Мастер академске студије

Студијски програм ДЕФЕКТОЛОГИЈА
Модул: Моторичке сметње и поремећаји

Распоред предмета по семестрима и годинама студија


Прва година студија
бр. Предмет Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ
1 Методологија научног истраживања у друштвено-хуманистичким наукама,
Татјана С. Ментус
I 2 2 6
2 Програми едукације и професионалног оспособљавања особа са моторичким поремећајима,
Горан М. Недовић, Данијела Д. Илић-Стошовић, Гордана Р. Одовић
I 2 2 6
3 Предмет изборног блока 1
I 2 2 6
4 Предмет изборног блока 2
I 2 2 6
5 Предмет изборног блока 3
I 2 2 6
6 Студијски истраживачки рад II     10
7 Завршни рад II     10
Укупно ЕСПБ 60