Савет и стручни органи

Председник Савета

 • ...

Заменик председника Савета

 • др Александра Грбовић, редовни професор

Чланови Савета

Представници Наставно-научног већа

 • др Сања Остојић Зељковић, редовни професор
 • др Слободанка Антић, ванредни професор
 • др Маја Ивановић, ванредни професор
 • др Снежана Илић, ванредни професор
 • др Љубица Исаковић, ванредни професор
 • др Ксенија Станимиров, ванредни професор
 • др Ивана Арсенић, доцент
 • др Мина Николић, доцент
 • др Божидар Филиповић, доцент
 • Драгица Богетић, асистент
 • Невена Стрижак, асистент

Представници стручних служби

 • Биљана Красић
 • Борис Петровић

Представници оснивача Факултета

 • др сц. мед. Дарко Здравковић, ванредни професор
 • др Миодраг Аћимовић, редовни професор
 • др Марина Видојевић
 • др Јасмина Милошевић
 • др Мирјана Лукић
 • др Звонимир Ивановић, редовни професор
 • др Ивана Радовановић, ванредни професор
 • др Гордана Степић, доцент

Представници студената

 • Нина Влаовић
 • Јована Коцић
 • Таша Салом
 • Јован Миловановић

Председник Наставно-научног већа

 • др Лука Мијатовић, ванредни професор, в.д. декан

Чланови Наставно-научног већа

Редовни професори

 • др Бранислав Бројчин
 • др Даница Васиљевић-Продановић
 • др Миле Вуковић
 • др Весна Вучинић
 • др Милица Глигоровић
 • др Ненад Глумбић
 • др Александра Грбовић
 • др Сања Димоски
 • др Сања Ђоковић
 • др Фадиљ Еминовић
 • др Бранка Ешкировић
 • др Весна Жунић-Павловић
 • др Данијела Илић-Стошевић
 • др Бранка Јаблан
 • др Мирјана Јапунџа-Милисављевић
 • др Надица Јовановић-Симић
 • др Александар Југовић
 • др Светлана Каљача
 • др Јасмина Карић
 • др Јасмина Ковачевић
 • др Надежда Крстић
 • др Драган Маринковић
 • др Драгана Маћешић-Петровић
 • др Ивона Милачић-Видојевић
 • др Горан Недовић
 • др Снежана Николић
 • др Гордана Одовић
 • др Сања Остојић-Зељковић
 • др Мирјана Петровић-Лазић
 • др Бранислава Поповић-Ћитић
 • др Весна Радовановић
 • др Драган Рапаић
 • др Ирена Стојковић
 • др Миодраг Стошљевић
 • др Марина Шестић

Ванредни професори

 • др Милосав Адамовић
 • др Слободанка Антић
 • др Наташа Буха
 • др Бојан Дучић
 • др Мирјана Ђорђевић
 • др Александра Ђурић-Здравковић
 • др Маја Ивановић
 • др Снежана Илић
 • др Љубица Исаковић
 • др Марија Јелић
 • др Милица Ковачевић
 • др Тамара Ковачевић
 • др Татјана Ментус
 • др Лука Мијатовић
 • др Биљана Милановић-Доброта
 • др Зорица Савковић
 • др Драгомир Стаменковић
 • др Мирослав Стаменковић
 • др Ксенија Станимиров
 • др Предраг Теовановић
 • др Сања Ћопић
 • др Миа Шешум

Доценти

 • др Марија Анђелковић
 • др Ивана Арсенић
 • др Снежана Бабац
 • др Слободан Банковић
 • др Ивана Веселиновић
 • др Бојана Дрљан
 • др Невена Јечменица
 • др Јасмина Максић
 • др Мина Николић
 • др Ивана Сретеновић
 • др Божидар Филиповић

Наставници страног језика

 • Маја Иванчевић-Отањац, предавач

Асистенти

 • Барбара Блажанин
 • Драгица Богетић
 • Лидија Буквић
 • Зорица Вељковић
 • Милана Дражић
 • Кристина Ивановић
 • Ивана Илић-Савић
 • Милена Кордић
 • Сташа Лалатовић
 • Валентина Мартаћ
 • Никола Милосављевић
 • Ивана Обреновић Илић
 • Верица Пауновић
 • Вера Петровић
 • Дуња Стекић Ђинђић
 • Невена Стрижак
 • Јована Урошевић

Председник Изборног већа

 • др Лука Мијатовић, ванредни професор, в.д. декан

Чланови Изборног већа

Редовни професори

 • др Бранислав Бројчин
 • др Даница Васиљевић-Продановић
 • др Миле Вуковић
 • др Весна Вучинић
 • др Милица Глигоровић
 • др Ненад Глумбић
 • др Александра Грбовић
 • др Сања Димоски
 • др Сања Ђоковић
 • др Фадиљ Еминовић
 • др Бранка Ешкировић
 • др Весна Жунић-Павловић
 • др Данијела Илић-Стошевић
 • др Бранка Јаблан
 • др Мирјана Јапунџа-Милисављевић
 • др Надица Јовановић-Симић
 • др Александар Југовић
 • др Светлана Каљача
 • др Јасмина Карић
 • др Јасмина Ковачевић
 • др Надежда Крстић
 • др Драган Маринковић
 • др Драгана Маћешић-Петровић
 • др Ивона Милачић-Видојевић
 • др Горан Недовић
 • др Снежана Николић
 • др Гордана Одовић
 • др Сања Остојић-Зељковић
 • др Мирјана Петровић-Лазић
 • др Бранислава Поповић-Ћитић
 • др Весна Радовановић
 • др Драган Рапаић
 • др Ирена Стојковић
 • др Миодраг Стошљевић
 • др Марина Шестић

Ванредни професори

 • др Милосав Адамовић
 • др Слободанка Антић
 • др Наташа Буха
 • др Александра Грбовић
 • др Мирјана Ђорђевић
 • др Александра Ђурић-Здравковић
 • др Маја Ивановић
 • др Снежана Илић
 • др Љубица Исаковић
 • др Марија Јелић
 • др Тамара Ковачевић
 • др Татјана Ментус
 • др Лука Мијатовић
 • др Биљана Милановић-Доброта
 • др Зорица Савковић
 • др Драгомир Стаменковић
 • др Мирослав Стаменковић
 • др Ксенија Станимиров
 • др Предраг Теовановић
 • др Сања Ћопић
 • др Миа Шешум

Доценти

 • др Марија Анђелковић
 • др Ивана Арсенић
 • др Снежана Бабац
 • др Слободан Банковић
 • др Ивана Веселиновић
 • др Бојана Дрљан
 • др Бојан Дучић
 • др Невена Јечменица
 • др Милица Ковачевић
 • др Јасмина Максић
 • др Мина Николић
 • др Ивана Сретеновић
 • др Божидар Филиповић

Наставници страног језика

 • Маја Иванчевић-Отањац, предавач

Асистенти

 • Драгица Богетић
 • Зорица Вељковић
 • Кристина Ивановић
 • Ивана Илић-Савић
 • Сташа Лалатовић
 • Валентина Мартаћ
 • Никола Милосављевић
 • Ивана Обреновић Илић
 • Вера Петровић
 • Дуња Стекић Ђинђић
 • Невена Стрижак

Председник Већа за докторске и специјалистичке студије

 • др Лука Мијатовић, ванредни професор, в.д. декан

Чланови Већа за докторске и специјалистичке студије

Редовни професори

 • др Миле Вуковић
 • др Весна Вучинић
 • др Фадиљ Еминовић
 • др Данијела Илић-Стошовић
 • др Бранка Јаблан
 • др Александар Југовић
 • др Горан Недовић

Ванредни професори

 • др Марија Анђелковић
 • др Мирјана Ђорђевић
 • др Александра Ђурић-Здравковић
 • др Марија Јелић
 • др Тамара Ковачевић
 • др Татјана Ментус-Кандић
 • др Предраг Теовановић
 • др Сања Ћопић

Доценти

 • др Ивана Арсенић
 • др Бојана Дрљан
 • др Александра Павловић