Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Dr Mirjana Japundža-Milisavljević, redovni profesor

Osnovne akademske studije
  • Metodika nastave matematike za učenike ometene u intelektualnomu razvoju
  • Metodika nastave veština za učenike ometene u intelektualnomu razvoju
  • Radioničarski način rada za decu sa teškoćama u mentalnom razvoju
Master akademske studije
  • Tretman igrom
Doktorske studije
  • Kreativno učenje kod osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju

Obaveštenja


Predavanja

Metodika nastave matematike za decu ometenu intelektualnomu razvoj
Metodika nastave veština za decu ometenu intelektualnomu razvoj
  •  

  •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs