Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Dr Bojan Dučić, vanredni profesor

Osnovne akademske studije
  • Metodika vaspitnog rada za osobe sa lakom intelektualnom ometenošću
  • Metodika vaspitnog rada za decu sa težim oblicima intelektualne ometenosti
  • Modeli socijalne podrške odraslim osobama sa intelektualnom ometenošću
  • Metodski pristupi u razvoju samoregulacije kod osoba sa intelektualnom ometenošću
Master akademske studije
  • Socijalna participacija i dnevne životne veštine osoba sa intelektualnom ometenošću
  • Samousmeravanje i samozastupanje osoba sa intelektualnom ometenošću
Doktorske studije
  • Teži oblici intelektualne ometenosti

Obaveštenja

Obaveštenje 1

Kolokvijum iz Metodike vaspitnog rada za decu sa težim oblicima intelektualne ometenosti, za studente koji u tekućoj školskoj 2022/2023. godini prvi put slušaju ovaj predmet, održaće se u sredu 14.12.2022. godine u prostorijama Fakulteta (Velika sala). Za prvu grupu koji čine studenti sa brojem indeksa do 207, kolokvijum počinje u 17.00 časova, a za drugu grupu (broj indeksa veći od 208) u 18.00 časova. Na polaganje kolokvijuma obavezno poneti indeks. Studenti aktuelne generacije se ne prijavljuju za polaganje kolokvijuma.

Obaveštenje za studente prethodnih generacija

Studenti prethodnih generacija moraju da se prijave za polaganje kolokvijuma iz Metodike vaspitnog rada za decu sa težim oblicima intelektualne ometenosti odnosno Metodike vaspitnog rada sa teže intelektualno ometenom decom. Prijavu za polaganje kolokvijuma slati na mejl adresu bojanducic@yahoo.com . U mejlu obavezno navesti ime, prezime, broj indeksa i naziv predmeta. U polje „Subject” napisati „prijava za kolokvijum“. Rok za prijavljivanje je od ponedeljka 21.11.22. godine do nedelje 11.12.22. godine. Obaveštenje o terminu polaganja kolokvijuma za studente prethodnih generacija biće objavljeno nakon isteka roka za prijavljivanje.

Obaveštenje 2

Kolokvijum iz Modela socijalne podrške odraslim osobama sa intelektualnom ometenošću održaće se u ponedeljak 12.12.2022. godine od 15.00 časova.

Obaveštenje 3

Kolokvijum iz Samoodređivanja i samozastupanja osoba sa intelektualnom ometenošću održaće se u ponedeljak 12.12.2022. godine od 15.00 časova.

Obaveštenje 4

Kolokvijum iz Metodike vaspitnog rada za osobe sa lakom intelektualnom ometenošću, za studente koji u tekućoj školskoj 2022/2023. godini prvi put slušaju ovaj predmet, održaće se u utorak 20.12.2022. godine u prostorijama Fakulteta (Oligo slušaonica). Prva grupa (broj indeksa do 180) kolokvijum polaže u 10.30 časova, a druga (broj indeksa veći od 181) u 11.30 časova. Na polaganje kolokvijuma obavezno poneti indeks. Studenti aktuelne generacije se ne prijavljuju za polaganje kolokvijuma.

Obaveštenje za studente prethodnih generacija

Studenti prethodnih generacija moraju da se prijave za polaganje kolokvijuma iz Metodike vaspitnog rada za osobe sa lakom intelektualnom ometenošću odnosno Metodike vaspitnog rada sa lako intelektualno ometenom decom. Prijavu za polaganje kolokvijuma slati na mejl adresu bojanducic@yahoo.com . U mejlu obavezno navesti ime, prezime, broj indeksa i naziv predmeta. U polje „Subject” napisati „prijava za kolokvijum“. Rok za prijavljivanje je od ponedeljka 21.11.22. godine do nedelje 11.12.22. godine. Obaveštenje o terminu polaganja kolokvijuma za studente prethodnih generacija biće objavljeno nakon isteka roka za prijavljivanje.


Raspored održavanja vežbi iz Metodike vaspitnog rada za decu sa težim oblicima intelektualne ometenosti za jesenji semestar školske 2022/2023. godine (raspored.pdf).


Vežbe iz Metodike vaspitnog rada za decu sa težim oblicima intelektualne ometenosti održaće se u sredu 12.10.2022. godine od 11.00 časova u prostorijama Fakulteta (Slušaonica za oligofrenologiju).


 


Predavanja

 

  • Linkovi

  •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs