Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Dr Svetlana Kaljača, redovni profesor

Osnovne akademske studije
 • Metodika vaspitnog rada za osobe sa lakom intelektualnom ometenošću
 • Metodika vaspitnog rada za decu sa težim oblicima intelektualne ometenosti
 • Modeli socijalne podrške odraslim osobama sa intelektualnom ometenošću
 • Metodski pristupi u razvoju samoregulacije kod osoba sa intelektualnom ometenošću
Master akademske studije
 • Socijalna participacija i dnevne životne veštine osoba sa intelektualnom ometenošću
 • Samousmeravanje i samozastupanje osoba sa intelektualnom ometenošću
Doktorske studije
 • Teži oblici intelektualne ometenosti

Obaveštenja

Modeli socijalne podrške odraslim osobama sa intelektualnom ometenošću - rezultati ispita održanog 28.06.2023. godine (link.pdf)


Rezultati pismenog ispita iz Metodike vaspitnog rada za osobe sa lakom intelektualnom ometenošću - održanog 15.6.2023. godine (link)


Rezultati ispita iz Modela socijalne podrške odraslim osobama sa intelektualnom ometenošću održanog 8.6.2023. godine (rezultati.pdf).


Predispitne obaveze — prolećni semestar, školska 2022/23. godina:

Osnovne akademske studije

 • Metodika vaspitnog rada za osobe sa lakom intelektualnom ometenošću (Met.pdf)
 • Modeli socijalne podrške odraslim osobama sa intelektualnom ometenošću (BI)(Mod.pdf)
 • Metodski pristupi u razvoju samoregulacije kod osoba sa intelektualnom ometenošću (SR.pdf)

Ispitna pitanja iz Metodskih pristupa razvoju kapaciteta samoregulacije kod osoba sa intelektualnom ometenošću (link - SR ispitna pitanja)


Rezultati kolokvijuma iz Modela socijalne podrške odraslim osobama sa intelektualnom ometenošću - održanog 16.5.2023. godine (link)


Metodika vaspitnog rada za osobe sa lakom intelektualnom ometenošću - rezultati drugog kolokvijuma održanog 18.4.2023. godine (link.pdf).


Predispitne obaveze — jesenji semestar, školska 2022/23. godina:

Osnovne akademske studije

 • Metodika vaspitnog rada za decu sa težim oblicima intelektualne ometenosti (link 1)

Master akademske studije

 • Samoodređenje i samozastupanje osoba sa intelektualnom ometenošću (link 2)

Rezultati prvog kolokvijuma iz Metodike vaspitnog rada za osobe sa lakom intelektualnom ometenošću, održanog 20.12.2022. godine (link 3.pdf).


Modeli socijalne podrške odraslim osobama sa intelektualnom ometenošću - rezultati kolokvijuma održanog 16.12.2022. godine (link 1.pdf)

Samoodređenje i samozastupanje osoba sa intelektualnom ometenošću - rezultati kolokvijuma održanog 16.12.2022. godine (link 2.pdf)


Metodika vaspitnog rada za decu sa težim oblicima intelektualne ometenosti - rezultati kolokvijuma održanog 14.12.2022. godine (link.pdf)


Rezultati pismenog ispita iz predmeta Modeli socijalne podrške odraslim osobama sa intelektualnom ometenošću, održanog 29.06.2022. godine. (link.pdf)

Upis ocena je 6.07.2022. godine, u 12:30 časova.


Modeli socijalne podrške odraslim osobama sa intelektualnom ometenošću - rezultati pismenog ispita održanog 10.6.2022. godine (link)


Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Modeli socijalne podrške odraslim osobama sa intelektualnom ometenošću, održanog 3.6.2022. godine (link.pdf).


Predispitne obaveze — prolećni semestar, školska 2021/22. godina:

Osnovne akademske studije


Rezultati kolokvijuma iz predmeta Modeli socijalne podrške odraslim osobama sa intelektualnom ometenošću, održanog 19.5.2022. godine (link)


Rezultati drugog kolokvijuma iz Metodike vaspitnog rada za osobe sa lakom intelektualnom ometenošću održanog 28.4.2022. godine (.pdf)


Rezultati kolokvijuma iz Metodskih pristupa u razvoju samoregulacije kod osoba sa intelektualnom ometenošću održanog 26.3.2022. godine (link.pdf)


Predispitne obaveze — jesenji semestar, školska 2021/22. godina:

Osnovne akademske studije

 • Metodika vaspitnog rada za decu sa težim oblicima intelektualne ometenosti (link1)

Master akademske studije

 • Socijalna participacija i dnevne životne veštine osoba sa intelektualnom ometenošću (link2)
 • Samousmeravanje i samozastupanje osoba sa intelektualnom ometenošću (link 3)

Rezultati kolokvijuma iz Metodike vaspitnog rada za osobe sa lakom intelektualnom ometenošću održanog 14.12.2021. godine (Rezultati BI.pdf)


Rezultati kolokvijuma iz Metodike vaspitnog rada za decu sa težim oblicima intelektualne ometenosti održanog 11.12.2021. godine (Rezultati kolokvijuma BI.pdf)


Rezultati pismenog ispita održanog 8.6.2021. godine iz Modela socijalne podrške odraslim osobama sa intelektualnom ometenošću (link).


Predispitne obaveze, školska 2020/21. godina:

 • Metodika vaspitnog rada za decu sa težim oblicima intelektualne ometenosti (link1)(.pdf)
 • Socijalna participacija i dnevne životne veštine osoba sa intelektualnom ometenošću (link2)(.pdf)
 • Samousmeravanje i samozastupanje kod osoba sa intelektualnom ometenošću (link3)(.pdf)
 • Modeli socijalne podrške odraslim osobama sa intelektualnom ometenošću (link)
 • Metodika vaspitnog rada za osobe sa lakom intlektualnom ometenošću (link)

Rezultati drugog kolokvijuma održanog 20.4.2021. godine - Metodika vaspitnog rada za osobe sa lakom intelektualnom ometenošću/Metodika vaspitnog rada sa sa lako intelektualno ometenom decom link(.pdf)


Rezultati kolokvijuma iz predmeta Modeli socijalne podrške odraslim osobama sa intelektualnom ometenošću, održanog 26.12.2020. godine link(.pdf)

Rezultati kolokvijuma održanog 25.12.2020. godine - Metodika vaspitnog rada za osobe sa lakom intelektualnom ometenošću/Metodika vaspitnog rada sa sa lako intelektualno ometenom decom link(.pdf)


Rezultati pismenih ispita održanih u apsolventskom decembarskom ispitnom roku - šk. 2020/2021. godina link (.pdf)

Studenti koji su u apsolventskom decembarskom ispitnom roku položili pismeni ispit iz Metodike vaspitnog rada za decu sa težim oblicima intelektualne ometenosti i Metodike vaspitnog rada sa teže intelektualno ometenom decom treba da dođu na upis ocena u petak 25.12.2020. godine u 9.30 časova (ispred Službe za organizaciju nastave i studentska pitanja).


Predispitne obaveze, školska 2019/20. godina

 • Modeli socijalne podršкe odraslim osobama sa intelektualnom ometenošću (link.doc)
 • Metodika vaspitnog rada za osobe sa lakom intelektualnom ometenošću (link.doc)
 • Metodski pristupi u razvoju samoregulacije kod osoba sa intelektualnom ometenošću (link.doc)

Samousmeravanje i samoodređenje kod osoba sa intelektualnom ometenošću – predispitne obaveze u šk. 2019/2020. godini(.pdf)


Metodika vaspitnog rada za decu sa težim oblicima intelektualne ometenosti - predispitni poeni u šk. 2019/2020. godini(.pdf)

Socijalna participacija i dnevne životne veštine osoba sa intelektualnom ometenošću - predispitni poeni u šk. 2019/2020. godini (.pdf)


Rezultati kolokvijuma iz Metodike vaspitnog rada za osobe sa lakom intelektualnom ometenošću(.pdf) održanog 1.12.2019. godine.

Rezultati kolokvijuma iz Metodike vaspitnog rada za decu sa težim oblicima intelektualne ometenosti(.pdf) održanog 1.12.2019. godine.


Predispitne obaveze, školska 2018/19. godina

 • Modeli socijalne podršкe odraslim osobama sa inteleкtualnom ometenošću (link.pdf) - promena od 6. juna 2019. god.
 • Metodika vaspitnog rada za osobe sa lakom intelektualnom ometenošću (link.pdf)
 • Metodski pristupi u razvoju samoregulacije kod osoba sa intelektualnom ometenošću (link.pdf)

Modeli socijalne podrške odraslim osobama sa intelektualnom ometenošću - rezultati kolokvijuma održanog 18.5.2019. godine (link.pdf)


Ispitna pitanja iz Metodskih pristupa razvoju kapaciteta samoregulacije kod osoba sa intelektualnom ometenošću (spisak pitanja.pdf)


REZULTATI DRUGOG KOLOKVIJUMA Metodika vaspitnog rada za osobe sa lakom intelektualnom ometenošću(.pdf)


Metodski pristupi u razvoju samoregulacije kod osoba sa intelektualnom ometenošću, rezultati kolokvijuma održanog 30.3.2019. godine (link)(.pdf)


Predispitne obaveze, školska 2018/19. godina - Metodika vaspitnog rada za decu sa težim oblicima intelektualne ometenosti (aktuelna i prethodne generacije) link(.pdf)


Rezultati kolokvijuma iz predmeta Metodika vaspitnog rada za osobe sa lakom intelektualnom ometenošću(.pdf)


Predispitne obaveze, školska 2017/18.Rezultati kolokvijuma iz predmeta METODIKA VASPITNOG RADA ZA OSOBE SA LAKOM INTELEKTUALNOM OMETENOŠĆU. (.pdf)


Metodski pristupi u razvoju samoregulacije kod osoba sa intelektualnom ometenošću - rezultati kolokvijuma. (.docx)


Predispitne obaveze - poeni zimski semestar šk. 2017/2018. godina:


Metodika vaspitnog rada za decu sa težim oblicima intelektualne ometenosti - ISPITNA PITANJA (link)


Ispitna pitanja:

Predispitne obaveze (poeni):


Rezultati drugog kolokvijuma iz Metodike vaspitnog rada za osobe sa lakom intelektualnom ometenošću - održanog 23.4.2017.godine (link .doc).


Rezultati kolokvijuma iz Metodike vaspitnog rada sa lako intelektualno ometenom decom (.pdf)Modeli socijalne podrske odraslima ometenim u intelektualnom razvoju - ispitna pitanja (.doc)


 

Ispitno pitanje iz Metodike vaspitnog rada sa teže intelektualno ometenom decom,  br. 69 Dokumentacija koja se odnosi na vaspitno – obrazovni proces (pripreme za rad) odnosi se na godišnje, mesečne planove i programe, na pripreme za realizaciju određene vaspitno-obrazovne jedinice tj. na svu dokumetaciju koja je potrebna za realizaciju vaspitno obrazovnog procesa.


Predavanja

Metodika vaspitnog rada sa lako intelektualno ometenom decom
Metodika vaspitnog rada sa teže intelektualno ometenom decom
Programi vaspitnog rada sa osobama sa teškom i dubokom IO (.docx)
Metodski pristupi u razvoju samoregulacije kod osoba sa intelektualnom ometenošću
Plan rada (.pptx)
Definisanje cilja (.pptx)
SR strategije (.pptx)
SR praćenje i evaluacija (.pptx)
SR motivacija i kapaciteti (.pptx)
SR procena (.pptx)
SR razvoj (.ppt)
SR zadaci odlaganja zadovoljstva (.pptx)
SR i socijalni odnosi(.pptx)
SR nastava(.pptx)
Primena sofvera u usvajanju strategija samoregulacije(.pptx)
Kapaciteti samoregulacije i seksualnost osoba(.pptx)

 

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs