Мастер академске студије

Студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју

Распоред предмета по семестрима

Прва година студија
бр. Предмет Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ
1 Методологија научног истраживања са статистиком
Теовановић Р. Предраг
I 4 4 9
2 Предмет изборног блока 1
I 2 2 5
3 Предмет изборног блока 2
I 2 1 5
4 Студијски истраживачки рад II     11
5 Завршни рад II     20
Укупно ЕСПБ 60