Основне академске студије

Студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју

Распоред предмета по семестрима и годинама студија

Прва година студија
бр. Предмет Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ
1 Увод у рехабилитацију интелектуално ометених особа,
Глумбић П. Ненад, Ђорђевић В. Мирјана
I 2 1 4
2 Основи социологије,
Филиповић Р. Мирко
I 2 1 3
3 Увод у педагогију,
Јелић М. Марија
I 2 0 4
4 Основи логопедије,
Јовановић-Симић Ђ. Надица, Арсенић П. Ивана
I 2 2 4
5 Рехабилитација интелектуално ометених особа,
Глумбић П. Ненад, Ђорђевић В. Мирјана
II 2 1 6
6 Увод у педагошку психологију,
Антић В. Слободанка
II 2 2 4
7 Физиологија са анатомијом,
Којић Ж. Звездана
I, II 2 0 5
8 Хумана генетика,
Максић М. Јасмина
I, II 2 1 6
9 Енглески језик,
Иванчевић Отањац Р. Маја
I, II 3 0 5
10 Педагогија особа ометених у менталном развоју,
Ђурић-Здравковић А. Александра
I, II 2 2 9
11 Изборни предмет 1: I 2 1 5
12 Изборни предмет 2: II 2 0 5
Укупно ЕСПБ 60
Друга година студија
бр. Предмет Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ
1 Неурологија,
Миловановић С. Маја, Павловић М. Александра
III 2 1 4
2 Психологија ометености,
Милачић-Видојевић Р. Ивона
III 2 1 5
3 Увод у неуропсихологију,
Крстић С. Надежда
III 2 1 4
4 Увод у развојну психологију,
Стојковић Б. Ирена
III 2 1 4
5 Процена развојних поремећаја,

Буха С. Наташа

III 2 1 5
6 Саветодавни рад са родитељима и децом са ометеношћу и хроничним болестима,
Милачић-Видојевић Р. Ивона
IV 2 1 5
7 Модели социјалне подршке одраслим особама са интелектуалном ометеношћу,
Каљача С. Светлана; Дучић З. Бојан
IV 2 2 6
8 Психијатрија,
Миљевић Д. Чедо
IV 2 1 4
9 Методика васпитног рада за особе са лаком интелектуалном ометеношћу,
Каљача С. Светлана; Дучић З. Бојан
III, IV 2 2 8
10 Основи соматопедије,
Стошљевић Л. Миодраг, Адамовић В. Милосав
III, IV 2 2 5
11 Изборни предмет 3: III 2 1 5
12 Изборни предмет 4: IV 2 1 5
Укупно ЕСПБ 60
Трећа година студија
бр. Предмет Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ
1 Рани третман и предшколско васпитање деце ометене у менталном развоју,
Ђурић-Здравковић А. Александра
V 3 3 7
2 Методика наставе вештина за ученике ометене у интелектуалном развоју,
Јапунџа-Милисављевић М. Мирјана
V 3 4 7
3 Методика васпитног рада за децу са тежим облицима интелектуалне ометености,
Каљача С. Светлана; Дучић З. Бојан
V 3 3 7
4 Методика наставе српског језика за ученике ометене у интелектуалном развоју,
Бројчин Б. Бранислав; Банковић М. Слободан
VI 3 4 8
5 Клиничка процена и третман особа са тешкоћама у менталном развоју,
Глигоровић Г. Милица; Буха С. Наташа
V, VI 2 2 7
6 Изборни предмет 5: VI 2 2 6
7 Изборни предмет 6: VI 2 1 6
8 Изборни предмет 7: VI 2 1 6
9 Стручна пракса 1,
6
Укупно ЕСПБ 60
Четврта година студија
бр. Предмет Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ
1 Психопатологија интелектуално ометених особа,
Лачковић М. Маја
VII 2 1 3
2 Инклузивна едукација,
Бројчин Б. Бранислав; Банковић М. Слободан
VII 3 3 6
3 Модели наставе и наставне технологије код деце са тешкоћама у менталном развоју,
Маћешић-Петровић С. Драгана
VII 3 3 6
4 Професионално и радно оспособљавање особа са тешкоћама у менталном развоју,
Милановић-Доброта З. Биљана
VII 2 2 4
5 Специфичне сметње у учењу,

Буха С. Наташа

VIII 2 1 4
6 Методика наставе математике за ученике ометене у интелектуалном развоју,
Јапунџа-Милисављевић М. Мирјана
VIII 3 3 6
7 Методски приступи формирању појмова о природном и друштвеном окружењу код особа са тешкоћама у менталном развоју,
Маћешић-Петровић С. Драгана
VIII 3 4 6
8 Рехабилитација особа са аутизмом,
Глумбић П. Ненад; Ђорђевић В. Мирјана
VIII 3 3 6
9 Изборни предмет 8: VII 2 1 5
10 Изборни предмет 9: VII 2 1 5
11 Изборни предмет 10: VIII 2 2 5
12 Стручна пракса 2,
4
Укупно ЕСПБ 60