Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Dr Aleksandra Đurić Zdravković, vanredni profesor

Osnovne akademske studije
  • Pedagogija osoba sa intelektualnom ometenošću I
  • Pedagogija osoba sa intelektualnom ometenošću II
  • Rani tretman i predškolsko vaspitanje dece ometene u mentalnom razvoju
Master akademske studije
  • Procena i planiranje potrebe za podrškom osoba sa intelektualnom ometenošću
Doktorske studije
  • Rani intervencijski programi kod neurorazvojnih poremećaja
  • Kreativno učenje kod osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju

Obaveštenja

Ukupni predispitni poeni u okviru predmeta pedagogija osoba s intelektualnom ometenošću II – treća grupa(.pdf)


UKUPNI PREDISPITNI POENI U OKVIRU PREDMETA PEDAGOGIJA OSOBA S INTELEKTUALNOM OMETENOŠĆU II – DRUGA GRUPA(.pdf)


UKUPNI PREDISPITNI POENI U OKVIRU PREDMETA PEDAGOGIJA OSOBA S INTELEKTUALNOM OMETENOŠĆU II(.pdf)


Vežbe Pedagogija osoba sa intelektualnom ometenošću II(.pdf)


Rezultati popravnih kolokvijuma:


GRUPE STUDENATA ZA POLAGANjE KOLOKVIJUMA U OKVIRU PREDMETA PEDAGOGIJA OSOBA S INTELEKTUALNOM OMETENOŠĆU(.pdf)

GRUPE STUDENATA ZA POLAGANjE KOLOKVIJUMA U OKVIRU PREDMETA RANI TRETMAN I PREDŠKOLSKO VASPITANjE DECE OMETENE U MENTALNOM RAZVOJU(.pdf)


Predavanja

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs