mentalnom razvoju
LITERATURA
I kolokvijum
 
 
  Karakteristike komunikacije osoba sa teškom i dubokom intelektualnom ometenošću (link za preuzimanje rada: http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1452-7367/2015/1452-73671503411B.pdf)
 
Deo iz knjige Naturalistički bihevioralni tretmani (Brojčin, 2018), od 9. str., zaključno sa 20 str. Knjiga se može preuzeti sa sajta Fakulteta. Link: Naturalistički bihevioralni tretmani(.pdf)
  Srpski - ispitna pitanja 2013 (.doc)
 
LITERATURA
ISPIT
 
 
Metode i postupci u nastavi početnog čitanja i pisanja (Milatović) - štampana verzija
 
 
 
 
VEŽBE
 
Primer popunjene pripreme (srpski jezik) - link (.doc)
Metodologija izrade individualnih edukativnih programa
LITERATURA
i kolokvijum
 
 
 
LITERATURA
II kolokvijum
 
 
 
VEŽBE
 
Inkluzivna edukacija
2023.
LITERATURA
I kolokvijum
LITERATURA
II kolokvijum
VEŽBE

 

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs